Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Onomatološki prilozi II
Izdavač: SANU, Beograd 1981; Odeljenje jezika i književnosti, tiraž: 1500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Istorija srpske ćirilice
Petar Đorđić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1971; tiraž: 2000 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Portret jednog jezika
Ranko Bugarski
Izdavač: XX vek, Knjižara Krug, Beograd 2012; Biblioteka XX vek: knj. 201, tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Srpski narod i njegov jezik
Pavle Ivić
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1986;
4.42 €
500.00 din.

Jezik memoara vojvode Anta Dakovića
Branislav Ostojić
Sa posvetom autora
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1989; biblioteka Naučni radovi i studije
5.31 €
600.00 din.

Lingvističke studije
Ivan Klajn
Izdavač: Partenon, Beograd 2000; tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Uvod u psihoistoriju
Zlatko Pangarić
Izdavač: Narodna knjiga, Alfa, Beograd 2001; biblioteka Prag, tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Prilog zaštiti srbskog naroda i jezika od tuđina i tuđica
Dragan Ž. Divjak
Izdavač: Miroslav, Beograd 2012; Biblioteka Srbistika, tiraž: 1000 primeraka;
10.18 €
1150.00 din.

Razgovori o jeziku
Ivan Klajn
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1978;
Obavesti me!
Bosanski jezik
Senahid Halilović
Sa posvetom autora
Izdavač: Biblioteka Ključanin, Sarajevo 1991; biblioteka Bosanski krug
5.31 €
600.00 din.

Čuvari imena
Vera Milosavljević
Izdavač: Miroslav, Beograd 2004; tiraž: 1000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Makedonski tekstovi 19 i 20 veka
Prvoslav Radić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1987; tiraž: 1000 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Uvod u delo o Kavi jeziku
Vilhelm fon Humbolt
Izdavač: Književna zajednica Novog Sada 1988; biblioteka Theoria
4.87 €
550.00 din.

Русская морфология
Н.А. Янко-Триницкая
Izdavač: Русский Язык, Moskva 1989;
4.42 €
500.00 din.

Введение в иранскую филологию
И.М. Оранский
Izdavač: Наука, Moskva 1988;
6.64 €
750.00 din.

Srpska Aleksandrida
Radmila Marinković, Vera Jerković
Izdavač: SANU, Beograd 1985; Odeljenje jezika i književnosti, tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Čovječanstvo, narod i pojedinac sa lingvističkog stanovišta
Otto Jespersen
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo 1970; biblioteka Lingvistika - poetika: knj. 1
3.98 €
450.00 din.

Kako su divanili Krajišnici
Mile Dakić
Izdavač: Srpsko kulturno društvo Zora, Beograd 2010; tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Введение в славянскую филологию
А.Е. Супрун
Izdavač: Высшая школа, Minsk 1989;
7.52 €
850.00 din.

Ime po zapovesti - Imperativni onomastikon srpskohrvatskog jezika
Velimir Mihajlović
Izdavač: NOLIT, Beograd 1992; tiraž: 1000 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Život i delo akademika Pavla Ivića
Izdavač: Grupa izdavača, Subotica, Novi Sad, Beograd 2004; tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Lingvomarginalije
Božo Ćorić
Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2009; biblioteka Književnost i jezik: knj. 32
44.25 €
5000.00 din.

The Third Language - Recurrent problems of translation into English
Alan Duff
Izdavač: Pergamon Press, Oxford 1984; Pergamon Institute of English
8.41 €
950.00 din.

Daničićev zbornik
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd-Ljubljana 1925; Filozofski i filološki spisi: knj. 15
5.75 €
650.00 din.

O jeziku nekadašnjem i sadašnjem
Pavle Ivić
Izdavač: BIGZ, Jedinstvo, Beograd-Priština 1990; tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

The 30-letter Handwritten Cyrillic alphabet is the Key
Adela Margot
Izdavač: Beofeniks, Beograd 1995; edition Key: knj. 1, tiraž: 500 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Iz klasične i savremene aloglotije - Spomenik LXXVI
Milan Budimir
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd 1933; Filosofsko-filološke, društvene i istorijske nauke: knj. 59
3.54 €
400.00 din.

Moderna lingvistika
Bertil Malmberg
Izdavač: Slovo ljubve, Beograd 1979; biblioteka Eidos, tiraž: 2000 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Slavenska poredbena gramatika
Milan Mihaljević
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 2002;
8.41 €
950.00 din.

Primeri razvitka srpskohrvatskog jezika
Milivoj Pavlović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1956; Više pedagoške škole NR Srbije, tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Govor ostrva Korčule ( iz Dijalektološkog zbornika, knj. XI)
M. Moskovljević
Izdavač: Srpska akademija nauka, Naučna knjiga, Beograd 1950; Odeljenje za jezik i književnost
3.10 €
350.00 din.

