Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku
Božo Ćorić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1982;
5.75 €
650.00 din.

Savremeni srpskohrvatski jezik 1-2
M. Stevanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1975-1979; tiraž: 1000 primeraka;
19.91 €
2250.00 din.

Gramatika srpskoga jezika
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2008;
3.98 €
450.00 din.

Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, Matica hrvatska, Novi Sad-Zagreb 1960;
3.98 €
450.00 din.

Kako ne valja - kako valja pisati
Radovan Vidović
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1969;
3.10 €
350.00 din.

Kratka pregledna gramatika srpskog jezika
Branislav Ostojić
Izdavač: Kolo, Nikšić 1998; biblioteka Udžbenici
3.54 €
400.00 din.

Gotski jezik i istorijska gramatika
Ivan Pudić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1971; tiraž: 1500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Staroslovenska gramatika
St. M. Kuljbakin
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1930;
6.19 €
700.00 din.

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika 1-6
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1990; 2. fototipsko izdanje
43.36 €
4900.00 din.

Jezik oko nas
Ivan Klajn
Izdavač: NOLIT, Beograd 1980;
3.54 €
400.00 din.

Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika
Tomo Maretić
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1963; treće nepromenjeno izdanje
8.41 €
950.00 din.

Категории языка
В.В. Мартынов
Izdavač: Наука, Moskva 1982;
3.98 €
450.00 din.

Prezent u savremenom srpskom jeziku
Sreto Tanasić
Izdavač: SANU, Beograd 1996; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 12, tiraž: 600 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Tvorba imenica od prideva
Verica Koprivica
Sa posvetom autora
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2006; tiraž: 200 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Суффиксальное словообразование имен существительных в Русском языке
В.И. Максимов
Izdavač: Издательство Ленинградского университета, Leningrad 1975;
4.42 €
500.00 din.

Gramatika i leksika u slovenskim jezicima - Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, SANU, Novi Sad, Beograd 2011; tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Morfo(no)loške teme
Milan Stakić
Sa posvetom autora
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2010; biblioteka Književnost i jezik: knj. 34
6.64 €
750.00 din.

Govor Banije i Korduna
Dragoljub Petrović
Izdavač: Matica srpska, Prosvjeta, Beograd, Zagreb 1978; tiraž: 1000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Derivaciona fonetika imenica i prideva u južnoslovenskim jezicima
Milan Stakić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1988; biblioteka Monografije: knj. 64
7.52 €
850.00 din.

Gramatika francuskog jezika II deo - glagoli, prilozi, predlozi, sveze, usklici, dodatak
Izdavač: Knjižara Slavija, Novi Sad 1932; Minijaturna biblioteka: knj. 121-123
3.10 €
350.00 din.

Funkcije i značenja glagolskih vremena
Mihailo Stevanović
Izdavač: Naučno delo, SANU, Beograd 1967; Odeljenje literature i jezika: knj. 20
3.54 €
400.00 din.

Južnoslovenski jezici: gramatičke strukture i funkcije
grupa autora
Izdavač: Beogradska knjiga, Beograd 2009; biblioteka Put u reči: knj. 15
Obavesti me!
Pravopis srpskohrvatskog jezika
Izdavač: Matica srpska, Matica hrvatska, Novi Sad-Zagreb 1990;
2.65 €
300.00 din.

Srpsko-hrvatski u mom džepu 1-3
M.S. Lalević
Izdavač: Branko Đonović, Beograd 1963; biblioteka Knjiga za svakoga: knj. 1
8.41 €
950.00 din.

Jezik 'Bosanskog prijatelja' prvog bosanskohercegovačkog časopisa
Herta Kuna
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Slavenska poredbena gramatika
Stjepan Ivšić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1970;
17.26 €
1950.00 din.

Р.В. Булатова
Старосебская глагольная
Izdavač: Наука, Moskva 1975;
6.64 €
750.00 din.

Gramatika, semantika, znanje
Chomsky, Bever, Fodor, Davidson, Chafe et al.
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1977; Biblioteka Raskršća, tiraž: 1000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Основна българска граматика
Д-Р Любомир, Д. Андрейчин
Izdavač: Наука, Изкуство, Sofija 1978;
3.98 €
450.00 din.

Pravopis srpskog jezika
Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Zavod za udžbenike, Novi Sad-Beograd 2008; 8.izd.
Obavesti me!
Vještina pisanja
Vaso Ćeklić
Izdavač: Fakultet industrijske pedagogije, Rijeka 1973;
Obavesti me!
Naša azbuka i njene norme
Mitar Pešikan
Izdavač: Vukova zadužbina, Politika, Zavod za udžbenike i, Beograd 1993;
Obavesti me!
Funkcionalna gramatika srpskohrvatskog jezika, osnovi - priručnik za nastavnike
Igrutin Stevović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1960;
2.65 €
300.00 din.

Gramatika srpskohrvatskog jezika
Radomir Aleksić, Milija Stanić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1973;
Obavesti me!
Gramatika u osnovnoj školi
grupa autora
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1986;
Obavesti me!
Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika II - Morfologija
Radosav Bošković
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1985; tiraž: 2000 primeraka;
2.65 €
300.00 din.

Istorija srpskohrvatskog jezika I dio - Uvod i fonetika
Jovan Vuković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1974; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Riječi na granici punosnažnosti
Snježana Kordić
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002;
Obavesti me!
Srpskohrvatski pravopis
Radoje Simić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Srpski jezik kroz testove + rešenja
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 1998; biblioteka Književnost i jezik: knj.3
Obavesti me!
Normativna gramatika srpskog jezika
Predrag Piper, Ivan Klajn
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 2015; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika - Zbornik radova sa drugog, međunarodnog, naučnog skupa
grupa autora
Izdavač: Gradska biblioteka Subotica, Narodna biblioteka Srbije, SANU, Subotica, Beograd 1999; tiraž: 800 primeraka;
Obavesti me!
Jota
Miodrag Popović
Izdavač: Rad, Vukov sabor, Beograd, Tršić 1981; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku
Jasmina Dražić
Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad 2008; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Ogledi, prikazi, stavovi
Zorica Radulović
Izdavač: Unireks, Janiks, Podgorica, Beograd 2011; Biblioteka Ogledi, prikazi, stavovi, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Tvorba imenica u srpskom jeziku
Božo Ćorić
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2008; biblioteka Književnost i jezik: knj. 24
Obavesti me!
Staroslovenski jezik
Svetozar Nikolić
Izdavač: Grupa izdavača 2008;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com