Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Klinička psihofarmakologija
Dimitrije Milovanović
Izdavač: Lek, Ljubljana 1972; tiraž: 3000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Socijalna psihijatrija sa psihijatrijskom sociologijom
Dušan Kecmanović
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1978; 2. dopunjeno izd., tiraž: 2000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Fizikalna terapija II
Jelena Simeunović, Predrag Zeković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001; tiraž: 1000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Povrede u sportu
grupa autora
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd 1993;
17.26 €
1950.00 din.

Dijagnostika i terapija gastrointestinalnih, hepatobilijarnih i pankreasnih oboljenja
Ljubiša Glišić
Izdavač: Službeni list SRJ, Beograd 1999; tiraž: 500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Stomatološki leksikon
Izdavač: Globus, Stomatološki fakultet sveućilišta u Zagrebu, Zagreb 1990; biblioteka Priručnici za stomatologe
10.62 €
1200.00 din.

Anatomski atlas
Izdavač: NNK Internacional, Beograd 2000;
4.42 €
500.00 din.

Medicinska enciklopedija 1-3
Izdavač: Larousse, Svjetlost, Beograd 1978;
14.60 €
1650.00 din.

Fizikalna terapija sa rehabilitacijom
Predrag Zeković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1996; tiraž: 1000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Malarija, njena morfologija, liječenje i suzbijanje
Otmar Weselko
Izdavač: Liječnički vijesnik, Karlovac 1927; Medicinska biblioteka: sv. 3
3.98 €
450.00 din.

Hematološki atlas
Stanoje Stefanović, Miroslav Ristić, Marija S. J
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1991; biblioteka Savremena medicina: knj. 51, tiraž: 1500 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

Osnovi transfuziologije
Bela Balint, Miroljub Trkuljić
Izdavač: Čigoja, Beograd 2002; tiraž: 300 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Klinički leksikon 1-3
Milorad Vasiljević
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1983;
43.81 €
4950.00 din.

Anatomija i fiziologija sa praktikumom
Aleksandar Stajkovac, Mihajlo Bajić i dr.
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1982;
3.54 €
400.00 din.

Dijagnoza u opštoj hirurgiji
Hugo Gjanković, Sreten Bošković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; tiraž: 2000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Priručnik za lekare
Marcus A. Krupp, et al.
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1988; tiraž: 3000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Trovanja
Robert H. Dreisbach, William O. Robertson
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1989; 2. izd.
4.42 €
500.00 din.

Bolesti koje se prenose polnim kontaktom
Đorđije Karadaglić, Ljubiša Krstić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 1000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

И поисках вируса рака
В.А. Парнес
Izdavač: Наука, Moskva 1974;
3.54 €
400.00 din.

Fizikalna terapija sa praktikumom
Jelena Simeunović, Predrag Zeković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1979; tiraž: 2000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Priručnik iz podvodne medicine
Miodrag Živković
Izdavač: Holywell Neopren, Beograd 1994;
3.10 €
350.00 din.

Человек - анатомия, физиология, гигиена
А.М. Цузмер, О.Л. Петришина
Izdavač: Просвещение, Moskva 1977;
5.75 €
650.00 din.

Мозг
grupa autora
Izdavač: Мир, Moskva 1982;
6.64 €
750.00 din.

Društveni korijeni psihijatrije
Dušan Kecmanović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1978; biblioteka Sazvežđa: br. 62
3.10 €
350.00 din.

Blueprint for Immortality
Harold Saxton Burr
Izdavač: Neville Spearman Ltd, London 1972;
43.81 €
4950.00 din.

Hemija steroida
Milutin Stefanović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1966; tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

The Strong and The Weak
Paul Tournier
Izdavač: SCM Press, London 1967;
3.98 €
450.00 din.

Citologija
Jelena Grozdanović-Radovanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1992;
6.64 €
750.00 din.

Uvod u hiperbaričnu medicinu
Nikola Dekleva
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Fiziologija rada i ergometrija
Ljubiša Jovanović, Živorad Milosavljević
Izdavač: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, Beograd 1976; tiraž: 1000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Histopatologija kože
Walter F. Lever, M.D.
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1974;
12.83 €
1450.00 din.

