Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
The Mirror
Sabine Melchior-Bonnet
Izdavač: Routledge, New York 2002;
10.62 €
1200.00 din.

Information on the Renunciation of War 1927-1928
J.W. Wheeler-Bennett
Izdavač: George Allen and Unwin Ltd, London 1928; Information Series: knj. 4
8.41 €
950.00 din.

Ancient America
Jonathan Norton Leonard
Izdavač: Time-Life Books, New York 1968; Great Ages of Man - A History of the World's Cultures
4.42 €
500.00 din.

Fašizam
Todor Kuljić
Izdavač: NOLIT, Beograd 1987; biblioteka Istorija, tiraž: 3000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Drugi svetski rat 1-3
grupa autora
Izdavač: Narodna knjiga, Beograd 1981;
26.11 €
2950.00 din.

Civilizacija
Kenneth Clark
Izdavač: Mladost, Zagreb 1977;
Obavesti me!
Porijeklo Osmanske carevina
Mehmed Fuad Koprulu
Izdavač: Veselin Masleša, Sarajevo 1955;
5.75 €
650.00 din.

Putevi svile
Piter Frankopan
Izdavač: Laguna, Beograd 2018; tiraž: 1500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Rani radovi
Karl Marx, Friedrich Engels
Izdavač: Naprijed, Zagreb 1961; Filozofska biblioteka
6.19 €
700.00 din.

Gestapo - instrument of tyranny
Edward Crankshaw
Izdavač: Putnam, London 1956;
3.98 €
450.00 din.

Offiziere gegen Hitler
Fabian von Schlabrendorff
Izdavač: Europa Verlag, Zurich 1951;
5.31 €
600.00 din.

The Cambridge Ancient History, Volume II, Part 2B
I.E.S. Edwards, N.G.L. Hammond, E. Sollberger
Izdavač: Cambridge University Press, Cambrige 1980;
17.26 €
1950.00 din.

Ratni reporteri
Mihailo Popovski
Izdavač: Alfa, Zagreb 1986; Biblioteka Svijet u ratu: knj. 4
2.65 €
300.00 din.

Slučaj Kappler
Guido Gerosa
Izdavač: Otokar Keršovani, Rijeka 1978; biblioteka Bestseler
2.65 €
300.00 din.

Kultura renesanse u Italiji
Jakob Burkhart
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1953;
8.41 €
950.00 din.

Rimski građanski ratovi
Apijan iz Aleksandrije
Izdavač: Dereta, Beograd 1991; Biblioteka Fototipska izdanja
8.41 €
950.00 din.

But Not in Shame
John Toland
Izdavač: The New American Library, New York 1962; A Signet Book
4.42 €
500.00 din.

Povijest Peloponeskog rata
Tukidid
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1957;
12.83 €
1450.00 din.

Lineages of the Absolutist State
Perry Anderson
Izdavač: Verso, New York 1993;
11.06 €
1250.00 din.

The Vikings Lords of the Sea
Yves Cohat
Izdavač: Thames and Hudson, New York 1995;
3.54 €
400.00 din.

The Structures of Everyday Life
Fernand Braudel
Izdavač: William Collins Sons and Company Limited 1986;
8.41 €
950.00 din.

The Good Citizen
Michael Schudson
Izdavač: Harvard University Press 2000;
8.41 €
950.00 din.

Počeci civilizacije
Sir Leonard Woolley
Izdavač: Naprijed, Zagreb 1966; Historija čovječanstva - Kulturni i naučni razvoj
5.75 €
650.00 din.

Mothers in the Fatherland
Claudia Koonz
Izdavač: St. Martin's Press, New York 1986;
8.41 €
950.00 din.

Otkrivanje zemlje
Siniša Živković
Izdavač: Merkur-SV, Beograd 2006;
8.41 €
950.00 din.

Perv Milenario 1-3
Toto Giurato
Izdavač: Editorial Ecos, Lima 1947;
34.51 €
3900.00 din.

Ilustrovana istorija sveta - Savremeni svet
Izdavač: Grupa izdavača, Beograd 1984; Ilustrovana istorija sveta u četiri toma: knj. 4
7.52 €
850.00 din.

Gusarski dnevnik
Hans Leip
Izdavač: Zora, Zagreb 1969;
8.41 €
950.00 din.

Historical Atlas and Gazzetteer
Arnold Toynbee, Edward D. Myers
Izdavač: Oxford University Press 1962; A Study of History: Volume XI
61.50 €
6950.00 din.

Istorijska čitanka srednjeg veka (sa 45 slika)
L.M. Suhotin
Izdavač: Izdanje sveslovenske knjižarnice M.J. Stefanovića i druga, Beograd 1928;
3.54 €
400.00 din.

Das Volk der Juden
Max Wurmbrand, Cecil Roth
Izdavač: Abi Melzer 1980;
6.64 €
750.00 din.

Das Attentat
Maria Matray, Answald Kruger
Izdavač: Langen Muller, Wien 1980;
6.64 €
750.00 din.

Hitlers Wegbereiter zur Macht
James E. Pool, Suzanne Pool
Izdavač: Scherz 1979;
4.42 €
500.00 din.

