Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Simetrija - Jednadžba koju nije bilo moguće riješiti
Mario Livio
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2011;
Obavesti me!
Algebra, osnovni pojmovi
Gojko Kalajdžić
Izdavač: BS procesor, Matematički fakultet, Beograd 1992; tiraž: 700 primeraka;
Obavesti me!
Ogledi iz antičke geometrije
Zoran Lučić
Izdavač: Službeni glasnik, Beograd 2009; biblioteka Nauka, tiraž: 750 primeraka;
Obavesti me!
Statistička hronologija - Matematički pogled na istoriju
A.T. Fomenko
Izdavač: Matematički institut SANU, Dosije, Beograd 1997;
Obavesti me!
Matematika i zdrav razum
Željko Pauše
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2007;
Obavesti me!
Teorija vjerojatnosti
Nikola Sarapa
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2002;
Obavesti me!
Numerička matematika
Momir V. Ćelić
Izdavač: Glas srpski, Grafičar, Banja Luka 2008; biblioteka Univerzitetska knjiga
Obavesti me!
Elementi više matematike 1-2
P.M. Miličić, M.P. Ušćumlić
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 2005, 2006; tiraž: 400 primeraka;
Obavesti me!
Uvod u algebru
Viktor Sedmak
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1961; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Ilustrovani rečnik matematike
Izdavač: Zmaj, Novi Sad 2004;
Obavesti me!
Lepota matematike
Borisav Simić, Dragoljub Milošević
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2011;
Obavesti me!
Numerička matematika + CD
Dragoslav Herceg, Đorđe Herceg
Izdavač: Stylos, Novi Sad 2003; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Povijest ideja i metoda u matematici i fizici
Žarko Dadić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1992;
Obavesti me!
Matematička analiza
Milosav Marjanović
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2011;
Obavesti me!
Viša matematika u devet lekcija
Đorđe Dugošija
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2011; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Matematički podsetnik
Vojislav Gledić
Izdavač: Admiral books, Beograd 2007;
Obavesti me!
Matematičke formule i njihova primjena
Zlatko Šporer
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2001;
Obavesti me!
Nula - Istorija opasnih ideja
Čarls Sife
Izdavač: Stylos, Novi Sad 2007; biblioteka Luna
Obavesti me!
Zanimljiva matematika
Borisav Simić
Izdavač: Epoha, Požega 2006;
Obavesti me!
Dokazi i opovrgavanja
Imre Lakatos
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1991; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Kompleksan broj
Jovan Karamata
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2007; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
Brojko Đavolko
Hans Magnus Encensberger
Izdavač: MAH - Medija centar, Beograd 2003; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Matematička lektira
Borisav Simić
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2009;
Obavesti me!
Matematički vremeplov - Prilozi za istoriju matematike
Miodrag Petković, Ljiljana Petković
Izdavač: Zmaj, Novi Sad 2006;
Obavesti me!
Основания математики
Д. Гильберт, П. Бернайс
Izdavač: Наука, Moskva 1982;
Obavesti me!
Higher Algebra
A. Kurosh
Izdavač: Mir Publishers, Moskva 1980;
Obavesti me!
Sve o matematici
Lancelot Hogben
Izdavač: Mladost, Zagreb 1970;
Obavesti me!
Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike
Svetozar Vukadinović
Izdavač: Privredni pregled, Beograd 1978; tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Logaritamske tablice
po O. Schlomilchu i J. Majcenu
Izdavač: Svjetlost, Školska knjia, Sarajevo-Zagreb 1987;
Obavesti me!
Putevima razvitka matematike
Ernest Stipanić
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1988; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Članci
Mihailo Petrović Alas
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1949;
Obavesti me!
Fermanova poslednja teorema
Sajmon Sing
Izdavač: DN centar, Beograd 1999;
Obavesti me!
Determinante, matrice, vektori, analitička geometrija
Zlatko P. Mamuzić
Sa posvetom autora
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1962;
Obavesti me!
Diskretna matematika sa kombinatorikom
James A. Anderson
Izdavač: Računarski fakultet, Beograd 2005;
Obavesti me!
Matematičeskaja logika
S.L. Edelman
Izdavač: Bisšaja škola, Moskva 1975;
Obavesti me!
Множества, Логика, Аксиоматические теории
Robert R. Stoll
Izdavač: Просвещение, Moskva 1968; Математеческое просвещение
Obavesti me!
Problemi i zadaci iz nacrtne geometrije
Nikola Kuzmanović
Izdavač: Umetnička akademija, Beograd 1972;
Obavesti me!
Polinomi i matrice
Dragoslav S. Mitrinović, Dragomir Ž. Đoković
Izdavač: ICS, Beograd 1975;
Obavesti me!
Nacrtna geometrija u anaglifskim slikama + 3D naočare
Imre Pal
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1966;
Obavesti me!
Slavni arapski matematičari
Ranko Risojević
Izdavač: NOLIT, Beograd 1988;
Obavesti me!
Pedagogija matematike - istorijske i metodske studije
V. Mroček, F. Filipović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1957;
Obavesti me!
Tajni svet matematike
Mirko Dejić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1990; biblioteka Zanimljiva nauka
Obavesti me!
Rečnik matematičkih termina sa tumačenjima
Manturov, Solncev, Sorkin, Fedin
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1969;
Obavesti me!
Strast za matematikom
Kliford A. Pikover
Izdavač: NNK Internacional, Beograd 2007;
Obavesti me!
Projektivna geometrija
H.S.M. Coxeter
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1977; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Matematika - kraljica i ropkinja nauke
Erik Templ Bel
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1967;
Obavesti me!
Rečnik matematičkih termina
Tadija Pejović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1966;
Obavesti me!
Asimov on Numbers
Isak Asimov
Izdavač: Pocket Books, New York 1978;
Obavesti me!
Priče o skupovima
Vilenkin
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1971;
Obavesti me!
Priručnik više matematike
M.J. Vigodski
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1965;
Obavesti me!
Matematički priručnik za inženjere i studente
Bronštejn, Semedjajev
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1964;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com