Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Opstetricija
J.P. Greenhill
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1963;
8.41 €
950.00 din.

Andrologija - Plodnost i neplodnost muškarca
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1986; tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Rak dojke: Zablude i činjenice - Šta treba znati
Izdavač: Ženski centar Užice, Užice bez god. izd.;
2.65 €
300.00 din.

O zdravlju i bolesti
lazar Stanojević
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1954;
3.54 €
400.00 din.

Zdravo i bolesno srce i povećani krvni pritisak
grupa autora
Izdavač: Kolarčev narodni univerzitet, Beograd 1952;
Obavesti me!
Osnovi medicinske seksologije
Aleksandar Kostić
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1966;
Obavesti me!
Istorija medicine požarevačkog okruga 1822-1914.
Dušan S. Kastratović
Izdavač: Medicinski centar, Požarevac 1991;
Obavesti me!
Žena-pol, žena-čovek
Aleksandar Kostić
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1936;
Obavesti me!
Vojna interna medicina
Izdavač: Institut za vojnomedicinske naučne informacije i dokumentaciju, Beograd 1982; biblioteka Pravila i udžbenici: knj. 407
Obavesti me!
Urologija za lekare opšte medicine
Bogoljub Marković, Veselin Milinković
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1987;
Obavesti me!
Kranio-cerebralne povrede i njihove komplikacije
Bogoslav B. Dragojević
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1968; tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Psihijatrija
Michael Galder, Richard Mayou, John Geddes
Izdavač: Data status, Beograd 2009; Oksfordska medicinska izdanja, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Urgentna stanja i internoj medicini
Vojislav P. Ćosić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1987;
Obavesti me!
Opšta medicina
Dane Žigić
Izdavač: Srpsko lekarsko društvo, Sava Centar, Beograd 1995;
Obavesti me!
Ilustrovani rečnik anatomskih termina
Božena Pejković
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1994;
Obavesti me!
Helicobacter pylori
Tomica N. Milosavljević, et al.
Izdavač: Hemofarm, Vršac 2000;
Obavesti me!
Fantazam i fantazija u terapiji crtežom
K. Kondić-Beloš
Izdavač: Institut za mentalno zdravlje, Beograd 1991;
Obavesti me!
Sex i zdravlje
Savo Bojović
Izdavač: Mrlješ, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Bolesti zavisnosti
grupa autora
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 2005; Vojna knjiga: knj. 1446, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Klinička farmakologija
Desmond R. Laurence, Peter N. Bennett
Izdavač: Jumena, Zagreb 1982; biblioteka Udžbenici
Obavesti me!
Dermatologija i venerologija
Dušan Jakac
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1981; tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Totalna zubna proteza
Danilo Branković, Budimir Sokolović
Izdavač: Gradina, Niš 1980; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Kirurgija glave i vrata 1-3
Ivo Čupar
Izdavač: Izdavački zavod Jugoslovenske akademije, Zagreb 1976, 1978;
Obavesti me!
Diferencijalna dijagnostika za lekare praktičare
Lazar B. Ilić
Izdavač: Prosveta, Smederevo 1974; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Akutne intoksikacije
Max Daunderer
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1979; tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Pluća i pušenje
Izdavač: Zavod Ozren, Sokobanja 1982;
Obavesti me!
Epilepsije
Franjo Hajnšek
Izdavač: Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1979; biblioteka Sve o zdravlju - sve za zdravlje: knj. 1
Obavesti me!
Abdominalna hirurgija
Midhat Prcić
Izdavač: Svjetlost, Zavod za udžbenike, Sarajevo 1978; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Ginekološke operacije
Dragomir Mladenović
Izdavač: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd 1970; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Praktička ginekologija za studente i lekare
Pschyrembel
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1973;
Obavesti me!
Otorinolaringologija
Dragoslav Stojanović
Izdavač: Obod, Cetinje 1973;
Obavesti me!
Klinička psihijatrija
Jovan Marić
Izdavač: Izdanje autora, Beograd 1998; 7. prerađeno i dopunjeno izdanje, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Akutne infektivne bolesti sa epidemiologijom
Kosta Todorović, Borislav Žarković
Izdavač: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd 1972;
Obavesti me!
Hirurgija
J. Englebert Dunphy, Lawrence W. Way
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1977; 2. američko izdanje, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Hematološki atlas
Stanoje Stefanović, Miroslav Ristić, Marija S. J
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1991; biblioteka Savremena medicina: knj. 51, tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Osnovi transfuziologije
Bela Balint, Miroljub Trkuljić
Izdavač: Čigoja, Beograd 2002; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Klinički leksikon 1-3
Milorad Vasiljević
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1983;
Obavesti me!
Trovanja
Robert H. Dreisbach, William O. Robertson
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1989; 2. izd.
Obavesti me!
Fizikalna terapija II
Jelena Simeunović, Predrag Zeković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Anatomija i fiziologija sa praktikumom
Aleksandar Stajkovac, Mihajlo Bajić i dr.
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1982;
Obavesti me!
Dijagnoza u opštoj hirurgiji
Hugo Gjanković, Sreten Bošković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Urgentna endokrinologija
Dragoljub Slijepčević, Milica Nešović, et al
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1997; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Priručnik iz akušerstva i ginekologije
Ralph C. Benson
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1989; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Priručnik za lekare
Marcus A. Krupp, et al.
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1988; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Fizikalna terapija sa praktikumom
Jelena Simeunović, Predrag Zeković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1979; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Kinezologija
Srboljub Živanović, Aleksandar Stajkovac
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1980; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Fizikalna terapija sa rehabilitacijom
Predrag Zeković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1996; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Dermatologija sa negom
Sava Konstantinović, Nevenka Martinović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1994;
Obavesti me!
Hemija steroida
Milutin Stefanović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1966; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Medicina kod Srba u srednjem veku
Dr Relja V. Katić
Izdavač: SANU, Beograd 1958; Odeljenje medicinskih nauka : knj. 12
Obavesti me!
Terminologija srpske srednjovekovne medicine i njeno objašnjenje
Dr Relja V. Katić
Izdavač: SANU, Beograd 1982; Odeljenje medicinskih nauka : knj. 33, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Savremena medicinska psihologija
Vladimir Desimirović
Sa posvetom autora
Izdavač: Nauka, Beograd 1994; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Priručnik iz podvodne medicine
Miodrag Živković
Izdavač: Holywell Neopren, Beograd 1994;
Obavesti me!
Citologija
Jelena Grozdanović-Radovanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1992;
Obavesti me!
Uvod u hiperbaričnu medicinu
Nikola Dekleva
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Fizikalna dijagnostika, Pregled neurološkog bolesnika
Vinko Vuletić, Sergije Dogan
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1962; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Histopatologija kože
Walter F. Lever, M.D.
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1974;
Obavesti me!
Afaziologija
Slavica Golubović
Izdavač: Defektološki fakultet, Beograd 1996; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com