Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Industrial Waxes 1-2
H. Bennett
Izdavač: Chemical Publishing Company, Inc., New York 1975;
21.68 €
2450.00 din.

Tehnički rečnik (nemačko-srpski)
Strahinja Zarić
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1995; tiraž: 2000 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Zbirka zadataka iz mehanike 1-3
Danilo P. Rašković
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1966-1969; tiraž: 4000 primeraka;
21.68 €
2450.00 din.

Prostiranje toplote
Dobrosav B. Milinčić
Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd 1979; tiraž: 700 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

The Chemistry and Technology of Waxes
Albin H. Warth
Izdavač: Reinhold Publishing Corporation, New York 1956;
21.68 €
2450.00 din.

The Practice of Gas Chromatography
Leslie S. Ettre, Albert Zlatkis
Izdavač: Interscience Publishers 1967;
12.83 €
1450.00 din.

Obrada metala rezanjem
Svetislav Zarić
Izdavač: Viša tehnička mašinska škola, Novi Sad 1962;
6.64 €
750.00 din.

Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema
Martin Bogner
Izdavač: SMEITS, Beograd 2002; tiraž: 800 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Teorijska mehanika
I.M. Voronkov
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1972;
8.41 €
950.00 din.

Automatizacija klimatizacionih uređaja
Drago Goli
Izdavač: SMEITS, Beograd 1989; biblioteka Vademekum: knj. 9
11.95 €
1350.00 din.

Elektrotehnika
Nikola Lj. Nikolić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1969;
4.42 €
500.00 din.

TV priručnik za vas
Milan Sinjeri, Miroslav Gračner
Izdavač: Izdavački zavod Jugoslovenske akademije znanosti, Zagreb 1973;
2.65 €
300.00 din.

Priručnik za elektroinstalatere
Dragutin Petrović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1969;
6.19 €
700.00 din.

Priručnik za gvožđe i čelik
Miodrag Pešić
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1965;
7.52 €
850.00 din.

Električno osvetljenje
Dragutin Petrović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1985; 5. prerađeno izd.
3.10 €
350.00 din.

Opravka mašina za pranje posuđa
Milan Milašinović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1991; tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Dinamičko uravnotežavanje rotora obrtnih mašina
Branko L. Gligorić
Izdavač: Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 1978; tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Rešeni problemi iz tenzorskog računa sa primenama u mehanici
Marko D. leko, Milan Plavšić
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1973;
11.06 €
1250.00 din.

Kratki kurs teorijske mehanike
S.M. Targ
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1971;
3.54 €
400.00 din.

Сопротивление материалов
Н.М. Беляев
Izdavač: Наука, Moskva 1968;
8.41 €
950.00 din.

Osnovi transportnih uređaja
Sava Dedijer
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1975;
3.54 €
400.00 din.

Termodinamika i termotehnika
Dragomir Malić
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1972;
3.54 €
400.00 din.

Primenjena teorija plastičnosti
Miloš Kojić
Izdavač: Mašinski fakultet, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Kragujevac 1979; tiraž: 300 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Теория механизмов и машин
И.И. Артоболевский
Izdavač: Наука, Moskva 1975;
8.41 €
950.00 din.

Grejanje i klimatizacija sa primenom solarne energije
Slobodan Zrnić, Živojin Ćulum
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1988;
8.85 €
1000.00 din.

Rešeni zadaci iz teorijske mehanike sa izvodima iz teorije
M.I. Batj, G.J. Džanelidze, A.S. Kelzon
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1963; tiraž: 4000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Zavarljivost čelika
Ivan Hrivnjak
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1982; tiraž: 3000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Lake metalne konstrukcije
Vlado Georgievski
Izdavač: Građevinska knjiga 1986; G konstrukcije
6.64 €
750.00 din.

Белые пятна безбрежного океана
Б.З. Фрадкин
Izdavač: Недра, Moskva 1976;
3.54 €
400.00 din.

Inženjersko tehnički priručnik - Matematika, Mehanika
grupa autora
Izdavač: Rad, Beograd 1976; Inženjersko tehnički priručnik u šest knjiga: br. 1
3.54 €
400.00 din.

Inženjersko tehnički priručnik - Tehnička fizika, Hemija
grupa autora
Izdavač: Rad, Beograd 1976; Inženjersko tehnički priručnik u šest knjiga: knj. 2
3.54 €
400.00 din.

Hemijsko-tehnološki priručnik 1-6
grupa autora
Izdavač: Rad, Beograd 1984-1987; Biblioteka tehničke literature, tiraž: 5000 primeraka;
70.35 €
7950.00 din.

