Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Petrogeneza
Stevan Karamata
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1967;
8.41 €
950.00 din.

Ekonomska geologija i osnovi ekonomike mineralnih sirovina
Slobodan Janković, Dejan Milovanović
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1985; tiraž: 1500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Studija o stanju i pravcima razvoja geoloških istraživanja 1-3
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1979, 1980;
26.11 €
2950.00 din.

Uputstvo za izradu osnovne geološke karte SFRJ
Izdavač: Savezni geološki zavod, Beograd 1964;
6.64 €
750.00 din.

Geomagnetske metode istraživanja
Dragoljub Stefanović
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1978;
6.64 €
750.00 din.

Mining
B. Boky
Izdavač: Mir Publishers, Moskva 1967;
26.11 €
2950.00 din.

Geološka terminologija i nomenklatura 1-9
Izdavač: Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1975;
87.61 €
9900.00 din.

Geološka karta SR Srbije
Izdavač: Republički fond za naučni rad SR Srbije, Beograd 1968;
34.96 €
3950.00 din.

Teoretska petrografija za studente prirodnih nauka
V.V. Nikitin
Izdavač: Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1946;
5.75 €
650.00 din.

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
Mihajlo Jeremić
Izdavač: Rudarski fakultet Sarajevskog univerziteta, Tuzla 1964;
8.41 €
950.00 din.

Geomorfologija
Radovan Bošnjak
Izdavač: Naučna knjiga, Zagreb 1954; tiraž: 1500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Sedimentne teksture u turbiditima
Mara M. Dimitrijević, Bogdan Radošević, et al.
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1967;
4.87 €
550.00 din.

Ekonomska geologija
Slobodan Janković
Izdavač: Rad, Beograd 1960;
5.75 €
650.00 din.

Geološka istraživanja u privrednom i prostornom razvoju Beograda 1-4
grupa autora
Izdavač: Savez inženjera i tehničara Beograda, SIZ za geološka istraživanja na teritoriji grada Beograda, Beograd 1984;
26.11 €
2950.00 din.

Inženjerska geologija
P.N. Panjkov
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1965;
4.87 €
550.00 din.

Ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina
Slobodan Janković, Branimir Vukanjac
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1969;
8.41 €
950.00 din.

Majdanpek i okolina - geološki sastav i tektonski odnosi
Kosta V. Petković
Izdavač: Geološki institut Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1933;
14.60 €
1650.00 din.

Zlato i bakar istočne Srbije
Dušan Jovanović
Izdavač: Srpsko društvo za istoriju nauke, Arheološki institut, Beograd 2001; biblioteka PINUS: knj. 2, tiraž: 300 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Opća mineralogija - Specijalna minearologija
Fran Tućan
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1951, 1957;
21.68 €
2450.00 din.

 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com