Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Derivaciona fonetika imenica i prideva u južnoslovenskim jezicima
Milan Stakić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1988; biblioteka Monografije: knj. 64
6.64 €
750.00 din.

Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika
grupa autora
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1979;
6.64 €
750.00 din.

Gramatika crkvenoslovenskog jezika za učenike bogoslovije
B. Ćirković
Izdavač: Bez naziva izdavača, Beograd 1949;
5.75 €
650.00 din.

Sintaksa savremenog srpskog jezika
P. Piper, I. Antonić, V. Ružić, S. Tanasić, Lj
Izdavač: SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska, Beograd-Novi Sad 2005; biblioteka Prilozi gramatici srpskoga jezika, tiraž: 1000 primeraka;
87.61 €
9900.00 din.

Jezičke karakteristike književnih djela Dositeja Obradovića
Herta Kuna
Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970; Odjeljenje društvenih nauka: knj. 21
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika staroga slovenskoga jezika po A. Leskinu
Ljub. Stojanović
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd 1895; 2. izd
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika i stilistika književnog jezika
T. Maretić
Izdavač: Knjižara Lav. Hartmana, Zagreb 1899;
12.83 €
1450.00 din.

Savremeni srpskohrvatski jezik 1-2
M. Stevanović
Izdavač: Naučno delo, Beograd 1969, 1970; tiraž: 1000 primeraka;
19.91 €
2250.00 din.

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika 1-6
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1982; Fototipsko izd.
43.36 €
4900.00 din.

Slavenska poredbena gramatika
Stjepan Ivšić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1970;
13.27 €
1500.00 din.

Lokativ u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku
Tatjana Batistić
Izdavač: Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd 1972; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 3
6.64 €
750.00 din.

Jezički savjetnik
Milan Šipka
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1975;
7.52 €
850.00 din.

Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, Matica hrvatska, Novi Sad-Zagreb 1960;
3.98 €
450.00 din.

Kako ne valja - kako valja pisati
Radovan Vidović
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1969;
3.10 €
350.00 din.

Суффиксальное словообразование имен существительных в Русском языке
В.И. Максимов
Izdavač: Издательство Ленинградского университета, Leningrad 1975;
4.42 €
500.00 din.

Gramatika i leksika u slovenskim jezicima - Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma
grupa autora
Izdavač: Matica srpska, SANU, Novi Sad, Beograd 2011; tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Morfo(no)loške teme
Milan Stakić
Sa posvetom autora
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2010; biblioteka Književnost i jezik: knj. 34
6.64 €
750.00 din.

Južnoslovenski jezici: gramatičke strukture i funkcije
grupa autora
Izdavač: Beogradska knjiga, Beograd 2009; biblioteka Put u reči: knj. 15
Obavesti me!
Pravopis srpskohrvatskog jezika
Izdavač: Matica srpska, Matica hrvatska, Novi Sad-Zagreb 1990;
2.65 €
300.00 din.

Srpsko-hrvatski u mom džepu 1-3
M.S. Lalević
Izdavač: Branko Đonović, Beograd 1963; biblioteka Knjiga za svakoga: knj. 1
8.41 €
950.00 din.

Jezik 'Bosanskog prijatelja' prvog bosanskohercegovačkog časopisa
Herta Kuna
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Р.В. Булатова
Старосебская глагольная
Izdavač: Наука, Moskva 1975;
6.64 €
750.00 din.

Основна българска граматика
Д-Р Любомир, Д. Андрейчин
Izdavač: Наука, Изкуство, Sofija 1978;
3.98 €
450.00 din.

