Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Fiziologija fizičke aktivnosti
Zlatomir Nikolić
Izdavač: Fakultet fizičke kulture Univerziteta, Beograd 1995; Odsek za grafičku delatnost, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Struktura epileptičkog doživljaja
Radmilo Jovanović
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1977; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Afazije i razvojne disfazije
Spasenija Vladisavljević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1987;
Obavesti me!
Sistemske bolesti i oko
Anka Stanojević-Paović, Svetislav Milenković, G
Izdavač: Medicinski fakultet, Beograd 1993;
Obavesti me!
Biomehanika I
Radivoj Vasiljev, Duško B. Ilić
Sa posvetom autora
Izdavač: Old Comerce, Novi Sad 2004; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Brza diferencijalna dijagnostika
Jan Horni
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1988; biblioteka Praxis medica, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Hirurgija
grupa autora
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1988; biblioteka Savremena medicina: knj. 17, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Klinička neurologija
Borivoje M. Radojičić
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1985; tiraž: 1050 primeraka;
Obavesti me!
Ortopedija
Ivo Ruszkowski, et al.
Izdavač: Jumena, Zagreb 1986;
Obavesti me!
Klinička reumatologija
Josip Konečni
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1984; biblioteka Savremena medicina: knj. 8, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Fonopedija
Slavčo Keramitčievski
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Elektrolaringografija
Slavčo Keramitčievski
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1986; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Korelativna neuroanatomija i funkcionalna neurologija
Joseph G. Chusid
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1979; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Uvod u kineziologiju za fiziotarapeute
Marija Majkić
Izdavač: Viša škola za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Zagrebu, Zagreb 1983;
Obavesti me!
Kineziterapija
Marija Majkić
Izdavač: Viša medicinska škola sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983;
Obavesti me!
Lumbalni bolni sindrom
Ivo Jajić et al.
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1984; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Osnovi radne terapije
Slobodan Nikolić
Izdavač: Izdanje autora, Beograd 1999; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Lečenje deformacija kičmenog stuba kod dece
Zdeslav B. Milinković, Milan S. Filipović
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1990;
Obavesti me!
Anatomija i fiziologija
Milan Zgrabić
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1982;
Obavesti me!
Dermatologija
Đorđije Karadaglić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Versalpress, Beograd 2000;
Obavesti me!
Zarazne bolesti
Josip Fališevac
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1983; tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Kirurgija
Ivan Prpić, Helena Bauer
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1983; tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Traumatologija koštano-zglobnog sistema
Dragoljub M. Banović
Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac 1989;
Obavesti me!
Psihijatrija
Vladimir Hudolin
Izdavač: Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1981;
Obavesti me!
Funkciona artrologija
D. Mrvaljević, M. Đurakić et al.
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1995; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Anatomija čoveka, deskriptivna i funkcionalna
Marjan S. Bošković
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1961;
Obavesti me!
Gotovi lekovi - Priručnik za farmakoterapiju
Tomislav Kažić
Izdavač: Integra, Beograd 2011; 13. izd.
Obavesti me!
Osnovi praktičnog porodiljstva
Mihailo Đ. Čemerikić, Vojislav Paljić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989;
Obavesti me!
Anatomija i fiziologija za I razred medicinske škole
grupa autora
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Zavod za izdavanje udžbenika, Zavod za školstvo, Beograd, Novi Sad, Podgorica 1992;
Obavesti me!
One govore - Zapisi jednog psihijatra
Dušan Bosić
Izdavač: Izdanje autora, Novi Sad 1997;
Obavesti me!
Povrede u sportu
grupa autora
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd 1993;
Obavesti me!
Klinička psihologija
Mikloš Biro
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1990;
Obavesti me!
Biološke osnove psihijatrije
Slobodan Jakulić, Vladimir Desimirović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1990;
Obavesti me!
Enciklopedija psihijatrije
Izdavač: NOLIT, Beograd 1990; biblioteka Odrednice
Obavesti me!
Oxford Concise Colour Medical Dictionary
Izdavač: Oxford University Press, Oxford 1998;
Obavesti me!