Словообразование и синтаксис
Е.Л. Гинзбург
Izdavač: Наука, Moskva 1979;
4.87 €
550.00 din.

Jezik u savremenoj komunikaciji - tribina
Izdavač: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Beograd 1982; tiraž: 1000 primeraka;
2.21 €
250.00 din.

К истории и теории графемики
Т.А. Амирова
Izdavač: Наука, Moskva 1977;
3.98 €
450.00 din.

Morfonološki procesi u srpskohrvatskom jeziku, njihovi uzroci i posledice
Radoje Simić
Izdavač: Unireks, MH 'Aktuel', Nikšić, Beograd 1994; biblioteka Udžbenici, udžbenička literatura i priručnici
6.64 €
750.00 din.

Arheografski prilozi 13
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1991; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Govori i predavanja (dvojezično izdanje srpsko-francusko)
Izdavač: Izvršni odbor, Beograd 1939; III Međunarodni kongres slavista
6.64 €
750.00 din.

Ortografija i jezik Bjelopoljskog četvorojevanđelja (13/14. vijek)
Jelica Stojanović
Sa posvetom autora
Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2002; biblioteka Folozofsko-filološke nauke, tiraž: 500 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Značenja srpskohrvatskog instrumentala u njihov razvoj (sintaksičko-semantička studija)
Milka Ivić
Izdavač: Naučna knjiga, SANU, Beograd 1954; Institut za srpski jezik: knj. 2
4.42 €
500.00 din.

Лексикология, лексикографир, культура речи
С.И. Ожегов
Izdavač: Высшая школа, Moskva 1974;
5.75 €
650.00 din.

Диахроническая фонология
В.К. Журавлев
Izdavač: Наука, Moskva 1986;
4.42 €
500.00 din.

Istorijska lingvistika - Kognitivno-tipološke studije
Jasmina Grković-Mejdžor
Izdavač: Knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad 2013; biblioteka Theoria
10.18 €
1150.00 din.

Upotreba padežnih oblika u govoru Paraćinskog Pomoravlja - Balkanistički i etnomigracioni aspekt
Sofija Miloradović
Izdavač: SANU, Beograd 2003; Etnografski institut, tiraž: 500 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Hrvatski naš svagda(š)nji
Stjepko Težak
Izdavač: Školske novine, Zagreb 1990;
3.54 €
400.00 din.

Arheografski prilozi 1-2
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1979; Arheografsko odeljenje, tiraž: 1000 primeraka;
13.27 €
1500.00 din.

Arheografski prilozi 14
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1992; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Arheografski prilozi 15
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1993; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Arheografski prilozi 22/23
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2000, 2001; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Введение в сравнительное языкознание
Освальд Семереньи
Izdavač: Прогрес, Moskva 1980;
6.64 €
750.00 din.

Zbirka odgovora na pitanja (dvojezično izdanje srpsko-francusko)
Izdavač: Izvršni odbor, Veternik 1939; III Mešunarodni kongres slavista, 1. izdanje
8.41 €
950.00 din.

Проблемы лингвистической географии
М.А. Бородина
Izdavač: Наука, Moskva, Leningrad 1966;
7.52 €
850.00 din.

Enciklopedijki rječnik lingvističkih naziva 1-2
Rikard Simeon
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1969;
43.81 €
4950.00 din.

Труды по языкознанию
Фердинанд де Соссюр
Izdavač: Прогрес, Moskva 1977; Языковеды мира
11.06 €
1250.00 din.

Разные грани единой науки: Ученые-молодым славистам
Sa posvetom autora
Izdavač: Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt-Peterburg 1996;
Obavesti me!
O funkciji i prirodi zamenica
Ivan Klajn
Izdavač: Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd 1985; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 7, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Prilozi i građa za standardizaciju bosanskohercegovačkog ijekavskog izgovora
Izdavač: Institut za jezik i književnost, Sarajevo 1974; biblioteka Radovi: knj. 1
6.64 €
750.00 din.

Jezik Jakova Ignjatovića
Jovan Jerković
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1972;
4.42 €
500.00 din.

Determinativni padeži u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti
Slobodan Pavloviž
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 2006; Matica srpska - Odeljenje za književnost i jezik, tiraž: 500 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Jezik i politika
Miloš Okuka
Izdavač: Izdavačka djelatnost, Sarajevo 1983; Politička biblioteka, tiraž: 3000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Мысли об истории русского языка
И.И. Срезневсктй
Izdavač: КомКнига, Moskva 2007;
3.54 €
400.00 din.

