Pretraga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Turcizmi u Vukovim rječnicima
Asim Peco
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1987; tiraž: 2000 primeraka;5.31 €
600.00 din.

Pregled srpskohrvatskih dijalekata
Asim Peco
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1978; Obavesti me!
Jezik naš svagdašnji
Asim Peco
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1969; Obavesti me!
Stazama našeg jezika
Asim Peco
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1985; tiraž: 1500 primeraka;2.65 €
300.00 din.

Ikavskoštakavski govori zapadne Hercegovine
Asim Peco
Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986; Odjeljenje društvenih nauka: knj. 35, tiraž: 600 primeraka;Obavesti me!
Do Vuka i od Vuka
Asim Peco
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1990; biblioteka IstraživanjaObavesti me!
Iz života naših reči
Asim Peco
Izdavač: Prosveta, Beograd 1996; tiraž: 500 primeraka;4.42 €
500.00 din.

Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (II dio: Akcenat, Oblici, Tekstovi)
Asim Peco
Sa posvetom autora
Izdavač: Institut za jezik i književnost, Sarajevo 1982; Odjeljenje za jezikObavesti me!
Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (I dio: uvod i fonetika)
Asim Peco
Sa posvetom autora
Izdavač: Institut za jezik i književnost, Sarajevo 1975; Odjeljenje za jezik: knj. 1Obavesti me!
Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika
Asim Peco
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1971; biblioteka Univerzitetski udžbeniciObavesti me!
Pisci i njihov jezik
Asim Peco
Izdavač: Prosveta, Beograd 1995; Obavesti me!
Govor Istočne Hercegovine
Asim Peco
Sa posvetom autora
Izdavač: Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd 1964; Srpski dijalektološki zbornik: knj. 1414.60 €
1650.00 din.

 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com