Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Manastir Hilandar
Izdavač: SANU, Beograd 1998; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti
26.11 €
2950.00 din.

Jovan Dučić - Traganje za novim
Zlata Bojović
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2021; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 154, tiraž: 750 primeraka;
12.83 €
1450.00 din.

Službeno odelo u Srbiji u 19. i 20. veku
Izdavač: Istorijski muzej Srbije, Galerija srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2001; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 97
16.37 €
1850.00 din.

Znamenja Karlovačke mitropolije
Izdavač: SANU, Beograd 2007; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 112
6.64 €
750.00 din.

Čovek i priroda
Izdavač: SANU, Beograd 1984; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 51
4.87 €
550.00 din.

Mere na tlu Srbije kroz Vekove
grupa autora
Izdavač: SANU, Beograd 1974; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 23
6.64 €
750.00 din.

Arheološko blago Niša od neolita do srednjeg veka
Izdavač: SANU, Beograd 2004; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 102, tiraž: 1000 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Čovek i kamen
Izdavač: SANU, Beograd 1990; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 68
5.75 €
650.00 din.

Život i delo Milutina Milankovića 1879-1979.
Izdavač: SANU, Beograd 1979; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 36
6.64 €
750.00 din.

Izlozi Srpskog učenog društva
grupa autora
Izdavač: SANU, Beograd 1978; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 34
4.42 €
500.00 din.

Caričin grad
Vladimir Kondić, Vladislav Popović
Izdavač: SANU, Beograd 1977; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 33
21.68 €
2450.00 din.

Petar Lubarda
Izdavač: SANU, Beograd 1969; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 4
17.26 €
1950.00 din.

Stojan Novaković i njegovo doba
Mihailo Vojvodić, Aleksandar Marković
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2017; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: br. 142, tiraž: 1000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Ciklusi i zapisi, Opus Solis Milutina Milankovića
Aleksandar Petrović
Izdavač: SANU, Beograd 2009; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 115
17.26 €
1950.00 din.

Život na ivici
Zlata Vukasinović-Macura, Vladimir Macura
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2015; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: br. 21, tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Nemojte nas zaboraviti
Gordana Bulović
Izdavač: SANU, Vojni muzej, Narodni muzej, Beograd-Novi Sad-Šabac 2014; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: br. 131, tiraž: 400 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Milica Stevanović
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2015; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 133, tiraž: 1000 primeraka;
23.45 €
2650.00 din.

Todor M. Stevanović
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2010; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 120, tiraž: 2000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Umetnost XVIII veka u kolekciji Galerije Matice srpske
Branka Kulić
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2013; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 128, tiraž: 1000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Iz prošlosti manastira Hilandara
Izdavač: SANU, Beograd 1998; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 93, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Ilja Jefimovič Rjepin 1844-1930
Galina Sergejevna Čurak
Izdavač: SANU, Akademija umetnosti SSSR, Beograd 1986; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 57
Obavesti me!
Petar Omčikus
Čedomila Karanović
Izdavač: SANU, Beograd 1998; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 92
Obavesti me!
Milan Jovanović, fotograf
Goran Malić
Izdavač: SANU, Beograd 1997; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 86
Obavesti me!
Ikone srpskih zografa 18 veka
Dinko Davidov
Izdavač: SANU, Beograd 1977; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 30
Obavesti me!
Gamzigrad
Izdavač: SANU, Beograd 1983; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 45, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
125 godina Narodnog pozorišta u Beogradu
Izdavač: SANU, Beograd 1994; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 77, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Stojan Aralica
Stanislav Živković
Izdavač: SANU, Beograd 1973; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 21
Obavesti me!
Slikari, ratnici, svedoci - slikarstvo i fotografija u Srbiji 1914-1918
Izdavač: SANU, Beograd 2017; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti
Obavesti me!
Vladimir Veličković - gavrani
Ljubomir Simović, Ljiljana Đinkul
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2013; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 127, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Ljubica Marić, sto godina od rođenja 1909-2003
Melita Milin
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2009; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
Obavesti me!
Beogradski atlas Jovana Cvijića
Tatjana Korićanac
Izdavač: Muzej grada Beograda, Beograd 2015; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 135, tiraž: 750 primeraka;
Obavesti me!
Sima Lozanić u srpskoj nauci i kulturi
Snežana Bojović
Izdavač: Muzej nauke i tehnike, Beograd 1993; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 72, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Vojo Stanić
Branko Kukić
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2013; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 129, tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Jelena velika kraljica
Tatjana Mihailović, Suzana Novčić
Izdavač: SANU, Narodni muzej, Beograd-Kraljevo 2016; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: br. 39, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
P. Omčikus
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2012; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 125, tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Nikola-Koka Janković
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2010; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 119, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Ars longa
Miodrag B. Protić
Izdavač: SANU, Beograd 2011; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 122, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Kosmičko ja
Todor Stevanović
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2013; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 36, tiraž: 1300 primeraka;
Obavesti me!
Ljubica Cuca Sokić 1914-2009-2014
Jasna Jovanov, Jelena Mežinski Milovanović
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2014; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 37, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Miodrag Tabački: dokumenti
Izdavač: Galerija srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2013; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 35, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Ljubica Cuca Sokić
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2012; Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti: br. 34, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Gradina na Jelici: Ranovizantijski utvrđeni centar u Iliriku
Izdavač: SANU, Narodni muzej Čačak, Beograd-Čačak 2017; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 140, tiraž: 750 primeraka;
Obavesti me!
Bitka na Kosovu 1389. godine
Izdavač: SANU, Beograd 1989; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 65
Obavesti me!
Grnčarstvo u Srbiji
Izdavač: SANU, Beograd 1982; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 39, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Umetnost Ljubice Cuce Sokić
Irina Subotić
Izdavač: SANU, Beograd 1995; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 79
Obavesti me!
Rimska skulptura u Srbiji
Dragoslav Srejović, Aleksandrina Cermanović-Kuzm
Izdavač: SANU, Beograd 1987; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 60
Obavesti me!
Kulturno nasleđe Srbije 1947-1982
Izdavač: SANU, Beograd 1982; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 40, tiraž: 1500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Milo Milunović - Nepresušna težnja suštini slikarske materije i boje
Ivana Simeonović Ćelić
Izdavač: SANU, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Beograd, Podgorica 1997; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 88, tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Ikone Saborne crkve u Vranju
Dimitar Krstevič Dičo-Zograf
Izdavač: Pravoslavna eparhija vranjska, SANU, Beograd 2001; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 96, tiraž: 700 primeraka;
Obavesti me!
Blago manastira Studenice
Vojislav J. Đurić
Izdavač: Galerija srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 1988; Galerija srpske akademije nauka i umetnosti: knj. 63
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com