Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Izrada i čitanje geoloških karata i profila - I deo
Kosta V. Petković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1951;
14.60 €
1650.00 din.

Karst - Novi rezultati o glacijalnoj eposi Balkanskoga poluostrva
Jovan Cvijić
Izdavač: Grupa izdavača, Beograd 1987; Jovan Cvijić - Sabrana dela: knj. 1
6.64 €
750.00 din.

Istorijska geologija (stratigrafija)
Vladimir G. Petković
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1925;
8.41 €
950.00 din.

Geološka bibliografija Jugoslavije II
Sreten P. Milojević
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1966;
8.41 €
950.00 din.

Geološka bibliografija Jugoslavije III
Desanka Kramžar-Milojević
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1971;
8.41 €
950.00 din.

Geološka bibliografija Jugoslavije IV
Desanka Kramžar-Milojević
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1972;
8.41 €
950.00 din.

Geološka bibliografija Jugoslavije V
Desanka Kramžar-Milojević
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1976;
8.41 €
950.00 din.

Istraživanje radioaktivnih mineralnih sirovina
Milan Ristić, Lazar Đorđević, et al.
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1957;
8.41 €
950.00 din.

Među mineralima i stijenama
Fran Tućan
Izdavač: Zadruga profesorskog društva, Beograd 1934; biblioteka Luča: knj. 13
4.87 €
550.00 din.

Geološki anali balkanskoga poluostrva - Knjiga 38
Izdavač: Geološki zavod univerziteta u Beogradu, Beograd 1973;
8.41 €
950.00 din.

Trijaski magmatizam Dinarida
Jakob Pamić
Izdavač: Časopis Nafta, Zagreb 1982;
24.34 €
2750.00 din.

Metode geoloških proučavanja terena
V.A. Obručev
Izdavač: Štamparija Smiljevo, Beograd 1941;
7.52 €
850.00 din.

Magmatske i tektonske strukture u ultramafitima bosanske serpentinske zone
Jakov Pamić
Izdavač: Geološki zavod, Sarajevo 1964; Geološki glasnik: knj. 2
6.64 €
750.00 din.

Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i stare Srbije
Jovan Cvijić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd 1996; Jovan Cvijić - Sabrana dela: knj. 12, tiraž: 4000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Геохимия, минералогия, петрография
Izdavač: Истони науки, Moskva 1966; Серия Геология
6.64 €
750.00 din.

Симметрия в геологии
И.И. Шафрановский, Л.М. Плотн
Izdavač: Недра, Leningrad 1975;
6.64 €
750.00 din.

Principi opšte hidrogeologije
Branko Stepanović
Izdavač: Rad, Beograd 1962;
10.62 €
1200.00 din.

Geology of the Nonmetallics
Peter W. Harben, Robert L. Bates
Izdavač: Metal Bulletin Inc., New York 1984;
17.26 €
1950.00 din.

Natural Zeolites
L.B. Sand, F.A. Mumpton
Izdavač: Pergamon Press 1976;
26.11 €
2950.00 din.

Hidrogeologija Šumadije
Miomir M. Komatina
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1976; Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja: knj. 17
11.95 €
1350.00 din.

Stratigrafski sastav i tektonski sklop Dalmacije
Miomir M. Komatina
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1967; Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja: knj. 15
11.06 €
1250.00 din.

Geneza i stratigrafija kvartarnih sedimenata u slivu Južne i Zapadne Morave
Miloš O. Rakić
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1977; Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja: knj. 18
10.62 €
1200.00 din.

Geofizika na karstu
D. Aranđelović
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1976; tiraž: 1;
10.62 €
1200.00 din.

Tehnička petrografija
Nenad Bilbija
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1984; tiraž: 500 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Petrološka studija motajičkog granitskog masiva
Drago Varičak
Izdavač: Geološki zavod, Sarajevo 1966; Geološki glasnik: knj. 9
11.06 €
1250.00 din.

Sedimentologija
Aleksandar Grubić, Jelena Obradović
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1975; tiraž: 1000 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Geologija i metalogenija Kopaonika
grupa autora
Izdavač: Republički društveni fond za geološka istraživanja, Beograd 1995;
12.83 €
1450.00 din.

Petrologija
Walert T. Huang
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1967;
6.64 €
750.00 din.

Studija o stanju i pravcima razvoja geoloških istraživanja 1-3
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1979, 1980;
26.11 €
2950.00 din.

Geomagnetske metode istraživanja
Dragoljub Stefanović
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1978;
6.64 €
750.00 din.

Mining
B. Boky
Izdavač: Mir Publishers, Moskva 1967;
26.11 €
2950.00 din.

Geološka terminologija i nomenklatura 1-9
Izdavač: Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1975;
87.61 €
9900.00 din.

Geološka karta SR Srbije
Izdavač: Republički fond za naučni rad SR Srbije, Beograd 1968;
34.96 €
3950.00 din.

Sedimentne teksture u turbiditima
Mara M. Dimitrijević, Bogdan Radošević, et al.
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1967;
4.87 €
550.00 din.

Ekonomska geologija
Slobodan Janković
Izdavač: Rad, Beograd 1960;
5.75 €
650.00 din.

Geološka istraživanja u privrednom i prostornom razvoju Beograda 1-4
grupa autora
Izdavač: Savez inženjera i tehničara Beograda, SIZ za geološka istraživanja na teritoriji grada Beograda, Beograd 1984;
26.11 €
2950.00 din.

Majdanpek i okolina - geološki sastav i tektonski odnosi
Kosta V. Petković
Izdavač: Geološki institut Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1933;
14.60 €
1650.00 din.

Zlato i bakar istočne Srbije
Dušan Jovanović
Izdavač: Srpsko društvo za istoriju nauke, Arheološki institut, Beograd 2001; biblioteka PINUS: knj. 2, tiraž: 300 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Geologija severozapadne Crne Gore
Zarija Bešić
Izdavač: Naučno društvo NP Crne Gore, Cetinje 1953;
6.64 €
750.00 din.

Medvednica: zagonetno zagrebačko gorje
Milan Herak
Izdavač: Hrvatski geološki institut, Zagreb 2006; tiraž: 600 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Geološki vodič kroz Narodnu republiku Crnu Goru
Zarija M. Bešić
Izdavač: Geološko društvo NR Crne Gore, Titograd 1959;
8.41 €
950.00 din.

Методика геологического картирования метаморфических комплексов
В.А. Николаева
Izdavač: Государственное научно-техничечкое издательство, Moskva 1957;
11.06 €
1250.00 din.

Geologija za rudare 1-2
B. Milovanović, Milan Ilić
Izdavač: Izdavačko preduzeće saveta za energetiku i ekstrraktivnu industriju vlade FNRJ, Beograd 1950; tiraž: 4000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Fenomen krš
Srećko Božićević
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1992;
6.64 €
750.00 din.

Geologija Bosne i Hercegovine
Fridrih Kacer
Izdavač: Direkcija državnih rudarskih preduzeća, Sarajevo 1926;
34.96 €
3950.00 din.

Spomenica Srpskog geološkog društva 1891-1951
Izdavač: Prosveta, Beograd 1951; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com