Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke
Timotej Čobić, Stevan Bačvanski, Sofija Vučeti
Izdavač: NOLIT, Beograd 1984; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Prouzrokovači bolesti suncokreta i njihovo suzbijanje
Milivoje Aćimović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1983; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Rezidba voćaka
Mihailo Tošić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1983; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Savremeni objekti i oprema za gajenje svinja
Milan Tošić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1982; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Savremeno voćarstvo
Spasoje Bulatović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1979; biblioteka Poljoprivredna literatura, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Hrana i razvoj
Izdavač: Jugoslovenski savez društva za širenje naučnih saznanja Nikola Tesla, Beograd 1986; edicija Jugoslavija u razvoju, tiraž: 1800 primeraka;
Obavesti me!
Korovi - Biologija i suzbijanje
M. Kojić, A. Stanković, M. čanak
Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 1972; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Travopoljni sistem zemljoradnje
V.R. Viljams
Izdavač: Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd 1950;
3.54 €
400.00 din.

Veliki agronomski priručnik
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1968;
Obavesti me!
Poljoprivredni savjetnik
stručni urednik Milan Maceljski
Izdavač: Znanje, Zagreb 1985;
Obavesti me!
Naša industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda - deo VIII
Milivoje M. Savić
Izdavač: Državna štamparija, Sarajevo 1930;
Obavesti me!
Praktično živinarstvo
Mihajlo Krstić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1977; biblioteka Zadružna knjiga
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com