Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Mathematics Observed
Hans Freudenthal
Izdavač: Weidenfeld and Nicolson, London 1967; World University Library
4.42 €
500.00 din.

Leksikon mjernih jedinica
Zvonimir Jakobović
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1981;
4.42 €
500.00 din.

Modern Mathematics
J. F. Talbert
Izdavač: Longman 1978;
3.54 €
400.00 din.

Geometrija
Zdravko Mihailović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd 1961;
4.42 €
500.00 din.

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita za srednje škole i takmičenja mladih matematičara
M. Pavićević, B. Vešković, S. Vukomanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1967;
3.54 €
400.00 din.

Higher Mathematics in Problems ans Exercises 1-2
P.E. Danko, A.G. Popov, T.Ya. Kozhevnikova
Izdavač: Mir Publishers, Moskva 1983;
Obavesti me!
Stvaranje matematike
Lanselot Hogben
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1972;
Obavesti me!
Matematički rukopisi
Karl Marx
Izdavač: Stvarnost, Zagreb 1978; Biblioteke Svijet suvremene stvarnosti
6.64 €
750.00 din.

I to je matematika
Borisav Simić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1992;
Obavesti me!
Osnovi matematičke analize
Z:P. Mamuzić, B.P. Đerasimović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1981; III izdanje, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Elementi matematičke analize
D. Mihailović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1963;
Obavesti me!
Analitička geometrija
Borivoje N. Rašajski
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1983; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Podsetnik iz matematike za V,VI, VII, VIII razred osnovne škole
priredili Vera Inđin, Miloš Inđin
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1967; biblioteka Priručnici za učenike
Obavesti me!
Repetitorij elementarne matematike
Boris Apsen
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1984; tiraž: 5000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Novija filozofija matematike
Zvonimir Šikić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1987; biblioteka Sazvežđa: br. 101
Obavesti me!
Repetitorij više matematike 1
Boris Apsen
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1985; tiraž: 3000 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Imate li kefalo?
Šimon A. Đarmati
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1990;
4.42 €
500.00 din.

Principi matematike
Karl Alendorfer, Klitas Okli
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1966; biblioteka Nauka i škola, II izdanje
Obavesti me!
Metodička zbirka zadataka iz matematike za srednje škole
Marcel Šnajder, Stjepan Tomić
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1964;
Obavesti me!
Matematika u malom prstu
Milan Šulić
Izdavač: Altera, Beograd 2012;
5.75 €
650.00 din.

Pristup modernoj algebri
Hardy Zsigmong, Solyom Mihaly
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1976; Biblioteka Moderna matematika
5.75 €
650.00 din.

Što su konstruktivni procesi u matematici
V.N. Trostnikov
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1984; biblioteka Moderna fizika
5.75 €
650.00 din.

Matematika i logika - retrospektiva i perspektiva
M. Kac. S. Ulam
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1977; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Matematički priručnik 2
Željko Pauše
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2004;
8.41 €
950.00 din.

Matematika - Formule, obrasci, definicije za učenike osnovne i srednjih škola
Nenad Lazarević, Branislav Bajković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001;
Obavesti me!
Основания математики
Д. Гильберт, П. Бернайс
Izdavač: Наука, Moskva 1982;
3.54 €
400.00 din.

Diferencijalni račun i njegove primene
Anton Blimović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1965;
Obavesti me!
Veliki matematičari
Ranko Risojević
Izdavač: NOLIT, Beograd 1981; biblioteka Zanimljiva nauka
Obavesti me!
Linearna algebra, polinomi, analitička geometrija
D.S. Mitrinović, D. Mihailović, P.M. Vasić
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1968;
Obavesti me!
Zbirka rešenih zadataka iz matematike II
grupa autora
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1977; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Diferencijalne jednačine
Milorad Bertolino
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2010;
10.62 €
1200.00 din.

Priručnik niže matematike, Priručnik više matematike (1-2)
M.J. Vigodski
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1965;
Obavesti me!
Matematika
Dragoljub Milošević
Izdavač: Epoha, Požega 2002; Biblioteka Leksikoni
3.54 €
400.00 din.

