Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Simbolizam i tumačenje
Cvetan Todorov
Izdavač: Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad 1986; biblioteka Svetovi, tiraž: 1500 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Bosanski jezik
Senahid Halilović
Sa posvetom autora
Izdavač: Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991; biblioteka Bosanski krug
5.31 €
600.00 din.

Rolan Bart
Luj Žan Kalve
Izdavač: BIGZ, Beograd 1976; Biblioteka XX vek: br. 27
3.10 €
350.00 din.

Čuvari imena
Vera Milosavljević
Izdavač: Miroslav, Beograd 2004; tiraž: 1000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Uvod u srbistiku
Petar Milosavljević
Izdavač: Trebnik, Beograd 2003; Petar Milosavljević - Izabrana dela, tiraž: 1000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Istorija srpske ćirilice
Petar Đorđić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1971;
17.26 €
1950.00 din.

Makedonski tekstovi 19 i 20 veka
Prvoslav Radić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1987; tiraž: 1000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Uvod u delo o Kavi jeziku
Vilhelm fon Humbolt
Izdavač: Književna zajednica Novog Sada 1988; biblioteka Theoria
4.87 €
550.00 din.

Русская морфология
Н.А. Янко-Триницкая
Izdavač: Русский Язык, Moskva 1989;
4.42 €
500.00 din.

Введение в иранскую филологию
И.М. Оранский
Izdavač: Наука, Moskva 1988;
6.64 €
750.00 din.

Srpska Aleksandrida
Radmila Marinković, Vera Jerković
Izdavač: SANU, Beograd 1985; Odeljenje jezika i književnosti, tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Ime moje i tvoje
Ivan Klajn, Milan Šipka
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2011; Edicija Popularna lingvistika: knj. 6
3.98 €
450.00 din.

Prezimena su čuvari našeg jezika
Zagorka Vavić Gros
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2011; Edicija Popularna lingvistika: knj. 5, tiraž: 500 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

Red reči
Milka Ivić
Izdavač: XX vek, Beograd 2002; Biblioteka XX vek: knj. 130, tiraž: 750 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku
Abdulah Škaljić
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1989; tiraž: 5000 primeraka;
12.83 €
1450.00 din.

Srpski filološki program
Petar Milosavljević
Izdavač: Trebnik, Beograd 2000 ; Petar Milosavljević - Izabrana dela, tiraž: 1000 primeraka;
7.08 €
800.00 din.

Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1987; Odeljenje književnosti i jezika: knj. 7
6.64 €
750.00 din.

Čovječanstvo, narod i pojedinac sa lingvističkog stanovišta
Otto Jespersen
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1970; biblioteka Lingvistika - poetika: knj. 1
3.98 €
450.00 din.

Kako su divanili Krajišnici
Mile Dakić
Izdavač: Srpsko kulturno društvo Zora, Beograd 2010; tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Введение в славянскую филологию
А.Е. Супрун
Izdavač: Высшая школа, Minsk 1989;
7.52 €
850.00 din.

Ime po zapovesti - Imperativni onomastikon srpskohrvatskog jezika
Velimir Mihajlović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1992; tiraž: 1000 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Život i delo akademika Pavla Ivića
Izdavač: Grupa izdavača, Subotica, Novi Sad, Beograd 2004; tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Lingvomarginalije
Božo Ćorić
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2009; biblioteka Književnost i jezik: knj. 32
44.25 €
5000.00 din.

The Third Language - Recurrent problems of translation into English
Alan Duff
Izdavač: Pergamon Press, Oxford 1984; Pergamon Institute of English
8.41 €
950.00 din.

Daničićev zbornik
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd-Ljubljana 1925; Filozofski i filološki spisi: knj. 15
5.75 €
650.00 din.

Srpski narod i njegov jezik
Pavle Ivić
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1986;
3.10 €
350.00 din.

Etnografija komunikacije
Del Hajmz
Izdavač: BIGZ, Beograd 1980; Biblioteka XX vek
3.54 €
400.00 din.

Jezik i društvene klase
Bazil Bernstajn
Izdavač: BIGZ, Beograd 1979; Biblioteka XX vek: br. 36
3.10 €
350.00 din.

O jeziku nekadašnjem i sadašnjem
Pavle Ivić
Izdavač: BIGZ, Jedinstvo, Beograd-Priština 1990; tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

The 30-letter Handwritten Cyrillic alphabet is the Key
Adela Margot
Izdavač: Beofeniks, Beograd 1995; edition Key: knj. 1, tiraž: 500 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Značenje igre riječima
Zdenko Škreb
Izdavač: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Zagreb 1949;
3.54 €
400.00 din.

Nemi jezik
Edvard Hol
Izdavač: BIGZ, Beograd 1976; Biblioteka XX vek: knj. 21, tiraž: 3000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Iz klasične i savremene aloglotije - Spomenik LXXVI
Milan Budimir
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd 1933; Filosofsko-filološke, društvene i istorijske nauke: knj. 59
3.54 €
400.00 din.

Moderna lingvistika
Bertil Malmberg
Izdavač: Slovo ljubve, Beograd 1979; biblioteka Eidos, tiraž: 2000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Slavenska poredbena gramatika
Milan Mihaljević
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2002;
8.41 €
950.00 din.

Primeri razvitka srpskohrvatskog jezika
Milivoj Pavlović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1956; Više pedagoške škole NR Srbije, tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Govor ostrva Korčule ( iz Dijalektološkog zbornika, knj. XI)
M. Moskovljević
Izdavač: Srpska akademija nauka, Naučna knjiga, Beograd 1950; Odeljenje za jezik i književnost
3.10 €
350.00 din.

Словообразование и синтаксис
Е.Л. Гинзбург
Izdavač: Наука, Moskva 1979;
4.87 €
550.00 din.

Jezik u savremenoj komunikaciji - tribina
Izdavač: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Beograd 1982; tiraž: 1000 primeraka;
2.21 €
250.00 din.

К истории и теории графемики
Т.А. Амирова
Izdavač: Наука, Moskva 1977;
3.98 €
450.00 din.

Morfonološki procesi u srpskohrvatskom jeziku, njihovi uzroci i posledice
Radoje Simić
Izdavač: Unireks, MH 'Aktuel', Nikšić, Beograd 1994; biblioteka Udžbenici, udžbenička literatura i priručnici
6.64 €
750.00 din.

Arheografski prilozi 9
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1987; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Arheografski prilozi 13
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1991; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Govori i predavanja (dvojezično izdanje srpsko-francusko)
Izdavač: Izvršni odbor, Beograd 1939; III Međunarodni kongres slavista
6.64 €
750.00 din.

Ortografija i jezik Bjelopoljskog četvorojevanđelja (13/14. vijek)
Jelica Stojanović
Sa posvetom autora
Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2002; biblioteka Folozofsko-filološke nauke, tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com