Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Praktično povrtarstvo
Petar S. Maksimović, Hada P. Simović
Izdavač: Litopapiri, Čačak 1991; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
The One-Straw Revolution
Masanobu Fukuoka
Izdavač: Bantam Books, New York 1985;
Obavesti me!
Voćarstvo
Krešimir Petranović
Izdavač: Znanje, Zagreb 1977; Stručna biblioteka
Obavesti me!
Posebno ratarstvo
Dušan Milošević
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1987; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Opšte voćarstvo
Asen Stančević
Izdavač: Litopapiri, Čačak 1987; Poljoprivredna literatura, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Živinarstvo
Vladimir Petrović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991;
Obavesti me!
Opšte ratarstvo
Taib Šarić
Izdavač: Zadruga, Sarajevo 1989, 1991;
Obavesti me!
Vinogradarstvo
Lazar Avramov
Izdavač: NOLIT, Beograd 1991; Poljoprivredna literatura
Obavesti me!
Kukuruz
grupa autora
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1965;
Obavesti me!
Organizacija rada u poljoprivredi
Jaroslav Ševarlić
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1964;
Obavesti me!
Savremeno svinjarstvo
J. Belić, A. Ognjanović, V. Šterk
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd 1961;
Obavesti me!
Livadarstvo sa pašnjaštvom
Vlastimir Đ. Đorđević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1951;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com