Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
The Military Balance 1998-99
Izdavač: Oxford University Press, The Imternational Institute for Strategic Studies, London 1998;
Obavesti me!
Vojska Jugoslavije
Slavoljub Ranđelović
Izdavač: Novinsko-izdavački centar Vojska, Beograd 1999;
Obavesti me!
Secret Servants - A History of Japanese Espionage
Ronald Seth
Izdavač: Farrar, Straus and Cudahy, New York 1957;
Obavesti me!
Dokumenti CIA o Jugoslaviji 1948-1983
Momčilo Pavlović
Izdavač: Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti, Beograd 2009; biblioteka Društvena misao: knj. 6, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Topografija
Boban Milojković
Izdavač: Policijska akademija, Beograd 2003; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Prognostika kriminaliteta
Ostoja Krstić
Izdavač: Policijska akademija, Beograd 2003; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Osnovi bezbednosti
Ljubomir Stajić
Izdavač: Policijska akademija, Beograd 2004; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Uvod u studije bezbednosti
Ljubomir Stajić, Radoslav Gaćinović
Izdavač: Draslar partner, Beograd 2007; biblioteka Stručna knjiga, tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Bezbednosne službe sveta
Milan Milošević, Zoran Srećković
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 2010; Vojna knjiga: knj. 1610
Obavesti me!
Sajber prostor i bezbednosni izazovi
Nenad Putnik
Izdavač: Fakultet bezbednosti, Beograd 2008; biblioteka Monografije: knj. 7, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Službe bezbednosti - Koliko znanje stranih jezika doprinosi borbi protiv terorizma?
Marko Jordanov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 2008; Vojna knjiga: knj. 1520, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Šok trupe
Slobodan Tomić
Izdavač: Reprograf, Beograd 1999; tiraž: 400 primeraka;
Obavesti me!
Tajni ratnici
Milan V. Petković
Izdavač: Tetra GM, Beograd 1996;
Obavesti me!
Tajne misije
Oto Skorceni
, Beograd 1952;
Obavesti me!
Rat u Ratu (1940-1943) - Generali, tajne službe i fašizam
Carlo de Risio
Izdavač: CIP, Zagreb 1981; Biblioteka Tajne sile
Obavesti me!
Tajne službe sveta - Deset najvećih agentura i špijuna
Marko Lopušina
Izdavač: Narodna knjiga, Alfa, Beograd 1999; Biblioteka Posebna izdanja
Obavesti me!
Tajne službe Srbije 1945-2005 (1-3)
Mark Lobi
Izdavač: Politika, Narodna knjiga, Beograd 2006; biblioteka Tajne službe sveta
Obavesti me!
Suvremena tehnika istraživanja krivičnih djela (kriminalistika)
Tomislav Marković
Izdavač: Narodne novine, Zagreb 1972;
Obavesti me!
Podzemne zvezde (Pet vekova špijunaže) 1-2
E.B. Černjak
Izdavač: Narodna knjiga, Beograd 1969; biblioteka Čovečanstvo: knj. 2
Obavesti me!
Deseti po redu - tajna vojno obaveštajna služba bivše jugoslovenske vojske od 1938. do maja 1941.
Uglješa Popović
Izdavač: Izdanje autora, Beograd 1976; tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Opasan šarm - Najpoznatije špijunke sveta
Aleksandar Tadić
Izdavač: Filip Višnjić, Beograd 1987;
3.10 €
350.00 din.

Najveći svetski špijuni i obaveštajci
Roger Boar, Nigel Blundell
Izdavač: Vladislav Avramović, Beograd 1986; tiraž: 5556 primeraka;
Obavesti me!
CIA i američki sindikalni pokret
Džordž Moris
Izdavač: Kultura, Beograd 1967;
Obavesti me!
Kriminalistička tehnika
Kamenko Jovanović
Izdavač: Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd 1981;
Obavesti me!
Forenzička psihijatrija
Borislav Kapamadžija
Izdavač: Dnevnik, Medicinska knjiga, Novi Sad-Beograd-Zagreb bez god. izd.; tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Špijuniranje iz kosmosa
Đurica Labović
Izdavač: Zoran Sarić, Beograd 2000; tiraž: 800 primeraka;
Obavesti me!
Špijuni su prešli granicu
Đorđe Ličina
Izdavač: CIP, Zagreb 1986; Biblioteka Tajne sile
Obavesti me!
Leksikon kriminalistike
Živojin Aleksić, Zoran Milovanović
Izdavač: Vrelo, Beograd 1993;
Obavesti me!
Američka obaveštajna služba za vreme svetskog rata
Tomas M. Džonson
Izdavač: Štampano kao rukopis 1949;
2.65 €
300.00 din.

