Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Ivan Duknović Ioannes Dalmata u domovini
Cvito Fisković
Izdavač: Književni krug, Split 1990; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 48, tiraž: 600 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Slikarstvo u Dalmaciji 1784-1884
Kruno Prijatelj
Izdavač: Književni krug, Split 1989; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 36, tiraž: 1200 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu
Duško Kečkemet
Izdavač: Književni krug, Split bez god. izd.; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 23, tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Split kao trgovačko i tranzitno središte na razmeđu istorka i zapada u 18. stoljeću
Nataša Bajić-Žarko
Izdavač: Književni krug, Split 2004; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 135, tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Životni put Ive Tartaglie
Norka Machiedo-Mladinić
Izdavač: Književni krug, Split 2001; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 118, tiraž: 500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Srednjovjekovnim graditeljima u spomen
Ivo Petricioli
Izdavač: Književni krug, Split 1996; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 82, tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

U potrazi za hrvatskom kolijevkom
Ivo Rendić-Miočević
Izdavač: Književni krug, Split 2000; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 103, tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Splitska škola za dizajn
Ivana Šverko
Izdavač: Književni krug, Split 2003; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 131, tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Antička Salona
uredio Nenad Cambi
Izdavač: Književni krug, Split 1991; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 45, tiraž: 1000 primeraka;
26.11 €
2950.00 din.

Lingua halieutica
Joško Božanić
Izdavač: Književni krug, Split 2011; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 170, tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Kiparstvo Nikole Firentinca i njegovog kruga
Samo Štefanac
Izdavač: Književni krug, Split 2006; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 149, tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Mostovi građeni glazbom
Mirjana Škunca
Izdavač: Književni krug, Split 2008; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 158, tiraž: 500 primeraka;
10.62 €
1200.00 din.

Južna Hrvatska u evropskom fiziokratskom pokretu
Danica Božić-Bužančić
Izdavač: Književni krug, Povijesni arhiv u Splitu, Filozofski fakultet, Split 1995; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 76, tiraž: 1000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Viški facendijer
Joško Božanić
Izdavač: Književni krug, Centar za interdisciplinarna istraživanja, Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta, Split 2015; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 177, tiraž: 500 primeraka;
15.49 €
1750.00 din.

Glazbeni život Splita od 1860 do 1918
Mirjana Škunca
Izdavač: Književni krug, Split 1991; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 37, tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Omiš - utvrđeni grad na vodama
Vanja Kovačić
Izdavač: Književni krug, Split 2021; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 200, tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Antičke nekropole u speleološkim objektima, kamenolomi i naselja na području korduna
Domagoj Perkić
Izdavač: Književni krug, Split 2019; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 191, tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Officium consularis provinciae Dalmatinae
Ivan Matijević
Izdavač: Književni krug, Filozofski fakultet, Split, Zagreb 2020; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 194
Obavesti me!
Studije iz starije umjetnosti na Jadranu, sv. III
Joško Belamarić
Izdavač: Književni krug, Split 2020; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 193, tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765-1791)
Žarko Muljačić
Izdavač: Književni krug, Split 1996; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 83, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Iz dalmatinskog srednjovjekovlja
Ivo Babić
Izdavač: Književni krug, Split 2019; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 190, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Atički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana
Nenad Cambi
Izdavač: Književni krug, Split bez god. izd.; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 27, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Pučka arhitektura starih splitskih predgrađa
Anita Ercegović
Izdavač: Književni krug, Split 2002; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 124, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Izidin trag
Petar Selem
Izdavač: Književni krug, Split 1997; biblioteka Znanstvenih djela: knj. 96, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com