Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Jezični savjetnik s gramatikom
Slavko Pavešić
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1971;
6.64 €
750.00 din.

Derivaciona fonetika imenica i prideva u južnoslovenskim jezicima
Milan Stakić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1988; biblioteka Monografije: knj. 64
6.64 €
750.00 din.

Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika
grupa autora
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1979;
6.64 €
750.00 din.

Gramatika crkvenoslovenskog jezika za učenike bogoslovije
B. Ćirković
Izdavač: Bez naziva izdavača, Beograd 1949;
5.75 €
650.00 din.

Sintaksa savremenog srpskog jezika
P. Piper, I. Antonić, V. Ružić, S. Tanasić, Lj
Izdavač: SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska, Beograd-Novi Sad 2005; biblioteka Prilozi gramatici srpskoga jezika, tiraž: 1000 primeraka;
87.61 €
9900.00 din.

Frazeološke glagolsko-imeničke sintakse u savremenom srpskohrvatskom jeziku
Dragana Mršević-Radović
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1987;
4.42 €
500.00 din.

Jezičke karakteristike književnih djela Dositeja Obradovića
Herta Kuna
Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970; Odjeljenje društvenih nauka: knj. 21
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika staroga slovenskoga jezika po A. Leskinu
Ljub. Stojanović
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd 1895; 2. izd
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika i stilistika književnog jezika
T. Maretić
Izdavač: Knjižara Lav. Hartmana, Zagreb 1899;
12.83 €
1450.00 din.

Savremeni srpskohrvatski jezik 1-2
M. Stevanović
Izdavač: Naučno delo, Beograd 1969, 1970; tiraž: 1000 primeraka;
19.91 €
2250.00 din.

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika 1-6
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1982; Fototipsko izd.
43.36 €
4900.00 din.

The Syntax of Relative Clauses in Serbo-Croatian
Arne Gallis
Izdavač: I Kommision Hos H. Aschehoug und Co., Oslo 1956;
34.96 €
3950.00 din.

Slavenska poredbena gramatika
Stjepan Ivšić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1970;
13.27 €
1500.00 din.

Lokativ u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku
Tatjana Batistić
Izdavač: Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd 1972; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 3
6.64 €
750.00 din.

Jezički savjetnik
Milan Šipka
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1975;
7.52 €
850.00 din.

Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, Matica hrvatska, Novi Sad-Zagreb 1960;
3.98 €
450.00 din.

Kako ne valja - kako valja pisati
Radovan Vidović
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1969;
3.10 €
350.00 din.

Категории языка
В.В. Мартынов
Izdavač: Наука, Moskva 1982;
3.98 €
450.00 din.

Суффиксальное словообразование имен существительных в Русском языке
В.И. Максимов
Izdavač: Издательство Ленинградского университета, Leningrad 1975;
4.42 €
500.00 din.

Gramatika i leksika u slovenskim jezicima - Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, SANU, Novi Sad, Beograd 2011; tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Morfo(no)loške teme
Milan Stakić
Sa posvetom autora
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2010; biblioteka Književnost i jezik: knj. 34
6.64 €
750.00 din.

Južnoslovenski jezici: gramatičke strukture i funkcije
grupa autora
Izdavač: Beogradska knjiga, Beograd 2009; biblioteka Put u reči: knj. 15
Obavesti me!
Pravopis srpskohrvatskog jezika
Izdavač: Matica srpska, Matica hrvatska, Novi Sad-Zagreb 1990;
2.65 €
300.00 din.

Srpsko-hrvatski u mom džepu 1-3
M.S. Lalević
Izdavač: Branko Đonović, Beograd 1963; biblioteka Knjiga za svakoga: knj. 1
8.41 €
950.00 din.

Jezik 'Bosanskog prijatelja' prvog bosanskohercegovačkog časopisa
Herta Kuna
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Р.В. Булатова
Старосебская глагольная
Izdavač: Наука, Moskva 1975;
6.64 €
750.00 din.

Основна българска граматика
Д-Р Любомир, Д. Андрейчин
Izdavač: Наука, Изкуство, Sofija 1978;
3.98 €
450.00 din.

Pravopis srpskog jezika
Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Zavod za udžbenike, Novi Sad-Beograd 2008; 8.izd.
Obavesti me!
Vještina pisanja
Vaso Ćeklić
Izdavač: Fakultet industrijske pedagogije, Rijeka 1973;
Obavesti me!
Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku
Ivan Klajn
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Matica srpska, SANU, Beograd 2003; biblioteka Prilozi gramatici srpskoga jezika: knj. 2, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Очерки по исторической грамматике русского языка
М.А. Соколова
Izdavač: Издательство Ленинградского университета 1962;
Obavesti me!
Srpski jezik kroz testove 2
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2008; biblioteka Književnost i jezik: knj. 21, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka
Pavle Ivić, Vera Jerković
Sa posvetom autora
Izdavač: Filozofski fakultet , Novi Sad 1981; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Gotski jezik i istorijska gramatika
Ivan Pudić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1971; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Funkcionalna gramatika srpskohrvatskog jezika, osnovi - priručnik za nastavnike
Igrutin Stevović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1960;
2.65 €
300.00 din.