Industrijska pneumatika
Izdavač: Prva petoletka 1989;
5.75 €
650.00 din.

Mehanička tehnologija II deo
Vojislav Radović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1970;
4.42 €
500.00 din.

Tehnika rasvjete
Drago Matanović
Izdavač: Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1948; tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Parne turbine za industrijske strojare
Ferdo Razumović
Izdavač: Savez energetičara Srbije, Zagreb 1984;
5.75 €
650.00 din.

Build Your Own Laser, Phaser, Ion Ray Gun and Other Working Space-Age Project
Robert E. Iannini
Izdavač: Tab Books Inc., Blue Ridge Summit 1983;
4.42 €
500.00 din.

Nikola Tesla i njegovo delo
Slavko Bokšan
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1950; biblioteka Nikola Tesla: knj. 2
8.41 €
950.00 din.

Centrifugalne pumpe u hemijskoj industriji
Bogdan Ristić
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1975;
3.54 €
400.00 din.

Električni merni instrumenti i njihova primena
Dragutin Petrović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1981; 3 .izd.
2.65 €
300.00 din.

Korišćenje vodnih snaga
Branislav Đorđević
Sa posvetom autora
Izdavač: Naučna knjiga, Građevinski fakultet, Beograd 1984; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Pneumatika
Vladimir Zrnić
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1980; 2. izmenjeno i dopunjeno izd.
3.98 €
450.00 din.

Taschenbuch der Stadtentwässerung
Karl und Klaus R. Imhoff
Izdavač: R. Oldenbourg, Munchen, Wien 1976;
6.64 €
750.00 din.

Ozvučavanje
Husnija Kurtović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1970;
3.10 €
350.00 din.

Dejstva električne struje
Svetozar Božin
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1964; biblioteka Saznanja
2.65 €
300.00 din.

Kurs tehničkog crtanja sa rešenim primerima
Lazar Dovniković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1967;
4.42 €
500.00 din.

Džepni priručnik o grejanju, hlađenju i klimatizaciji
Slobodan Ćirić
Izdavač: SMEITS, Beograd 1992; biblioteka Vademekum: knj. 12
4.42 €
500.00 din.

Проектирование и расчет устройств водоснабжения
А.Е. Белан, П.Д. Хоружий
Izdavač: Будiвелъник, Kiev 1976;
6.64 €
750.00 din.

Канализация (примеры и расчеты сети и насосных станций)
А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных
Izdavač: Издательство литератури по строительству, Moskva 1964;
5.75 €
650.00 din.

Uvod u mehaniku loma i konstruisanje sa sigurnošću od loma
uredio Stevan Sedmak
Izdavač: Goša, Tehnološko-metalurški fakultet, Smederevska Palanka, Beograd 1980; tiraž: 400 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод
Н.А. Плотников, В.С. Алексеев
Izdavač: Стройиздат, Moskva 1990; Охрана окружающей природной среды
6.64 €
750.00 din.

Wasserversorgung
Harry Kittner, Wolfgang Starke, Dieter Wissel
Izdavač: Veb Verlag fur Bauwesen, Berlin 1975;
17.26 €
1950.00 din.

Tehničar - Građevinski priručnik 2
grupa autora
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1964;
8.41 €
950.00 din.

Kontrola i tehnologija pročišćavanja otpadnih voda
Darko Tkalčić
Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode, Beograd 1975; Stručna biblioteka
Obavesti me!
Građevinske instalacije I deo - Kućna kanalizacija
Dragomir M. Tadić
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1950;
6.64 €
750.00 din.

Centrifugalne crpke u industriji, zanatstvu i domaćinstvu
Milutin Stanojlović
Izdavač: Saobraćajno izdavačko preduzeće, Beograd 1948; Priručna biblioteka Ministarstva saobraćaja: knj. 14
3.98 €
450.00 din.

Savremena primjena procesa sa aktivnim muljem u kondicioniranju otpadnih voda naselja i industrije
Wilhelm von der Emde
Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 1973;
6.64 €
750.00 din.

Гидроизоляционные работы
А.А. Гладков, В.П. Самойлов
Izdavač: Государственное издательство литературы по строительству, Государственное издательство литературы по стро, Moskva 1962;
6.64 €
750.00 din.

Kanalisation und Abwasserbehandlung
Rudolf Randolf
Izdavač: Veb Verlag fur Bauwesen, Berlin 1975;
11.06 €
1250.00 din.