Zanimljivi matematički problemi velikih matematičara
Miodrag Petković
Izdavač: Društvo matematičara Srbije, Beograd 2008;
Obavesti me!
The Fondations of Mathematics - A Contribution to The Philosophy of Geometry
Paul Carus
Izdavač: The Open Court Publishing, London 1908;
Obavesti me!
Uvod u algebru
Viktor Sedmak
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1961; tiraž: 1000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Parcijalne jednačine
Izdavač: BS procesor, Matematički fakultet, Beograd 1993; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Imate li kefalo? 2
Šimon A. Đarmati
Izdavač: Štamparija Topalović, Beograd 2006; biblioteka Anagraf: knj. 1
3.10 €
350.00 din.

Vedska matematika - Drevna tehnika računanja bez kalkulatora
Pradeep Kumar
Izdavač: Harša, Bregana 2014; tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
Matematika
Milenko Sevdić
Izdavač: Panorama, Zagreb 1967; Školski leksikon
2.21 €
250.00 din.

Matematika
Izdavač: Jugoslavija, Beograd 1981; Riznica znanja za mlade: knj. 3, tiraž: 5000 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike
Svetozar V. Vukadinović
Izdavač: Privredni pregled, Beograd 1978; tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Geometrijski atlas za V i VI razred osnovne škole
Anđelija Lelićanin, Dragiša Milenović
Izdavač: Industrodidakta, Beograd 1972;
Obavesti me!
Logaritamske tablice
po O. Schlomilchu i J. Majcenu
Izdavač: Svjetlost, Školska knjia, Sarajevo-Zagreb 1987;
1.77 €
200.00 din.

Što je matematička logika
L. A. Kalužin
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1971;
Obavesti me!
Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike
Alfred Tarski
Izdavač: Rad, Beograd 1973; biblioteka Priručnici
4.42 €
500.00 din.