Gramatika srpskohrvatskog jezika
Radomir Aleksić, Milija Stanić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1973;
Obavesti me!
Gramatika u osnovnoj školi
grupa autora
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1986;
Obavesti me!
Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika II - Morfologija
Radosav Bošković
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1985; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Istorija srpskohrvatskog jezika I dio - Uvod i fonetika
Jovan Vuković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1974; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Funkcije i značenja glagolskih vremena
Mihailo Stevanović
Izdavač: Naučno delo, SANU, Beograd 1967; Odeljenje literature i jezika: knj. 20
Obavesti me!
Riječi na granici punosnažnosti
Snježana Kordić
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002;
Obavesti me!
Srpskohrvatski pravopis
Radoje Simić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Govor Banije i Korduna
Dragoljub Petrović
Izdavač: Matica srpska, Prosvjeta, Beograd, Zagreb 1978; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Gramatika francuskog jezika II deo - glagoli, prilozi, predlozi, sveze, usklici, dodatak
Izdavač: Knjižara Slavija, Novi Sad 1932; Minijaturna biblioteka: knj. 121-123
Obavesti me!
Srpski jezik kroz testove + rešenja
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 1998; biblioteka Književnost i jezik: knj.3
Obavesti me!
Normativna gramatika srpskog jezika
Predrag Piper, Ivan Klajn
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 2015; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Tvorba imenica od prideva
Verica Koprivica
Sa posvetom autora
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2006; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika - Zbornik radova sa drugog, međunarodnog, naučnog skupa
grupa autora
Izdavač: Gradska biblioteka Subotica, Narodna biblioteka Srbije, SANU, Subotica, Beograd 1999; tiraž: 800 primeraka;
Obavesti me!
Gramatika srpskoga jezika
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2008;
Obavesti me!
Jota
Miodrag Popović
Izdavač: Rad, Vukov sabor, Beograd, Tršić 1981; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Prezent u savremenom srpskom jeziku
Sreto Tanasić
Izdavač: SANU, Beograd 1996; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 12, tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
Gramatika, semantika, znanje
Chomsky, Bever, Fodor, Davidson, Chafe et al.
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1977; Biblioteka Raskršća, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Kratka pregledna gramatika srpskog jezika
Branislav Ostojić
Izdavač: Kolo, Nikšić 1998; biblioteka Udžbenici
Obavesti me!
Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku
Božo Ćorić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1982;
Obavesti me!
Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku
Jasmina Dražić
Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad 2008; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Ogledi, prikazi, stavovi
Zorica Radulović
Izdavač: Unireks, Janiks, Podgorica, Beograd 2011; Biblioteka Ogledi, prikazi, stavovi, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Tvorba imenica u srpskom jeziku
Božo Ćorić
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2008; biblioteka Književnost i jezik: knj. 24
Obavesti me!
Staroslovenski jezik
Svetozar Nikolić
Izdavač: Grupa izdavača 2008;
Obavesti me!
Interpunkcija i pravopisni znaci
Milan Bakovljević
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1971; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Naša azbuka i njene norme
Mitar Pešikan
Izdavač: Vukova zadužbina, Politika, Zavod za udžbenike i, Beograd 1993;
Obavesti me!
Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika
Tomo Maretić
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1963; treće nepromenjeno izdanje
8.41 €
950.00 din.

Hodža i džačić - rečnik sa uputstvima kada se pišu h, dž, đ, č i ć
D. Kostić
Izdavač: Francusko-srpska knjižara A.M. Popovića, Beograd bez god. izd.;
Obavesti me!
Staroslovenska čitanka
Josip Hamm
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1960;
7.52 €
850.00 din.

Mali jezički poučnik - pedeset i dve po(r)uke iz kulture govora
Milivoje K. Trnavac
Izdavač: Partenon, Beograd 2002;
Obavesti me!
Spisi iz sintakse i semantike
Milorad Radovanović
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci 1990;
Obavesti me!
Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika
D. Boranić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1951;
Obavesti me!
Pravopis srpskoga jezika
priredili M. Pešikan, J. Jerković, M. Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1994;
Obavesti me!
Staroslovenski jezik
Petar Đorđić
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1975;
Obavesti me!
Pregled srpskohrvatskih dijalekata
Asim Peco
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1978;
Obavesti me!
Strani izrazi i izreke
Ivan Klajn, Milan Šipka
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2008;
Obavesti me!
Jezički priručnik
Pavle Ivić, Ivan Klajn, Mitar Pešikan et al.
Izdavač: Radio-televizija Beograd 1991;
Obavesti me!
Gramatika staroga slovenskoga jezika za srednje škole Kraljevine Srbije
Stojan Novaković
Izdavač: Kraljevska srpska državna štamparija, Beograd 1884;
Obavesti me!
Jezik oko nas
Ivan Klajn
Izdavač: NOLIT, Beograd 1980;
Obavesti me!
Red reči u rečenici
Ljubomir Popović
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2004; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Pravilno-nepravilno (Pravopisna pravila i rječnik)
Jovan Vuković, Savo Pujić
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1988;
Obavesti me!
Staroslovenska gramatika
St. M. Kuljbakin
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1930;
Obavesti me!
Gramatika srpskohrvatske dikcije
Branivoj Đorđević
Izdavač: Univerzitet umetnosti u Beogradu 1984;
Obavesti me!
Jezičko pravopisni savetnik
Milija Stanić, Damnjan Moračić
Izdavač: Rad, Beograd 1981;
5.75 €
650.00 din.

Pravopisna pravila i uputstva za pisanje ijekavskih glasovnih oblika
Jovan Vuković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1949; 1. izd.
Obavesti me!
Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika
Aleksandar Belić
Izdavač: Prosveta, Beograd 1950;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com