Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Pravopis srpskog jezika
Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Zavod za udžbenike, Novi Sad-Beograd 2008; 8.izd.
Obavesti me!
Vještina pisanja
Vaso Ćeklić
Izdavač: Fakultet industrijske pedagogije, Rijeka 1973;
Obavesti me!
Naša azbuka i njene norme
Mitar Pešikan
Izdavač: Vukova zadužbina, Politika, Zavod za udžbenike i, Beograd 1993;
Obavesti me!
Funkcionalna gramatika srpskohrvatskog jezika, osnovi - priručnik za nastavnike
Igrutin Stevović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1960;
2.65 €
300.00 din.

Gramatika srpskohrvatskog jezika
Radomir Aleksić, Milija Stanić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1973;
Obavesti me!
Gramatika u osnovnoj školi
grupa autora
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1986;
Obavesti me!
Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika II - Morfologija
Radosav Bošković
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1985; tiraž: 2000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Istorija srpskohrvatskog jezika I dio - Uvod i fonetika
Jovan Vuković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1974; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Riječi na granici punosnažnosti
Snježana Kordić
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002;
Obavesti me!
Srpskohrvatski pravopis
Radoje Simić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com