Pravopis srpskog jezika
Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Zavod za udžbenike, Novi Sad-Beograd 2008; 8.izd.
Obavesti me!
Vještina pisanja
Vaso Ćeklić
Izdavač: Fakultet industrijske pedagogije, Rijeka 1973;
Obavesti me!
Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku
Ivan Klajn
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Matica srpska, SANU, Beograd 2003; biblioteka Prilozi gramatici srpskoga jezika: knj. 2, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Очерки по исторической грамматике русского языка
М.А. Соколова
Izdavač: Издательство Ленинградского университета 1962;
Obavesti me!
Srpski jezik kroz testove 2
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2008; biblioteka Književnost i jezik: knj. 21, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Frazeološke glagolsko-imeničke sintakse u savremenom srpskohrvatskom jeziku
Dragana Mršević-Radović
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1987;
Obavesti me!
Gramatika srpskog jezika za škole srednjeg obrazovanja
Mihailo Stevanović
Izdavač: Obod, Cetinje 1990;
Obavesti me!
Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka
Pavle Ivić, Vera Jerković
Sa posvetom autora
Izdavač: Filozofski fakultet , Novi Sad 1981; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Gotski jezik i istorijska gramatika
Ivan Pudić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1971; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Funkcionalna gramatika srpskohrvatskog jezika, osnovi - priručnik za nastavnike
Igrutin Stevović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1960;
2.65 €
300.00 din.

Gramatika srpskohrvatskog jezika
Radomir Aleksić, Milija Stanić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1973;
Obavesti me!
Gramatika u osnovnoj školi
grupa autora
Izdavač: Zavod za stručno usavršavanje i izdavačku delatnost Beograd, Beograd 1986;
Obavesti me!
Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika II - Morfologija
Radosav Bošković
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1985; tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Istorija srpskohrvatskog jezika I dio - Uvod i fonetika
Jovan Vuković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1974; biblioteka Univerzitetski udžbenici, tiraž: 3000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Funkcije i značenja glagolskih vremena
Mihailo Stevanović
Izdavač: Naučno delo, SANU, Beograd 1967; Odeljenje literature i jezika: knj. 20
Obavesti me!
Категории языка
В.В. Мартынов
Izdavač: Наука, Moskva 1982;
Obavesti me!
Riječi na granici punosnažnosti
Snježana Kordić
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002;
Obavesti me!
Srpskohrvatski pravopis
Radoje Simić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Govor Banije i Korduna
Dragoljub Petrović
Izdavač: Matica srpska, Prosvjeta, Beograd, Zagreb 1978; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Gramatika francuskog jezika II deo - glagoli, prilozi, predlozi, sveze, usklici, dodatak
Izdavač: Knjižara Slavija, Novi Sad 1932; Minijaturna biblioteka: knj. 121-123
Obavesti me!
Srpski jezik kroz testove + rešenja
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 1998; biblioteka Književnost i jezik: knj.3
Obavesti me!
Normativna gramatika srpskog jezika
Predrag Piper, Ivan Klajn
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 2015; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Tvorba imenica od prideva
Verica Koprivica
Sa posvetom autora
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2006; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika - Zbornik radova sa drugog, međunarodnog, naučnog skupa
grupa autora
Izdavač: Gradska biblioteka Subotica, Narodna biblioteka Srbije, SANU, Subotica, Beograd 1999; tiraž: 800 primeraka;
Obavesti me!
Gramatika srpskoga jezika
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2008;
Obavesti me!
Jota
Miodrag Popović
Izdavač: Rad, Vukov sabor, Beograd, Tršić 1981; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Prezent u savremenom srpskom jeziku
Sreto Tanasić
Izdavač: SANU, Beograd 1996; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 12, tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
Gramatika, semantika, znanje
Chomsky, Bever, Fodor, Davidson, Chafe et al.
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1977; Biblioteka Raskršća, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Kratka pregledna gramatika srpskog jezika
Branislav Ostojić
Izdavač: Kolo, Nikšić 1998; biblioteka Udžbenici
Obavesti me!
Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku
Božo Ćorić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1982;
Obavesti me!
Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku
Jasmina Dražić
Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad 2008; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Ogledi, prikazi, stavovi
Zorica Radulović
Izdavač: Unireks, Janiks, Podgorica, Beograd 2011; Biblioteka Ogledi, prikazi, stavovi, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Tvorba imenica u srpskom jeziku
Božo Ćorić
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2008; biblioteka Književnost i jezik: knj. 24
Obavesti me!
Staroslovenski jezik
Svetozar Nikolić
Izdavač: Grupa izdavača 2008;
Obavesti me!
Interpunkcija i pravopisni znaci
Milan Bakovljević
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1971; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Naša azbuka i njene norme
Mitar Pešikan
Izdavač: Vukova zadužbina, Politika, Zavod za udžbenike i, Beograd 1993;
Obavesti me!
Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika
Tomo Maretić
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1963; treće nepromenjeno izdanje
8.41 €
950.00 din.