Fenomenološko preslikavanje
Mihailo Petrović Alas
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd 1933; Prirodnjački i matematički spisi: knj. 26
Obavesti me!
Matematička indukcija, binomna formula, kombinatorika
D.S. Mitrinović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1990;
Obavesti me!
Matematički rečnik
R.E. Jason Abdelnoor
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1983; biblioteka Nauka i škola
Obavesti me!
Teorija informacija sa primenama u kriptologiji
Josip I. Željković
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1979; biblioteka Pravila u udžbenici: knj. 193, tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Realni brojevi
Slaviša B. Prešić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1985; Matematička biblioteka: knj. 45, tiraž: 3000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Azbuka matematičkog saznavanja
Boško Damjanović, Zorica Damjanović
Izdavač: Klub NT, Beograd 1998; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Brojevi i stvarnost -Matematika za svakoga
Lanselot Hogben
Izdavač: Novo pokoljenje, Beograd 1953; biblioteka Knjiga znanja: knj. 12
Obavesti me!
Matematički priručnik za takmičenja srednjoškolaca i prijemne ispite na fakultetima
Mitrinović, Pop-Stojanović, Tošić et al.
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1965; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Zbirka zadataka iz aritmetike i algebre
Dragoljub M. Branković, Simeon S. Vlatković
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1969;
Obavesti me!
U svetu brojeva i figura
Ernest Stipanić
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1966; biblioteka Knjiga za nas, tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Matematički gen
Kit Devlin
Izdavač: Plato, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Repetitorij više matematike 3
Boris Apsen
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1984;
Obavesti me!
Repetitorij više matematike 4
Boris Apsen
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1985; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Matematička analiza 1 - Diferenciranje i integriranje
Svetozar Kurepa
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1997;
Obavesti me!
Pogled u povijest matematike
Štefan Znam, Lev Bukovsky, Milan Hejny et al.
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1989; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Riješeni zadaci elementarne matematike
Boris Apsen
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1970;
Obavesti me!
Matematička analiza - funkcije jedne varijable (drugi deo)
Svetozar Kurepa
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1971;
Obavesti me!
Grupe i njihovi grafovi
I. Grossman, W. Magnus
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1975; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Statistička mehanika
Ivan Živić
Izdavač: Prirodno-matematiči fakultet, Kragujevac 2006; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
Matematika sa zbirkom zadataka
Stjepan Mintaković, Filip Ćurić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2003;
Obavesti me!
Zbornik matematičkih problema sa prilozima i numeričkim tablicama 1-2
Dragoslav S. Mitrinović
Sa posvetom autora
Izdavač: NOLIT, Beograd 1957; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Zbirka zadataka iz trigonometrije sa rešenjima
Radmilo Dimitrijević, Milivoje Bojanić
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1964;
Obavesti me!
Nejednakosti
Dragoslav S. Mitrinović
Sa posvetom autora
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1965;
Obavesti me!
Projiciranje i metode nacrtne geometrije
Dominik Palman
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1982; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Ravninske krivulje
A.A. Savelov
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1979; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Što su algoritmi - Algoritmi i računski automati
B.A. Trahtenbrot
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1978; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Rešavanje jednačina, nejednačina, formula
Slaviša Prešić, Marica Prešić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1980; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Metoda sukcesivnih aproksimacija
N.J. Vilenkin
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1980; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
O euklidskoj i neeuklidskim geometrijama
A.I. Fetisov
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1981; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Iz matematičkog mozaika
grupa autora
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1975; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Razvoj matematike - Ideje i metode egzaktnih znanosti u njihovu povijesnom razvoju
Žarko Dadić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1975; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Temelji euklidske geometrije
Herbert Meschkowski
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1978; Biblioteka Moderna matematika
Obavesti me!
Elementarna matematika 1-2
Boris Pavković, Darko Veljan
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2004;
Obavesti me!
Matematika od zlatnog reza do nauke o skupovima
Irving Adler
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1974;
Obavesti me!
Višedimenzionalna matematička analiza, tom IV
Ilija B. Lazarević
Izdavač: Orion art, Beograd 2006; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Zbirka zadataka iz matematike 2
Živadin Pantić
Izdavač: Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Birotehnika , Niš 1981; tiraž: 3000 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Elementi više matematike I-IV
Anton Bilimović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1961, 1962;
Obavesti me!
Uvod u logiku
Svetislav Nikolić
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2009;
Obavesti me!
Elementarna teorija brojeva - Moji omiljeni zadaci
Igor Dolinka
Izdavač: Društvo matematičara Srbije, Beograd 2007; Materijali za mlade matematičare: sv. 47, tiraž: 400 primeraka;
Obavesti me!
Enciklopedija matematičkih konstanti
Duško Letić, Nenad Cakić, Branko Davidović
Izdavač: Kompjuter biblioteka, Beograd 2011; Kompjuter biblioteka: knj. 464, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Tomasova matematička biblija
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 2007; 11. izdanje, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Matematika i muzika - Istina i lepota (jedna zlatna harmonijska nit)
Miloš Čanak
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2009;
Obavesti me!
Uvod u analitičku teoriju brojeva
Aleksandar Ivić
Izdavač: Knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 1996; biblioteka Theoria
Obavesti me!
Pregled istorije i filozofije matematike
Milan Božić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002;
Obavesti me!
Poslednja Fermanova teorema
Amir D. Acel
Izdavač: Narodna knjiga, Alfa, Beograd 2002; Posebna izdanja - Narodna knjiga, Alfa: knj. 155, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Viša matematika - Pojmovi, pravila, obrasci
Anton Bilimović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1963;
Obavesti me!
Simetrija - Jednadžba koju nije bilo moguće riješiti
Mario Livio
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2011;
Obavesti me!
Algebra, osnovni pojmovi
Gojko Kalajdžić
Izdavač: BS procesor, Matematički fakultet, Beograd 1992; tiraž: 700 primeraka;
Obavesti me!
Ogledi iz antičke geometrije
Zoran Lučić
Izdavač: Službeni glasnik, Beograd 2009; biblioteka Nauka, tiraž: 750 primeraka;
Obavesti me!
Statistička hronologija - Matematički pogled na istoriju
A.T. Fomenko
Izdavač: Matematički institut SANU, Dosije, Beograd 1997;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci

facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com