Hudraulika
I.I. Agroskin, G.T. Dmitrijev, F.I. Pikalo
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1973; Udžbenici sveučilišta u Zagrebu
14.60 €
1650.00 din.

Deponije i zaštita voda
Munir Jahić
Izdavač: Grupa izdavača, Sarajevo 1980;
7.52 €
850.00 din.

Эксплуатационная, гидрометрия в ирригации
И.Б. Хамадов, М.В. Бутырин
Izdavač: Колос, Moskva 1975;
5.75 €
650.00 din.

Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений - Канализация населенных мест и промышленных предпри
Г.М. Федоровского
Izdavač: Государственное издательство литературы по строительству, Государственное издательство литературы по стро, Moskva 1963;
11.06 €
1250.00 din.

Канализация
grupa autora
Izdavač: Стройиздат, Moskva 1975;
11.06 €
1250.00 din.

Obrada metala rezanjem
Zlatomir Terzić
Izdavač: Viša tehnička mašinska škola, Beograd 1985; tiraž: 600 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

Osnovi konstruisanja mašinskih elemenata
Velimir Veselinović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1984;
3.98 €
450.00 din.

Osnovi električne telegrafije
Aleksandar Ristić
Izdavač: Štamparija Dom, Beograd 1934;
3.54 €
400.00 din.

Električne instalacije
Dragutin Lj. Petrović
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1961;
4.42 €
500.00 din.

Građevinske mašine I
Aleksandar N. Stefanović
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1980; tiraž: 2500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Zbirka zadataka iz otpornosti materijala
D. Rašković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1985; tiraž: 1500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Teorija puženja materijala
A.R. Ržanicin
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1974;
6.64 €
750.00 din.

Kinetika faznih transformacija u metalima
J. Burke
Izdavač: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 1980; tiraž: 300 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Mehanika fluida za inženjere hidraulike
Hunter Rouse
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1973; Biblioteka naučnih i stručnih dela
6.64 €
750.00 din.

Mechanical Engineering 1-2
A.E. Peatfield
Izdavač: Hodder and Stoughton, Dunton Green 1976; Teach Yourself Books
5.31 €
600.00 din.

Mehanizmi mašina za zemljane radove i transport
Živojin Č. Kokanović
Izdavač: Viša tehnička škola u Beogradu, Beograd 1979; tiraž: 500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Na granici mogućega
Vadim Ohotnjikov
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1949;
3.10 €
350.00 din.

Sheme spajanja u elektrotehnici (knjiga druga)
Zvonko Vistrička
Izdavač: Tehnička knjiga, Zagreb 1974;
6.19 €
700.00 din.

Osnovi tehničke akustike
Husnija Š. Kurtović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1982; tiraž: 2000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Priroda metala
Bruce A. Rogers
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1962;
3.54 €
400.00 din.

Metode i alati za probijanje i prosecanje
grupa autora
Izdavač: Savez alatničara Beograda, Beograd 1978; biblioteci Priručnici : br. 1
Obavesti me!
Tehnologija obrade metala rezanjem
Đuro P. Ćupović, Milorad N. Tankosić
Izdavač: Autosaobraćajna tehnička škola, Zemun 1968;
Obavesti me!
Otpornost materijala, Proračun konstrukcija
grupa autora
Izdavač: Rad, Beograd 1976; Inženjersko tehnički priručnik u šest knjiga: knj. 3
Obavesti me!
Modeli održavanja tehničkih sistema (Maintenance Models of Technical Systems)
Svetomir Minić, Živan Arsenić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1998; Vojna knjiga: knj. 1199, tiraž: 500 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Inžinjerske mašine (priručnik) - za službenu upotrebu
Izdavač: Uprava inžinjerije JNA, Beograd 1954;
Obavesti me!
Ugalj - ekspoloatacija i prerada
Ivan Ogorelec
Izdavač: Tehnička knjiga, Beograd 1967;
3.54 €
400.00 din.

Electrical Instruments and Testing
N.H. Schneider
Izdavač: Spon and Chamberlain, E. and F.N. Spon Ltd., New York, London 1905;
11.06 €
1250.00 din.

Internacionalne elektrotehničke oznake sa srpskim izrazima
Vladimir V. Petrović, Živka Milovanovića
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Franje Baha, Beograd 1931;
3.10 €
350.00 din.

Svet budućnosti
Vilijem Krouz
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1965; Biblioteka Svet nauke i tehnike: knj. 13
3.54 €
400.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com