Hodža i džačić - rečnik sa uputstvima kada se pišu h, dž, đ, č i ć
D. Kostić
Izdavač: Francusko-srpska knjižara A.M. Popovića, Beograd bez god. izd.;
Obavesti me!
Staroslovenska čitanka
Josip Hamm
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1960;
7.52 €
850.00 din.

Mali jezički poučnik - pedeset i dve po(r)uke iz kulture govora
Milivoje K. Trnavac
Izdavač: Partenon, Beograd 2002;
Obavesti me!
Spisi iz sintakse i semantike
Milorad Radovanović
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci 1990;
Obavesti me!
Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika
D. Boranić
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1951;
Obavesti me!
Pravopis srpskoga jezika
priredili M. Pešikan, J. Jerković, M. Pižurica
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1994;
Obavesti me!
Staroslovenski jezik
Petar Đorđić
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1975;
Obavesti me!
Pregled srpskohrvatskih dijalekata
Asim Peco
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1978;
Obavesti me!
Strani izrazi i izreke
Ivan Klajn, Milan Šipka
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2008;
Obavesti me!
Jezički priručnik
Pavle Ivić, Ivan Klajn, Mitar Pešikan et al.
Izdavač: Radio-televizija Beograd 1991;
Obavesti me!
Gramatika staroga slovenskoga jezika za srednje škole Kraljevine Srbije
Stojan Novaković
Izdavač: Kraljevska srpska državna štamparija, Beograd 1884;
Obavesti me!
Jezik oko nas
Ivan Klajn
Izdavač: NOLIT, Beograd 1980;
Obavesti me!
Red reči u rečenici
Ljubomir Popović
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2004; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Pravilno-nepravilno (Pravopisna pravila i rječnik)
Jovan Vuković, Savo Pujić
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1988;
Obavesti me!
Staroslovenska gramatika
St. M. Kuljbakin
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1930;
Obavesti me!
Gramatika srpskohrvatske dikcije
Branivoj Đorđević
Izdavač: Univerzitet umetnosti u Beogradu 1984;
Obavesti me!
Jezičko pravopisni savetnik
Milija Stanić, Damnjan Moračić
Izdavač: Rad, Beograd 1981;
5.75 €
650.00 din.

Pravopisna pravila i uputstva za pisanje ijekavskih glasovnih oblika
Jovan Vuković
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1949; 1. izd.
Obavesti me!
Enleski i srpskohrvatski jezik - kontrastivna gramatika imeničke grupe
Radmila Đorđević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 1500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

First Certificate English
W.S. Flower
Izdavač: Thomas Nelson and Sons Ltd, London 1975;
8.41 €
950.00 din.

Francuski jezik 1-2
Marguerite Babić-Vincent, Vera Zorić
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1986; biblioteka Pravila i udžbenici: knj. 640, tiraž: 1000 primeraka;
21.68 €
2450.00 din.

Ninth Form English, Tenth Form English
A. Starkov, R. Dixon
Izdavač: Просвещение, Москва 1981; 12. izd.
8.41 €
950.00 din.

English Words - History and Structure
Robert Stockwell, Donka Minkova
Izdavač: Cambridge University Press 2006;
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika francuskog jezika
Marko Papić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd-Novi Sad 1992;
5.75 €
650.00 din.

Francuski u 100 lekcija + ključ
Milan Šare
Izdavač: Prosveta, Beograd 1990;
4.42 €
500.00 din.

