Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Urgentna stanja i internoj medicini
Vojislav P. Ćosić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1987;
6.64 €
750.00 din.

Ilustrovani rečnik anatomskih termina
Božena Pejković
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1994;
6.19 €
700.00 din.

Društveni korijeni psihijatrije
Dušan Kecmanović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1978; biblioteka Sazvežđa: br. 62, tiraž: 3000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Veličina i iskušenja medicine
Žan Bernar
Izdavač: NOLIT, Beograd 1975; biblioteka Sazvežđa: br. 51
3.10 €
350.00 din.

Атлас по гистологии и эмбриологии
И.В. Алмазов, Л.С. Сутулов
Izdavač: Медицина, Moskva 1978;
19.91 €
2250.00 din.

Medicinska fiziologija
Guyton
Izdavač: Savremena administracija, Medicinska knjiga, Beograd 1996;
26.11 €
2950.00 din.

Helicobacter pylori
Tomica N. Milosavljević, et al.
Izdavač: Hemofarm, Vršac 2000;
4.42 €
500.00 din.

Uvod u mentalnu higijenu i socijalnu psihijatriju
Jovan Veljković
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1962;
5.75 €
650.00 din.

Histopatologija kože
Walter F. Lever, M.D.
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1974;
6.64 €
750.00 din.

Opšta medicina 1-3
grupa autora
Izdavač: Medicinski fakultet, Beograd 1987; tiraž: 1500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Tehnologija zubarskog materijala
Ljubomir Letica
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd 1951; Stomatološki udžbenici: knj. 5
10.18 €
1150.00 din.

Akutne intoksikacije
Max Daunderer
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1979; tiraž: 4000 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Proprioceptivni refleksi i rekulacija pokreta
Jovan A. Vučo, Radmila J. Anastasijević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 200 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Англо-русский медицинский словарь
М.П. Мультановский, А.Я. Иван
Izdavač: Медицина, Moskva 1969;
6.64 €
750.00 din.

Istorija stomatologije
Vera S. Gavrilović
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1969;
5.75 €
650.00 din.

Budnost, spavanje i sanjanje
Veselinka Šušić
Izdavač: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd 1977; tiraž: 3000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Karijes
Vojislav Pavlović
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1989; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Parkinsovona bolest
Džemal Džudža
Izdavač: Univerzitet Džemal Bijedić, Zajednica, Mostar, Sarajevo 1982; tiraž: 300 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Revue Francaise de Prothese Maxillo-Faciale
grupa autora
Izdavač: Societe Francaise de Prothese Maxillo-Faciale , Paris 1976; Tom V: br. 3
6.64 €
750.00 din.

Medicinski rečnik
Aleksandar Đ. Kostić
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd 1976; 3. izd.
11.95 €
1350.00 din.

Profesionalna oftamologija
Slobodan Savić
Izdavač: Privredni pregled, Beograd 1970;
4.42 €
500.00 din.

Dermatologija i venerologija
Dušan Jakac
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1981; tiraž: 5000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Totalna zubna proteza
Danilo Branković, Budimir Sokolović
Izdavač: Gradina, Niš 1980; tiraž: 1500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Revue Francaise de Prothese Maxillo-Faciale 1-34
grupa autora
Izdavač: Societe Francaise de Prothese Maxillo-Faciale , Paris 1973-1982;
176.11 €
19900.00 din.

Zavoji
Hugo Gjanković
Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb 1976; biblioteka Udžbenici
11.06 €
1250.00 din.

Sportska medicina
Radovan Medved
Izdavač: Jumena, Zagreb 1980; biblioteka Udžbenici
11.06 €
1250.00 din.

Abdominalna hirurgija
Midhat Prcić
Izdavač: Svjetlost, Zavod za udžbenike, Sarajevo 1978; tiraž: 2000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Infektivne bolesti
Milena Božić, Ljubiša Dokić et al.
Izdavač: CIBID, Valjevo 2004;
11.06 €
1250.00 din.

Savremena dijagnostika i lečenje u pedijatriji
H.K. Silver, C.H. Kempe, Donough O'Brien
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1974;
8.41 €
950.00 din.

Ginekološke operacije
Dragomir Mladenović
Izdavač: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd 1970; tiraž: 2000 primeraka;
13.27 €
1500.00 din.

