Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Poljoprivredna enciklopedija 1-3
Malinar, Bićanić, Bayer, Raro
Izdavač: Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1967,1970,1973;
34.96 €
3950.00 din.

O zemljomerstvu
Lj. Maletić
Izdavač: Izdanje sveslovenske knjižarnice M.J. Stefanović, Beograd 1931;
8.41 €
950.00 din.

Semenarstvo
Miodrag M. Marić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1987; tiraž: 1500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Sorte i hibridi osnovnih ratarskih kultura
Stevo Mirjanić
Izdavač: Zadrugar, Sarajevo 1992; Poljoprivredna nauka
6.64 €
750.00 din.

Mlekarstvo za poljoprivredne škole i poljoprivrednike
Aleksandar G. Jovanović
Izdavač: Državna štamparija, Beograd 1921; Biblioteka srpskog poljoprivrednog društva: knj. 2
17.26 €
1950.00 din.

Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Dragoljub Stojićević
Izdavač: Partenon, Beograd 1996; biblioteka Polja Partenona, tiraž: 600 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Jagoda
Miladin M. Šoškić
Izdavač: Partenon, Beograd 1998; biblioteka Polja Partenona, tiraž: 1000 primeraka;
10.62 €
1200.00 din.

Savremena proizvodnja krompira
Miroslav Jakovljević
Izdavač: NOLIT, Beograd bez god. izd.; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 4000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Štetočine u skladištima - Biologija i suzbijanje
P. Vukasović, T. Stojanović, A. Šenborn
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 1972;
10.62 €
1200.00 din.

Tehnološka mikrobiologija stočnih proizvoda i ishrane stoke
Dr Bogoje Stević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1962;
6.64 €
750.00 din.

Staje za hladno, slobodno odgajivanje
Đorđe R. Simonović
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1959;
3.98 €
450.00 din.

Gajenje živine - kokoške, ćurke, guske, plovke, biserke
Vladimir Petrović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1984; Poljoprivredna biblioteka, tiraž: 5000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Povrtarstvo
V.I. Edelštajn
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1950;
6.64 €
750.00 din.

Breskva i nektarina
Ivan Ninkovski
Izdavač: NOLIT, Beograd 1988; Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Orah, lešnik i badem
Spasoje Bulatović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1985; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Agroekološki uslovi gajenja pšenice i kukuruza u Vojvodini
Stevnn Jevtić, Ana Labat
Izdavač: NOLIT, Beograd 1985; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 1500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Repina pipa i njeno suzbijanje
Dušan Čamprag
Izdavač: NOLIT, Beograd 1984; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 2000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Krznašice i krzna
Arpad Dudaš, Marko Teofanović, Mirko Majdak
Izdavač: NOLIT, Beograd 1982; Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Poljoprivredni atlas Srbije - Četvrti tom
Petar Marković
Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd 1995;
Obavesti me!
Priručnik iz ekonomike poljoprivrede
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1964;
Obavesti me!
Tehnologija veštačkih đubriva
Maks Pozin
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1967;
Obavesti me!
Zaštita voćaka i vinove loze
Josip Kišpatić, Milan Maceljski
Izdavač: Znanje, Zagreb 1981; Popularno-znanstvena biblioteka
Obavesti me!
Savremeno vinogradarstvo
Dušan P. Burić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1983; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Praktično povrtarstvo
Petar S. Maksimović, Hada P. Simović
Izdavač: Litopapiri, Čačak 1991; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
The One-Straw Revolution
Masanobu Fukuoka
Izdavač: Bantam Books, New York 1985;
Obavesti me!
Voćarstvo
Krešimir Petranović
Izdavač: Znanje, Zagreb 1977; Stručna biblioteka
Obavesti me!
Posebno ratarstvo
Dušan Milošević
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1987; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Opšte voćarstvo
Asen Stančević
Izdavač: Litopapiri, Čačak 1987; Poljoprivredna literatura, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Živinarstvo
Vladimir Petrović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991;
Obavesti me!
Opšte ratarstvo
Taib Šarić
Izdavač: Zadruga, Sarajevo 1989, 1991;
Obavesti me!
Vinogradarstvo
Lazar Avramov
Izdavač: NOLIT, Beograd 1991; Poljoprivredna literatura
Obavesti me!
Kukuruz
grupa autora
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1965;
Obavesti me!
Organizacija rada u poljoprivredi
Jaroslav Ševarlić
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1964;
Obavesti me!
Savremeno svinjarstvo
J. Belić, A. Ognjanović, V. Šterk
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1961;
Obavesti me!
Livadarstvo sa pašnjaštvom
Vlastimir Đ. Đorđević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1951;
Obavesti me!
Herbicidi
Vaskrsija Janjić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1985;
Obavesti me!
Govedarstvo
Novica A. Mitić, Jože Ferčej, Damjan Zeremski,
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1987;
Obavesti me!
Zemlja božja - vera težačka
Radenko Stanić
Izdavač: PKB Korporacija, Beograd 2001; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Opšte stočarstvo
Dragiša Nikolić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1960;
Obavesti me!
Stočarstvo u svetu i Jugoslaviji 1-2
Božidar Mrvaljević
Izdavač: NOLIT, Beograd 1995; tiraž: 900 primeraka;
21.68 €
2450.00 din.