Gramatika ruskog jezika
Radmilo Marojević
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, Novi Sad 1989;
6.64 €
750.00 din.

Tense Drills
L.W. Giggins, D.J. Shoebridge
Izdavač: Longman Group Ltd, Harlow Essex 1970;
8.41 €
950.00 din.

Gramatika nemačkog jezika za srednje škole
Jovan Đukanović, Zoran Žiletić
Izdavač: Grupa izdavača 1991;
4.42 €
500.00 din.

Nemački jezik 1-2
Gordana Iričanin
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1990; biblioteka Vojnoizdavačka delatnost i vojnostručna literatura: knj. 946,947
12.83 €
1450.00 din.

Ruski jezik 1-2
Stojanka Babović, Tatjana Pantić
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centarike, Beograd 1991,1993; biblioteka Vojnostručna literatura: knj. 936,978
21.68 €
2450.00 din.

Cours de langue et de civilisation francaises 1-4
G. Mauger - Г. Може
Izdavač: Художественная литература, Москва 1992;
34.96 €
3950.00 din.

Udžbenik španskog jezika
Branislav Grujić
Izdavač: Obod, Cetinje 1965;
4.87 €
550.00 din.

Ruski u 100 lekcija
Lidija Špis, Bosiljka Gavela
Izdavač: Prosveta, Beograd 1962;
4.42 €
500.00 din.

Španski kroz razgovor
Dobrivoje Milojević, Maria del Pilar Teran de Mil
Izdavač: Kolarčev narodni univerzitet, Beograd 1973; Udžbenici stranih jezika: knj. 91
3.98 €
450.00 din.

A History of English Language
Richard Hogg, David Denison
Izdavač: Cambridge University Press 2006;
34.96 €
3950.00 din.

Početni tečaj španskog jezika sa rečnikom
Silvia Izquierdo-Todorović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1992; 5. izmenjeno i dopunjeno izd.
4.42 €
500.00 din.

German without Toil
A. Cherel
Izdavač: Assimil, Paris 1957;
6.64 €
750.00 din.

Talking Points
Michael Ockenden
Izdavač: Longman Group Ltd, London 1977;
6.64 €
750.00 din.

Кратки этимологический словар русского яазика
Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В.
Izdavač: Просвещение, Москва 1975;
12.83 €
1450.00 din.

Cambridge English - Complete First
Guy Brook-Hart
Izdavač: Cambridge University Press 2016;
34.96 €
3950.00 din.

Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских
А.А. Леонтьева, Н.Д. Зарубино
Izdavač: Русский Язык, Moskva 1977;
6.64 €
750.00 din.

Сложные слова
Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая
Izdavač: Наука, Москва 1974;
6.64 €
750.00 din.

Старославянский язык
В.П. Беседина-Невзорова
Izdavač: Издательство харьковского ордена трудово красного знамени, Харков 1962;
10.62 €
1200.00 din.

Старославянский язык
В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко
Izdavač: Высшая школа, Минск 1974;
12.83 €
1450.00 din.

Osnovi fonetike ruskog jezika
Đorđe Jazić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1977; Univerzitetski udžbenici, tiraž: 1500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Amharic for Beginners
Izdavač: Norwegian Lutheran Mission Language School, Addis Abeba 1967;
23.45 €
2650.00 din.

Arapski jezik u savremenom Tunisu (Diglosija i Bilingvizam)
Darko Tanasković
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1982;
5.31 €
600.00 din.

An Advanced English Practice Course
James Day
Izdavač: Longman Group Ltd, London 1977;
8.41 €
950.00 din.

Written English Today
Annabella Leslie
Izdavač: Macmillan Edication Ltd, London, Basingstoke 1977;
6.64 €
750.00 din.

Grammar
Frank Palmer
Izdavač: Penguin Books Ltd., Harmondsworth 1971;
4.42 €
500.00 din.

 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
<12345...15>

idi na stranu:
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com