O anketi Jovana Skerlića u Srpskom književnom glasniku
Veljko Brborić
Izdavač: Čigoja, Beograd 2016; tiraž: 300 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Knjiga o Njegošu - Studije i članci
Aleksandar Mladenović
Izdavač: Književne novine, Dečje novine, Beograd, Gornji Milanovac 1989; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Hidronimi Srbije
Zvezdana Pavlović
Izdavač: SANU, Beograd 1996; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 13, tiraž: 500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Govor Rame
Miloš Okuka
Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1983; tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Srpska Aleksandrida - Akademijin rukopis (br. 352), paleografska, ortografska i jezička istraživanja
Vera Jerković
Izdavač: SANU, Beograd 1983; Odeljenje jezika i književnosti: knj. 35
7.08 €
800.00 din.

Crnogorski govori - Rezultati dosadašnjih ispitivanja i dalji rad na njihovom proučavanju
Izdavač: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd 1984; Odjeljenje umjetnosti: knj. 3, tiraž: 600 primeraka;
10.18 €
1150.00 din.

Jezik Bogoboja Atanackovića
Jovan Jerković
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1976; Matica srpska - Odeljenje za književnost i jezik
2.65 €
300.00 din.

Jezičke doumice, novije i starije
Egon Fekete
Izdavač: Beogradska knjiga, Beograd 2006; biblioteka Put u reči: knj. 7, tiraž: 500 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Nemačko-srpsko-hrvatska leksikografija prve polovine XX veka - Kulturno-istorijski transfer
Božinka Petronijevič
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2002; Mala lingvistička biblioteka: knj. 5 , tiraž: 400 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Srpski dijalekti
Miloš Okuka
Izdavač: SDK Prosvjeta, Zagreb 2008;
8.41 €
950.00 din.

Роль языка в средствах массовой коммуникаций - сборник обзоров
Izdavač: Академия Наук СССР, Moskva 1986; Теория и история языкознания
4.42 €
500.00 din.

Južnoslovenske teme
Per Jakobsen
Izdavač: SlovoSlavia, Beograd 2010; tiraž: 400 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

Dubrovački zbornik od god. 1520
Milan Rešetar
Izdavač: Srpska kraljevska akademija, Beograd 1933; Filosofski i filološki spisi: knj. 24
8.41 €
950.00 din.

Novi rat za srpski jezik i pravopis - Lingvistički ogledi iz fonologije i ortografije
Radmilo Marojević
Izdavač: Trebnik, Beograd 2001; Srpska biblioteka: knj. 2
5.75 €
650.00 din.

Spisi iz istorijske lingvistike
Jasmina Grković-Mejdžor
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 2007; biblioteka Theoria
8.85 €
1000.00 din.

Govor prizrensko-timočke oblasti i susedni dijalekti - Zbornik radova sa naučnog skupa(Niška Banja, juna 1992)
grupa autora
Izdavač: Filozofski fakultet, SANU, Niš, Beograd 1994; biblioteka Dijalektologija: knj. 1, tiraž: 350 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Fonologija srpskoga jezika
Dragoljub Petrović, Snežana Gudurić
Izdavač: SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska, Beograd 2010; biblioteka Prilozi gramatici srpskoga jezika
Obavesti me!
Povijest hrvatskoga književnog jezika
Milan Moguš
Izdavač: Globus, Zagreb 1995; Posebna izdanja / Globus
8.41 €
950.00 din.

Srbistički spisi - Zbornik u čast profesora Slavka Vukomanovića
grupa autora
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2005; tiraž: 200 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Srpski između velikih i malih jezika
Predrag Piper
Izdavač: Beogradska knjiga, Beograd 2010; biblioteka Put u reči: knj. 3, tiraž: 500 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Jezik Pavla Papića, bosanskog franjevca iz prve polovine XVII veka
Brankica Čigoja
Izdavač: SANU, Beograd 2001; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj 19, tiraž: 300 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Jezik i govor u nastavi stranih jezika
Miho Skljarov
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1987; Udžbenici sveučilišta u Zagrebu, tiraž: 1500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Jezik i kultura u nastavi stranih jezika
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1982; biblioteka Savremeni udžbenik: knj. 7, tiraž: 2000 primeraka;
2.21 €
250.00 din.

Govor Novog Sada - Fonetske osobine, Morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine (1-2)
grupa autora
Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad 2009, 2011; biblioteka Lingvističke sveske: knj. 8, 9, tiraž: 300 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Turcizmi u Vukovim rječnicima
Asim Peco
Izdavač: Vuk Karadžić, Beograd 1987; tiraž: 2000 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

Pogled u lingvistiku
Dubravko Škiljan
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1980;
3.54 €
400.00 din.

Od fonetike do etike
zbornik radova
Izdavač: Disput, Zagreb 2005; biblioteka Četvrti zid: knj. 15
8.41 €
950.00 din.

Kopaonički govor - Etnogeografski i kulturoločki pristup
Prvoslav Radić
Izdavač: SANU, Beograd 2010; Posebna izdanja / Etnografski institut: knj. 70, tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com