Biohemija
Ivanka Kulić-Japundžić et al.
Izdavač: Službeni list, Beograd 1993; 3. izd., tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Savremena medicinska psihologija
Vladimir Desimirović
Sa posvetom autora
Izdavač: Nauka, Beograd 1994; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Terminologija srpske srednjovekovne medicine i njeno objašnjenje
Dr Relja V. Katić
Izdavač: SANU, Beograd 1982; Odeljenje medicinskih nauka : knj. 33, tiraž: 1000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Medicina kod Srba u srednjem veku
Dr Relja V. Katić
Izdavač: SANU, Beograd 1958; Odeljenje medicinskih nauka : knj. 12
8.41 €
950.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 10
Izdavač: State University of New York, New York 1982; American College of Sport Medicine Series: knj. 10
87.61 €
9900.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 9
Doris I. Miller
Izdavač: State University of New York, New York 1982; American College of Sport Medicine Series: knj. 9
87.61 €
9900.00 din.

Fiziologija za studente više trenerske škole
Nataša Ilić
Izdavač: Bez naziva izdavača, Beograd 1995;
3.98 €
450.00 din.

The Physiology and Medicine of Diving and Compressed Air Work
P.B. Bennett, D.H. Elliott
Izdavač: Bailliere Tindall, London 1975;
8.41 €
950.00 din.

Struktura epileptičkog doživljaja
Radmilo Jovanović
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1977; tiraž: 1000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Sistemske bolesti i oko
Anka Stanojević-Paović, Svetislav Milenković, G
Izdavač: Medicinski fakultet, Beograd 1993;
5.75 €
650.00 din.

Socijalna psihijatrija
Izdavač: Psihijatrijska klinika medicinskog fakulteta, Zagreb 1974-1981;
79.20 €
8950.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 12
Ronald L. Terjung
Izdavač: The Collamore Press, Toronto 1984; American College of Sport Medicine Series: knj. 12
87.61 €
9900.00 din.

Exercise and Sport Sciences Reviews - Volume 11
Ronald L. Terjung
Izdavač: State University of New York, New York 1983; American College of Sport Medicine Series
87.61 €
9900.00 din.

Biomehanika I
Radivoj Vasiljev, Duško B. Ilić
Sa posvetom autora
Izdavač: Old Comerce, Novi Sad 2004; tiraž: 300 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Imunitet
Tarasević
Izdavač: Napredak, Beograd 1925; Medicinska biblioteka
4.42 €
500.00 din.

Osnovi ortopedije za studente defektologije
Milan Mitrović, Ivan Đorić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1979; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 1500 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Uvod u medicinsku genetiku s kliničkom citogenetikom
Ljiljana Zergollern Čupak
Izdavač: Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1977; Udžbenici sveučilišta u Zagrebu
5.31 €
600.00 din.

Elektrolaringografija
Slavčo Keramitčievski
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1986; tiraž: 1000 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Cerebralna paraliza - Razmere problema, pridruženi poremećaji
grupa autora
Izdavač: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998;
4.42 €
500.00 din.

Mentalna retardacija uzrokovana hromozomskim i genetskim faktorima
Slobodan Jakulić
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1980; tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Od zanemarivanja i lišavanja do zlostavljanja i nasilja - Dete ometeno u razvoju
grupa autora
Izdavač: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998;
3.10 €
350.00 din.

Kirurgija
Ivan Prpić, Helena Bauer
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1983; tiraž: 5000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Hirurgija
grupa autora
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1988; biblioteka Savremena medicina: knj. 17, tiraž: 5000 primeraka;
11.95 €
1350.00 din.

Brza diferencijalna dijagnostika
Jan Horni
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1988; biblioteka Praxis medica, tiraž: 2000 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Hemiplegije - jednostrane slabosti tela u razvojnom periodu
Izdavač: Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998;
3.10 €
350.00 din.

Klinička reumatologija
Josip Konečni
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1984; biblioteka Savremena medicina: knj. 8, tiraž: 3000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Elektrofiziologija, dijagnostika, terapija poremećaja srčanog ritma i provođenja
Vasilije Topalov
Izdavač: Hemofarm, Vršac, Novi Sad 1986; tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Ortopedija
Ivo Ruszkowski, et al.
Izdavač: Jumena, Zagreb 1986;
6.64 €
750.00 din.

Kineziterapija
Ešref Karaiković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; biblioteka Univerzitetska knjiga, tiraž: 1000 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Zarazne bolesti
Josip Fališevac
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1983; tiraž: 4000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Lečenje deformacija kičmenog stuba kod dece
Zdeslav B. Milinković, Milan S. Filipović
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1990;
3.98 €
450.00 din.