Colour Atlas of Histopathology
R.C. Curran
Izdavač: Harvey Miller, H.M+M. Ltd. , London, Aylesbury 1976;
6.64 €
750.00 din.

Akutne infektivne bolesti
Dragomir Diklić, Borka Stojković
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1987;
3.98 €
450.00 din.

Akutne infektivne bolesti sa epidemiologijom i negom
Dragomir Diklić
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1988; tiraž: 1000 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Malarija, njena morfologija, liječenje i suzbijanje
Otmar Weselko
Izdavač: Liječnički vijesnik, Karlovac 1927; Medicinska biblioteka: sv. 3
3.98 €
450.00 din.

Klinički leksikon 1-3
Milorad Vasiljević
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1983;
43.81 €
4950.00 din.

Dijagnoza u opštoj hirurgiji
Hugo Gjanković, Sreten Bošković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; tiraž: 2000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Bolesti koje se prenose polnim kontaktom
Đorđije Karadaglić, Ljubiša Krstić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 1000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

И поисках вируса рака
В.А. Парнес
Izdavač: Наука, Moskva 1974;
3.54 €
400.00 din.

Priručnik iz podvodne medicine
Miodrag Živković
Izdavač: Holywell Neopren, Beograd 1994;
3.10 €
350.00 din.

Человек - анатомия, физиология, гигиена
А.М. Цузмер, О.Л. Петришина
Izdavač: Просвещение, Moskva 1977;
5.75 €
650.00 din.

Мозг
grupa autora
Izdavač: Мир, Moskva 1982;
6.64 €
750.00 din.

The Strong and The Weak
Paul Tournier
Izdavač: SCM Press, London 1967;
3.98 €
450.00 din.

Citologija
Jelena Grozdanović-Radovanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1992;
6.64 €
750.00 din.

Fiziologija rada i ergometrija
Ljubiša Jovanović, Živorad Milosavljević
Izdavač: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd 1976; tiraž: 1000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Biohemija
Ivanka Kulić-Japundžić et al.
Izdavač: Službeni list, Beograd 1993; 3. izd., tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Medicina kod Srba u srednjem veku
Dr Relja V. Katić
Izdavač: SANU, Beograd 1958; Odeljenje medicinskih nauka : knj. 12
8.41 €
950.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 10
Izdavač: State University of New York, New York 1982; American College of Sport Medicine Series: knj. 10
87.61 €
9900.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 9
Doris I. Miller
Izdavač: State University of New York, New York 1982; American College of Sport Medicine Series: knj. 9
87.61 €
9900.00 din.

Fiziologija za studente više trenerske škole
Nataša Ilić
Izdavač: Bez naziva izdavača, Beograd 1995;
3.98 €
450.00 din.

The Physiology and Medicine of Diving and Compressed Air Work
P.B. Bennett, D.H. Elliott
Izdavač: Bailliere Tindall, London 1975;
8.41 €
950.00 din.

Sistemske bolesti i oko
Anka Stanojević-Paović, Svetislav Milenković, G
Izdavač: Medicinski fakultet, Beograd 1993;
5.75 €
650.00 din.

Socijalna psihijatrija
Izdavač: Psihijatrijska klinika medicinskog fakulteta, Zagreb 1974-1981;
79.20 €
8950.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 12
Ronald L. Terjung
Izdavač: The Collamore Press, Toronto 1984; American College of Sport Medicine Series: knj. 12
87.61 €
9900.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 11
Ronald L. Terjung
Izdavač: State University of New York, New York 1983; American College of Sport Medicine Series
87.61 €
9900.00 din.

Imunitet
Tarasević
Izdavač: Napredak, Beograd 1925; Medicinska biblioteka
4.42 €
500.00 din.

Osnovi ortopedije za studente defektologije
Milan Mitrović, Ivan Đorić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1979; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 1500 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Uvod u medicinsku genetiku s kliničkom citogenetikom
Ljiljana Zergollern Čupak
Izdavač: Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1977; Udžbenici sveučilišta u Zagrebu
5.31 €
600.00 din.

Elektrolaringografija
Slavčo Keramitčievski
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1986; tiraž: 1000 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Cerebralna paraliza - Razmere problema, pridruženi poremećaji
grupa autora
Izdavač: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998;
4.42 €
500.00 din.