Aktinidija - kivi: gajenje u našim uslovima
Manojlović V. Milorad
Izdavač: Izdanje autora, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Mlinarstvo
Ivan Kristoforović
Izdavač: Trgovinska knjiga bez god. izd.;
Obavesti me!
Jaja
grupa autora
Izdavač: Ekonomski biro, Beograd 1985; Biblioteka Unosna zanimanja
Obavesti me!
Osnovi savremenog govedarstva
Milan Belić, Aleksandar Ognjanović
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1961; Stručna poljoprivredna biblioteka
Obavesti me!
Povrće u vašoj bašti - Priručnik za povrtare-amatere
M. Alimpijeva, V. Vasileva
Izdavač: BIGZ, Beograd 1976; Džepna knjiga - BIGZ
Obavesti me!
Bašta zelena cele godine
Branka Lazić
Izdavač: Dnevnik, Forum, NOLIT, Novi Sad, Beograd 1981;
Obavesti me!
Agrotehnika ratarskog bilja
V.P. Mosolov, I.M. Skvorcov, M.G. Čiževskij
Izdavač: Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1949; Knjižnica Socijalistička agronomija: sv. 1
Obavesti me!
Praktično povrtarstvo
Miroslav Popović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1973; biblioteka Zadružna knjiga
Obavesti me!
Gusta sadnja jabuka
Dušan Gvozdenović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1982; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Zrnasti proizvodi u prometu - Žita, mahunjače, uljarice, začini, kafa, kakaovac
Milovan Ljubisavljević
Izdavač: NOLIT, Beograd 1985; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Kruška
Asen Stančević
Izdavač: NOLIT, Beograd 1980; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja
Borivoje Stepanović
Izdavač: Zadruga, Beograd 1983; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Gusti zasadi kruške i dunje
grupa autora
Izdavač: NOLIT, Beograd 1985; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Krmne biljke - proizvodnja stočne hrane na oranicama i travnjacima
Stojanka Ocokoljić, Draško Čolić, Budimir Milo
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd bez god. izd.;
Obavesti me!
Ratarski priručnik
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1962;
Obavesti me!
Ribizla, ogrozd, borovnica i kupina: osobine, sorte i načini gajenja i iskorišćavanja
Dušan Stanković
Izdavač: NOLIT, Beograd 1988; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Leptiraste biljke u ishrani stoke: lucerka, crvena detelina, žuti zvezdan
Stojanka Ocokoljić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1975; biblioteka Zadružna knjiga, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Fazan: gajenje i lov
Vaclav Hanuš, Zdenek Fišer
Izdavač: NOLIT, Beograd 1983; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Povrtarstvo
Miroslav Popović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1981; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Lumbrikultura - gajenje glista
Milutin Mitrović
Izdavač: NOLIT, Beograd bez god. izd.;
Obavesti me!
Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke
Timotej Čobić, Stevan Bačvanski, Sofija Vučeti
Izdavač: NOLIT, Beograd 1984; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Prouzrokovači bolesti suncokreta i njihovo suzbijanje
Milivoje Aćimović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1983; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Rezidba voćaka
Mihailo Tošić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1983; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Savremeni objekti i oprema za gajenje svinja
Milan Tošić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1982; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Savremeno voćarstvo
Spasoje Bulatović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1979; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Hrana i razvoj
Izdavač: Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja Nikola Tesla, Beograd 1986; edicija Jugoslavija u razvoju, tiraž: 1800 primeraka;
Obavesti me!
Korovi - Biologija i suzbijanje
M. Kojić, A. Stanković, M. čanak
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 1972; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Travopoljni sistem zemljoradnje
V.R. Viljams
Izdavač: Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd 1950;
3.54 €
400.00 din.

Veliki agronomski priručnik
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1968;
Obavesti me!
A Treasure of Spices
edited by Lester W. Jones
Izdavač: American Spices Trade Association, New York 1956;
Obavesti me!
Poljoprivredni savjetnik
stručni urednik Milan Maceljski
Izdavač: Znanje, Zagreb 1985;
Obavesti me!
Naša industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda - deo VIII
Milivoje M. Savić
Izdavač: Državna štamparija, Sarajevo 1930;
Obavesti me!
Praktično živinarstvo
Mihajlo Krstić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1977; biblioteka Zadružna knjiga
Obavesti me!
Stočarski album Radomira Grujića
urednik Radenko Radivojević
Izdavač: Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd 1996; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com