Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Istorija srpske ćirilice
Petar Đorđić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1971;
23.45 €
2650.00 din.

Temelji jezika
Roman Jakobson, Morris Halle
Izdavač: Globus, Zagreb 1988; biblioteka Theoria universalis: knj. 1, tiraž: 2000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Uvod u delo o Kavi jeziku
Vilhelm fon Humbolt
Izdavač: Književna zajednica Novog Sada 1988; biblioteka Theoria
6.64 €
750.00 din.

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1-4
Petar Skok
Izdavač: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Zagreb 1971, 1972, 1973, 1974;
105.31 €
11900.00 din.

Srpski narod i njegov jezik
Pavle Ivić
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1986;
3.10 €
350.00 din.

Etnografija komunikacije
Del Hajmz
Izdavač: BIGZ, Beograd 1980; Biblioteka XX vek
3.54 €
400.00 din.

Jezik i društvene klase
Bazil Bernstajn
Izdavač: BIGZ, Beograd 1979; Biblioteka XX vek: br. 36
3.10 €
350.00 din.

O jeziku nekadašnjem i sadašnjem
Pavle Ivić
Izdavač: BIGZ, Jedinstvo, Beograd-Priština 1990; tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

The 30-letter Handwritten Cyrillic alphabet is the Key
Adela Margot
Izdavač: Beofeniks, Beograd 1995; edition Key: knj. 1, tiraž: 500 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Opšta lingvistika
Ferdinand de Sosir
Izdavač: NOLIT, Beograd 1989; biblioteka Sazvežđa: br. 24
3.54 €
400.00 din.

Nova lica jezika
Ranko Bugarski
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 2002; Biblioteka XX vek: knj. 128
3.54 €
400.00 din.

Značenje igre riječima
Zdenko Škreb
Izdavač: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Zagreb 1949;
3.54 €
400.00 din.

The story of Decipherment from Egyptian hieroglyphic to Linear B
Maurice Pope
Izdavač: Thames and Hudson, London 1975; The World of Archaeology
6.19 €
700.00 din.

Nemi jezik
Edvard Hol
Izdavač: BIGZ, Beograd 1976; Biblioteka XX vek: knj. 21, tiraž: 3000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Jezik i lingvistika
Ranko Bugarski
Izdavač: NOLIT, Beograd 1972; biblioteka Sazvežđa: br. 34
3.10 €
350.00 din.

Iz klasične i savremene aloglotije - Spomenik LXXVI
Milan Budimir
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd 1933; Filosofsko-filološke, društvene i istorijske nauke: knj. 59
3.54 €
400.00 din.

Moderna lingvistika
Bertil Malmberg
Izdavač: Slovo ljubve, Beograd 1979; biblioteka Eidos, tiraž: 2000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Slavenska poredbena gramatika
Milan Mihaljević
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2002;
8.41 €
950.00 din.

Primeri razvitka srpskohrvatskog jezika
Milivoj Pavlović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1956; Više pedagoške škole NR Srbije, tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Govor ostrva Korčule ( iz Dijalektološkog zbornika, knj. XI)
M. Moskovljević
Izdavač: Srpska akademija nauka, Naučna knjiga, Beograd 1950; Odeljenje za jezik i književnost
3.10 €
350.00 din.

Словообразование и синтаксис
Е.Л. Гинзбург
Izdavač: Наука, Moskva 1979;
4.87 €
550.00 din.

Jezik u savremenoj komunikaciji - tribina
Izdavač: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Beograd 1982; tiraž: 1000 primeraka;
2.21 €
250.00 din.

К истории и теории графемики
Т.А. Амирова
Izdavač: Наука, Moskva 1977;
3.98 €
450.00 din.

Morfonološki procesi u srpskohrvatskom jeziku, njihovi uzroci i posledice
Radoje Simić
Izdavač: Unireks, MH 'Aktuel', Nikšić, Beograd 1994; biblioteka Udžbenici, udžbenička literatura i priručnici
6.64 €
750.00 din.

Arheografski prilozi 9
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1987; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Arheografski prilozi 13
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1991; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Govori i predavanja (dvojezično izdanje srpsko-francusko)
Izdavač: Izvršni odbor, Beograd 1939; III Međunarodni kongres slavista
6.64 €
750.00 din.

Ortografija i jezik Bjelopoljskog četvorojevanđelja (13/14. vijek)
Jelica Stojanović
Sa posvetom autora
Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2002; biblioteka Folozofsko-filološke nauke, tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Značenja srpskohrvatskog instrumentala u njihov razvoj (sintaksičko-semantička studija)
Milka Ivić
Izdavač: Naučna knjiga, SANU, Beograd 1954; Institut za srpski jezik: knj. 2
4.42 €
500.00 din.

Лексикология, лексикографир, культура речи
С.И. Ожегов
Izdavač: Высшая школа, Moskva 1974;
5.75 €
650.00 din.

Диахроническая фонология
В.К. Журавлев
Izdavač: Наука, Moskva 1986;
4.42 €
500.00 din.

Istorijska lingvistika - Kognitivno-tipološke studije
Jasmina Grković-Mejdžor
Izdavač: Knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad 2013; biblioteka Theoria
10.18 €
1150.00 din.

Upotreba padežnih oblika u govoru Paraćinskog Pomoravlja - Balkanistički i etnomigracioni aspekt
Sofija Miloradović
Izdavač: SANU, Beograd 2003; Etnografski institut, tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Hrvatski naš svagda(š)nji
Stjepko Težak
Izdavač: Školske novine, Zagreb 1990;
3.54 €
400.00 din.

Arheografski prilozi 1-2
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1979; Arheografsko odeljenje, tiraž: 1000 primeraka;
13.27 €
1500.00 din.

Arheografski prilozi 14
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1992; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Arheografski prilozi 15
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1993; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Arheografski prilozi 22/23
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2000, 2001; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Jezik memoara vojvode Anta Dakovića
Branislav Ostojić
Sa posvetom autora
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1989; biblioteka Naučni radovi i studije
5.31 €
600.00 din.

Введение в сравнительное языкознание
Освальд Семереньи
Izdavač: Прогрес, Moskva 1980;
6.64 €
750.00 din.

Hidronomski sistem sliva Južne Morave
Zvezdana Pavlović
Izdavač: SANU, Beograd 1994; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 10, tiraž: 600 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Zbirka odgovora na pitanja (dvojezično izdanje srpsko-francusko)
Izdavač: Izvršni odbor, Veternik 1939; III Mešunarodni kongres slavista, 1. izdanje
8.41 €
950.00 din.

Проблемы лингвистической географии
М.А. Бородина
Izdavač: Наука, Moskva, Leningrad 1966;
7.52 €
850.00 din.

Enciklopedijki rječnik lingvističkih naziva 1-2
Rikard Simeon
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1969;
43.81 €
4950.00 din.

Turcizmi u srpskom i prizrenskom govoru - Na materijalu iz rukopisne zbirke reči Dimitrija Čemerkića
Snežana Petrović
Izdavač: SANU, Beograd 2012; Institut za srpski jezik: knj. 16, tiraž: 500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Труды по языкознанию
Фердинанд де Соссюр
Izdavač: Прогрес, Moskva 1977; Языковеды мира
11.06 €
1250.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com