Fiziologija sporta sa osnovama biohemije i anatomije (sa praktikumom)
Dušan M. Lekić
Izdavač: Sportska akademija, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Sportska medicina sa osnovama razvojne antropologije
Dušan M. Lekić
Izdavač: Sportska akademija, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Studije optimizma
I.I. Mečnikov
Izdavač: Napredak, Beograd 1914; biblioteka Kulturni problemi: br. 9
Obavesti me!
Medicinski leksikon
Izdavač: Medicinska knjiga, Zagreb 1988; tiraž: 3000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Terapija reumatičnih oboljenja
Milan Popović i saradnici
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1999; Vojna knjiga: knj. 1214, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Klinička psihofarmakologija
Dimitrije Milovanović
Izdavač: Lek, Ljubljana 1972; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Psihijatrija dečje i adolescentne dobi
Staniša Nikolić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1982;
Obavesti me!
Avalske sveske (8-87) - Poremećaji ličnosti
Izdavač: Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Beograd, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Avalske sveske (2-79) - Normalnost i psihijatrija
Izdavač: Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Birotehnika, Beograd, Niš, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Medicinska psihologija
Duška Blažević, Eugenija Cividini-Stranić et a
Izdavač: Jumena, Zagreb 1979; biblioteka Udžbenici
Obavesti me!
Dijagnostika i terapija gastrointestinalnih, hepatobilijarnih i pankreasnih oboljenja
Ljubiša Glišić
Izdavač: Službeni list SRJ, Beograd 1999; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Stomatološki leksikon
Izdavač: Globus, Stomatološki fakultet sveućilišta u Zagrebu, Zagreb 1990; biblioteka Priručnici za stomatologe
Obavesti me!
Osnovi histologije
Aleksandar Đ. Kostić
Izdavač: Napredak, Beograd 1927;
Obavesti me!
Priručnik iz pedijatrije
H.K. Silver, C.H. Kempe, H.B. Bruyn
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1967;
Obavesti me!
Terminološki rečnik srpske srednjovekovne medicine
Dr Relja V. Katić
Izdavač: SANU, Beograd 1987; Odeljenje medicinskih nauka : knj. 36
Obavesti me!
Srpsko lekarsko društvo 1872-2002
Žarko Vukotić
Izdavač: Izdanje autora, Beograd 2002;
Obavesti me!
Dečja stomatologija - Praktikum
grupa autora
Izdavač: Stomatološki fakultet, Beograd 2006; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Anatomski atlas
Izdavač: NNK Internacional, Beograd 2000;
Obavesti me!
Anatomski atlas za studente medicine i stomatologije
Slavoljub Jovanović i saradnici
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1985; tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Psihijatrija 1-2
Dušan Kecmanović
Izdavač: Medicinska knjiga, Svjetlost, Beograd-Zagreb-Sarajevo 1989; biblioteka Savremena medicina: knj. 37, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Alkoholizam i međugeneracijsko prenošenje - Istraživanje, djagnoza i tretman porodica
Petar Nastasić
Izdavač: Tehniss, Beograd 1988; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Dnevnik jednog psihijatra
Tomislav Kronja
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1972;
Obavesti me!
Koljeno - primijenjena biomehanika
Marko Pećina
Izdavač: Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1982;
Obavesti me!
Anatomski atlas čovjekova tijela 1-3
Ferenc Kiss, Janos Szentagothai
Izdavač: Mladost, Državna založba Slovenije, Zagreb-Ljubljana 1966;
Obavesti me!
Knjiga o zdravlju
M. Jovanović-Batut
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1896; Kolo: br. 35
Obavesti me!
Medicinska enciklopedija 1-3
Izdavač: Larousse, Svjetlost, Beograd 1978;
Obavesti me!
Društveni korijeni psihijatrije
Dušan Kecmanović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1978; biblioteka Sazvežđa: br. 62, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Lekarski priručnik
Srpsko lekarsko društvo
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1992;
Obavesti me!
Psihijatrija sa medicinskom psihologijom
Srboljub Stojiljković
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1968;
Obavesti me!
Anatomija čoveka
M.S. Bošković
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1989;
Obavesti me!
Medicinska fiziologija
Guyton
Izdavač: Savremena administracija, Medicinska knjiga, Beograd 1996;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com