Lumbalni bolni sindrom
Ivo Jajić et al.
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1984; tiraž: 1500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Anatomija i fiziologija
Milan Zgrabić
Izdavač: Medicinska knjiga, Školska knjiga, Beograd, Zagreb 1982;
3.10 €
350.00 din.

Psihijatrija
Vladimir Hudolin
Izdavač: Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1981;
12.83 €
1450.00 din.

Dermatologija
Đorđije Karadaglić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Versalpress, Beograd 2000;
61.50 €
6950.00 din.

Plodnost i neplodnost žene
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić, Titograd 1987; tiraž: 2000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Атлас анатомии человека 1-3
Р.Д. Синелъников
Izdavač: Медицина, Moskva 1966-1968;
52.65 €
5950.00 din.

New and Nonofficial Remedies, 1935
Izdavač: American Medical Association, Chicago 1935;
11.06 €
1250.00 din.

Osnovi praktičnog porodiljstva
Mihailo Đ. Čemerikić, Vojislav Paljić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989;
5.75 €
650.00 din.

Opstetricija
J.P. Greenhill
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1963;
8.41 €
950.00 din.

Anatomija i fiziologija za I razred medicinske škole
grupa autora
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Zavod za izdavanje udžbenika, Zavod za školstvo, Beograd, Novi Sad, Podgorica 1992;
3.10 €
350.00 din.

Атлас анатомии человека 1
Р.Д. Синелъников, Я.Р. Синелъ
Izdavač: Медицина, Moskva 1989;
12.83 €
1450.00 din.

Andrologija - Plodnost i neplodnost muškarca
Savo Bojović
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1986; tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Rak dojke: Zablude i činjenice - Šta treba znati
Izdavač: Ženski centar Užice, Užice bez god. izd.;
2.65 €
300.00 din.

O zdravlju i bolesti
lazar Stanojević
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb 1954;
3.54 €
400.00 din.

Zdravo i bolesno srce i povećani krvni pritisak
grupa autora
Izdavač: Kolarčev narodni univerzitet, Beograd 1952;
2.21 €
250.00 din.

Атлас анатомии человека 1-2
Р.Д. Синелъников, Я.Р. Синелъ
Izdavač: Медицина, Moskva 1989;
26.11 €
2950.00 din.

Knjiga o zdravlju
M. Jovanović-Batut
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1896; Kolo: br. 35
6.64 €
750.00 din.

Bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom
Ljiljana Medenica, Olivera Cvijetić
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1988; biblioteka Praxis medica
2.65 €
300.00 din.

Priručnik iz pedijatrije
H.K. Silver, C.H. Kempe, H.B. Bruyn
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1967;
2.65 €
300.00 din.

La Reflexologie Collective
Wladimir Bechterew
Izdavač: Delachaux et Niestle S.A., Paris 1957;
6.64 €
750.00 din.

Avalske sveske (6-83) - Teorija psihijatrijskog koncepta krize i psihoterapijske intervencije
Izdavač: Institut za dokumentaciju zaštite na radu, Beograd, tiraž: 3000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Srpsko lekarsko društvo 1872-2002
Žarko Vukotić
Izdavač: Izdanje autora, Beograd 2002;
3.10 €
350.00 din.

Osnovi medicinske seksologije
Aleksandar Kostić
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1966;
Obavesti me!
Istorija medicine požarevačkog okruga 1822-1914.
Dušan S. Kastratović
Izdavač: Medicinski centar, Požarevac 1991;
Obavesti me!
Žena-pol, žena-čovek
Aleksandar Kostić
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1936;
Obavesti me!
Dnevnik jednog psihijatra
Tomislav Kronja
Izdavač: Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1972;
4.42 €
500.00 din.

Sports Medicine
Otto Appenzeller, Ruth Atkinson
Izdavač: Urban und Schwarzenberg, Munchen 1983;
Obavesti me!
Urgentna endokrinologija
Dragoljub Slijepčević, Milica Nešović, et al
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1997; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Priručnik iz akušerstva i ginekologije
Ralph C. Benson
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1989; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Kinezologija
Srboljub Živanović, Aleksandar Stajkovac
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1980; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Dermatologija sa negom
Sava Konstantinović, Nevenka Martinović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1994;
Obavesti me!
Biological Effects of Electric and Magnetic Fields of Extremely Low Frequency
Asher R. Sheppard, Merril Eisenbud
Izdavač: New York University Press 1977;
Obavesti me!
Textbook of Work Physiology
Per-Olof Astrand, Kaare Rodahl
Izdavač: McGraw-Hill Book Company 1970;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com