Legende obaveštajne
Milan Trešnjić
Izdavač: Ecomm , Beograd 1975;
Obavesti me!
Tajni rat protiv Sovjetske Rusije
M. Sejers, A.E. Kan
Izdavač: Biblioteka Trideset dana, Beograd 1949;
Obavesti me!
CIA moć i politika
Radomir M. Milašinović
Izdavač: Jugoštampa, Beograd 1979;
Obavesti me!
Podzemna diplomacija
Berndorff, Ladoux, Johnson
Izdavač: Minerva, Zagreb 1940;
4.42 €
500.00 din.

Partizanska obavještajna služba 1-3
Slavko Odić, Slavko Komarica
Izdavač: CIP, Zagreb 1988; Biblioteka Tajne sile
Obavesti me!
Enciklopedija špijunaže
Marko Lopušina, Milan Petković
Izdavač: Knjiga komerc, Beograd 2003;
Obavesti me!
Kriminalistika - tehnika
Radojica Maksimović, Uglješa Todorić
Izdavač: Policijska akademija, Beograd 1995;
Obavesti me!
Krivični postupak pred vojnim sudovima
Jovan Buturović, Jovan Pavlica
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1986;
Obavesti me!
Špijuni, agenti, vojnici - tajni komandosi u Drugom svetskom ratu
Januš Pjekalkjevič
Izdavač: Nolit, Cankareva založba, Beograd-Ljubljana 1972;
13.27 €
1500.00 din.

Kriminologija
Rajka Mlađenović-Kupčević
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1982;
Obavesti me!
Kriminalistika
Milan Žarković, Božidar banović et al.
Izdavač: Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd 1997;
Obavesti me!
Tajni dosijei - Otvaranje dosijea službi državne bezbednosti
Bogoljub Milosavljević, Đorđe Pavićević
Izdavač: Centar za sntiratnu akciju, Beograd 2001; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Britanska obavještajna služba
Richard Deacon
Izdavač: Globus, Zagreb 1980; Plava biblioteka
Obavesti me!
Dvoboj špijuna pred invaziju
Gilles Perrault
Izdavač: Epoha, Zagreb 1966; biblioteka C
2.65 €
300.00 din.

Špijunaža sveta kroz vekove
Ričard V. Rovan
Izdavač: Narodna kultura, Beograd 1938;
Obavesti me!
Vazduhoplovni rečnik (englesko-ruski-srpskohrvatski)
Jelica Dragović,Branka Jovanović,Đorđe Čistog
Izdavač: BIGZ, Beograd 1973;
6.64 €
750.00 din.

Borbeni avioni
Aleksandar Radić
Izdavač: Vojska, Beograd 1995;
2.65 €
300.00 din.

Aeronautika - san...i stvarnost
J. Modly
Izdavač: Aviotehnika, Zagreb 1960;
4.42 €
500.00 din.

The Golden Age of Aviation
Katherine S. Williamson
Izdavač: Todtri, New York 1996;
5.75 €
650.00 din.

F-86 Sabre Aces of the 4th Fighter Wing
Warren Thompson
Izdavač: Osprey, Westminster 2006; Osprey Aircraft of the Aces: 72
6.64 €
750.00 din.

Elektronska oprema i naoružanje savremenog borbenog aviona
Jakov Lovrić
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1991; biblioteka Savremena vojna misao: knj. 199
5.75 €
650.00 din.

Stabilnost i upravljivost letelica, drugi deo - Uzdužna stabilnost aviona
Miroslav Nenadović
Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd 1972; tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Osnovi aerodinamičkih konstrukcija - Aeroprofili (drugi deo)
Miroslav Nenadović
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1967; tiraž: 1000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Istraživanje i otklanjanje grešaka i kvarova kod aeroplanskih motora
Dragan Krpan
Izdavač: Vazduhoplovni glasnik, Beograd 1935; Mala biblioteka Vazduhoplovnog glasnika: knj. 7
17.26 €
1950.00 din.

Katedra Operaike
Izdavač: Viša vojna akademija JNA, Beograd 1955;
4.42 €
500.00 din.

Krila Srbije
Mario Hrelja
Izdavač: Galerija nauke i tehnike SANU, Beograd 2008; tiraž: 500 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Infracrveni zraci u vojnoj tehnici
Branko Rakočević
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1966; Vojna biblioteka: knj. 46, tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Protivvazdušna odbrana
Branko B. Obradović
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 8, tiraž: 3000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Guerrilla Submarines
Edward Dissette, H.C. Adamson
Izdavač: Ballantine Books, New York 1972;
4.87 €
550.00 din.

Oružane snage SFRJ
Izdavač: Narodna armija bez god. izd.;
3.98 €
450.00 din.

Atomsko oružje i zaštita - zbirka članaka
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1957; Vojna biblioteka: knj. 4
4.42 €
500.00 din.

Međunarodna kontrola naoružanja
Radomir Vujković
Izdavač: Tricintinental, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1998; edicija Rat u miru: knj. 1
3.54 €
400.00 din.

World Peace and Armaments
A.J. Jacobs
Izdavač: Hutchinson and Co Ltd, London 1931;
43.81 €
4950.00 din.