Mentalna retardacija uzrokovana hromozomskim i genetskim faktorima
Slobodan Jakulić
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1980; tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Od zanemarivanja i lišavanja do zlostavljanja i nasilja - Dete ometeno u razvoju
grupa autora
Izdavač: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998;
3.10 €
350.00 din.

Kirurgija
Ivan Prpić, Helena Bauer
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1983; tiraž: 5000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Hirurgija
grupa autora
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1988; biblioteka Savremena medicina: knj. 17, tiraž: 5000 primeraka;
11.95 €
1350.00 din.

Hemiplegije - jednostrane slabosti tela u razvojnom periodu
Izdavač: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998;
3.10 €
350.00 din.

Elektrofiziologija, dijagnostika, terapija poremećaja srčanog ritma i provođenja
Vasilije Topalov
Izdavač: Hemofarm, Vršac, Novi Sad 1986; tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Kineziterapija
Ešref Karaiković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; biblioteka Univerzitetska knjiga, tiraž: 1000 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Zarazne bolesti
Josip Fališevac
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1983; tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Lumbalni bolni sindrom
Ivo Jajić et al.
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1984; tiraž: 1500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Anatomija i fiziologija
Milan Zgrabić
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1982;
3.10 €
350.00 din.

Psihijatrija
Vladimir Hudolin
Izdavač: Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1981;
12.83 €
1450.00 din.

Dermatologija
Đorđije Karadaglić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Versalpress, Beograd 2000;
61.50 €
6950.00 din.

Plodnost i neplodnost žene
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić, Titograd 1987; tiraž: 2000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Атлас анатомии человека 1-3
Р.Д. Синелъников
Izdavač: Медицина, Moskva 1966-1968;
Obavesti me!
New and Nonofficial Remedies, 1935
Izdavač: American Medical Association, Chicago 1935;
11.06 €
1250.00 din.

Opstetricija
J.P. Greenhill
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1963;
8.41 €
950.00 din.

Атлас анатомии человека 1
Р.Д. Синелъников, Я.Р. Синелъ
Izdavač: Медицина, Moskva 1989;
12.83 €
1450.00 din.

Andrologija - Plodnost i neplodnost muškarca
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1986; tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Rak dojke: Zablude i činjenice - Šta treba znati
Izdavač: Ženski centar Užice, Užice bez god. izd.;
2.65 €
300.00 din.

O zdravlju i bolesti
lazar Stanojević
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1954;
3.54 €
400.00 din.

Zdravo i bolesno srce i povećani krvni pritisak
grupa autora
Izdavač: Kolarčev narodni univerzitet, Beograd 1952;
2.21 €
250.00 din.

Атлас анатомии человека 1-2
Р.Д. Синелъников, Я.Р. Синелъ
Izdavač: Медицина, Moskva 1989;
26.11 €
2950.00 din.

Bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom
Ljiljana Medenica, Olivera Cvijetić
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1988; biblioteka Praxis medica
2.65 €
300.00 din.

Priručnik iz pedijatrije
H.K. Silver, C.H. Kempe, H.B. Bruyn
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1967;
2.65 €
300.00 din.

La Reflexologie Collective
Wladimir Bechterew
Izdavač: Delachaux et Niestle S.A., Paris 1957;
6.64 €
750.00 din.

Avalske sveske (6-83) - Teorija psihijatrijskog koncepta krize i psihoterapijske intervencije
Izdavač: Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Beograd, tiraž: 3000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Osnovi medicinske seksologije
Aleksandar Kostić
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1966;
Obavesti me!
Istorija medicine požarevačkog okruga 1822-1914.
Dušan S. Kastratović
Izdavač: Medicinski centar, Požarevac 1991;
Obavesti me!
Žena-pol, žena-čovek
Aleksandar Kostić
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1936;
Obavesti me!
Psihijatrija
Michael Galder, Richard Mayou, John Geddes
Izdavač: Data status, Beograd 2009; Oksfordska medicinska izdanja, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Opšta medicina
Dane Žigić
Izdavač: Srpsko lekarsko društvo, Sava Centar, Beograd 1995;
Obavesti me!
Fantazam i fantazija u terapiji crtežom
K. Kondić-Beloš
Izdavač: Institut za mentalno zdravlje, Beograd 1991;
Obavesti me!
Sex i zdravlje
Savo Bojović
Izdavač: Mrlješ, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Bolesti zavisnosti
grupa autora
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 2005; Vojna knjiga: knj. 1446, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com