Fork-tailed Devil: The P-38
Martin Caidin
Izdavač: Ballantine Books, New York 1973;
5.75 €
650.00 din.

Flying Tigers: Chennault in China
Ron Heiferman
Izdavač: Pan Books Ltd, Ballantine Books, London 1972;
3.10 €
350.00 din.

World Disarmament its Problems and Prospects
Denys P. Myers
Izdavač: World Peace Foundation, Boston, Massachusetts 1932; 1. izd.
176.11 €
19900.00 din.

Osnovi vazduhoplovne podrške snaga teritorijalne odbrane
Vaso Radulović
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1985; biblioteka Savremena vojna misao: knj. 151, tiraž: 2000 primerak;
3.10 €
350.00 din.

Cesta pilota - Pustolovna historija avijacije
C.C. Bergius
Izdavač: Stvarnost, Zagreb 1962; Biblioteka savremene publicistike
5.31 €
600.00 din.

The Observer's Book of Aircraft
William Green
Izdavač: Frederich Warne and Co. LTD, London 1963;
3.10 €
350.00 din.

Jane's Fighting Ships of World War I
foreword by Captain John Moore RN
Izdavač: Random House, London 2001;
19.91 €
2250.00 din.

Osvajanje neba
Oto Bihalji-Merin
Izdavač: Prosveta, Beograd 1949;
5.31 €
600.00 din.

Eksploatacija automobila u teškim uslovima
Hinić S. Milutin
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1981;
5.75 €
650.00 din.

Kratki kurs baruta i eksploziva
Jovan Marinković
Izdavač: Artiljeriski glasnik, Beograd 1948; Biblioteka artiljeraca: knj. 1
Obavesti me!
Dedalovi snovi - Kratka istorija vazduhoplovstva
Dejan Cvetković
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006;
3.98 €
450.00 din.

Začetnici avijacije
Izdavač: Vuk Karadžić, Službeni list, Beograd 1988;
6.64 €
750.00 din.

An Illustrated Guide to Tank Busters
Bruce Quarrie, Mike Spick
Izdavač: Salamander Books Ltd, London 1987;
5.31 €
600.00 din.

Artiljeriska avijacija
Drag. Stamenković, Ivan Mirković
Izdavač: Artiljeriski glasnik, Beograd 1951; Biblioteka artiljeraca: knj. 5
3.10 €
350.00 din.

Zaštita od nuklearnog oružja
Aleksandar Sloboda, Miloš Branković
Izdavač: Narodna armija, Beograd 1983; U borbi s nuklearno-hemijskim i biološkim sredstvima: knj. 4
2.21 €
250.00 din.

Raspoznavanje aviona
Izdavač: Ministarstvo narodne odbrane FNRJ, Beograd 1952;
Obavesti me!
Stabilnost i upravljivost letelica 1-3
Miroslav Nenadović
Izdavač: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Beograd 1981, 1984;
52.65 €
5950.00 din.

Rat u vazduhu - Četvrta generacija
Kristofer Kempbel
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1990; biblioteka Savremena vojna misao i ONO: knj. 164
Obavesti me!
Savremeni ratni brodovi
Branko Perović
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1972; Vojna biblioteka: knj. 77
5.75 €
650.00 din.

Protivpodmornička avijacija
I.M. Sotnikov, N.A. Brusencev
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1977; Vojna biblioteka: knj. 139, tiraž: 1500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Borbena upotreba helikoptera
I.I. Andruhov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1973; Vojna biblioteka: knj. 115, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Nebeski izazov
Aleksandar Popov
Izdavač: NIŠRO, Novi Sad 1982; Biblioteka Vazduhoplovstvo: knj. 1, tiraž: 5000 primeraka;
2.21 €
250.00 din.

Osnovi aerodinamičkih konstrukcija - Plovni trapovi
Miroslav Nenadović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1969;
6.64 €
750.00 din.

Osnovi kosmičkog leta
Miroslav Nenadović
Izdavač: Institut tehničkih nauka SANU, Univerzitet u Beogradu, Beograd 1979; tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

An Illustrated Guide to Strategic Weapons
Max Walmer
Izdavač: Salamander Books Ltd, London 1988;
Obavesti me!
Eksplozivne materije, rečnik srpsko-engleski, francuski, nemački
Metodija Hristovski
Izdavač: NIU Vojska, Beograd 1994; Vojna knjiga: 1015, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Oružje, energija i Treći svetski rat
Jovan Matović, Želimir Petrović-Poljak
Izdavač: NIU Vojska, Tetra GM, Beograd 1998; Vojna knjiga: knj. 1151, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Protivvazdušna odbrana
Slobodan Sofranić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1998; Vojna knjiga: knj. 1147
Obavesti me!
Savremeno naoružanje kopnene vojske
Stanislav Arsić
Izdavač: NIU Vojska, Beograd 1996; Vojna knjiga: knj. 1079, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Naoružanje sa nastavom gađanja 1
Ivan Č. Stanemov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 2009; Vojna knjiga: knj. 1546, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com