Istraživanje istorije 1-2
Arnold Toynbee
Izdavač: Prosveta, Beograd 1970; biblioteka Karijatide
21.68 €
2450.00 din.

Latinska paleografija
Viktor Novak
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1991;
7.52 €
850.00 din.

Kraljeubistva
Filip Delorm
Izdavač: Službeni glasnik, Beograd 2011;
3.54 €
400.00 din.

Untold Stories of The Band of Brothers
Marcus Brotherton
Izdavač: Berkley Caliber , New York 2009;
4.42 €
500.00 din.

Propast svijeta
Camille Flammarion
Izdavač: Naklada hrvatskog prirodoslovnog društva, Zagreb 1918; Popularna biblioteka hrvatskog prirodoslovnog društva: knj. 4
6.64 €
750.00 din.

Istorija diplomatije 1-3
u redakciji V.P. Potemkina
Izdavač: Državni izdavački zavod Jugoslavije, Arhiva za pravne i društvene nauke, Beograd 1945, 1949, 1951;
26.11 €
2950.00 din.

The Byzantine Patriarchate 451-1204
George Every
Izdavač: S.P.C.K, London 1962;
11.06 €
1250.00 din.

Le mouvement Intellectuel Russe
P.N. Milioukov
Izdavač: Bossard, Paris 1918;
26.11 €
2950.00 din.

Poljska - njena prošlost i sadašnjost
Stefan Karski
Izdavač: Štamparija Vreme, Beograd 1928;
6.64 €
750.00 din.

Allah est grand!
Esad Bej
Izdavač: Payot, Paris 1937;
6.64 €
750.00 din.

Flucht und sammlung des judenvolks
Alfred Doblin
Izdavač: Querido verlag, Amsterdam 1935;
8.41 €
950.00 din.

Byzance - Grandeur et Decadence
Charles Diehl
Izdavač: Ernest Flammarion, Paris 1919; Bibliotheque de Philosophie scientifique
8.41 €
950.00 din.

The New World - The First Pictures of America
John White, Jacques Le Moyne
Izdavač: Duell, Sloan and Peace, New York 1965;
8.41 €
950.00 din.

Povijest Rusije
Jaroslav Bidlo
Izdavač: Kr. Zemaljska tiskara, Zagreb 1922; biblioteka Narodna knjižnica: sveska 81.-90.
5.75 €
650.00 din.

The Chalice and The Blade in Chinese Culture - Gender Relations and Social Models
editor Min Jiayin
Izdavač: China Social Sciences Publishing House, Beijing 1995;
8.41 €
950.00 din.

Car i revolucija
D. Merežkovski, Zinaida Hipijus, D. Filozof
Izdavač: Izdanje I.Đ. Đurđevića, Beograd-Sarajevo 1919;
6.64 €
750.00 din.

History of the Islamic Peoples
Carl Brockelmann
Izdavač: Routledge, Kegan Paul, London 1959;
5.75 €
650.00 din.

A History of India
J.C. Powell-Price
Izdavač: Thomas Nelson and Sons Ltd, London 1958;
10.62 €
1200.00 din.

A History of Greece
S.M. Sophocles
Izdavač: Institute for Balkan Studies, Solun 1961;
8.41 €
950.00 din.

Otkada postoji kmetstvo
Antun Dabinović
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1940; Mala knjižica matice hrvatske: knj. 29
4.42 €
500.00 din.

History and Imagination - Essays in honour of H.R. Trevor-Roper
H. Lloyd-Jones, V. Pearl, B. Worden
Izdavač: Duckworth, London 1981;
81.86 €
9250.00 din.

Anali
Kornelije Tacit
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1970;
14.60 €
1650.00 din.

The Disarmament Deadlock
John W. Wheeler-Bennett
Izdavač: George Routledge and Sons LTD, Carter Lane 1934;
17.26 €
1950.00 din.

The Just War in the Middle Ages
Frederick H. Russell
Izdavač: Cambridge University Press, Cambrige 1975; Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: knj. 8
26.11 €
2950.00 din.

The Collapse of The Third Republic
William L. Shirer
Izdavač: Pan Books Ltd, London 1979;
6.64 €
750.00 din.

Da li će biti rata u Evropi
H.R. Nikerboker
Izdavač: Privrednik, Beograd 1935;
4.42 €
500.00 din.

Uvod u svetsku istoriju
P. Bicilli
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1923;
6.64 €
750.00 din.

Između anarhije i diktature
R.H.S. Crossman
Izdavač: Orbis, Zagreb 1940;
3.54 €
400.00 din.

Rimski kalendar
Marina Milićević
Izdavač: Latina et Graeca, Zagreb 1990;
5.75 €
650.00 din.

Paris Between Empires
Philip Mansel
Izdavač: St. Martin's Press, New York 2003;
11.06 €
1250.00 din.

Atlas XX stoljeća
Izdavač: T and T concept, Sarajevo 2001;
4.42 €
500.00 din.

Footprints in Cyprus - An Illustrated History
Sir David Hunt
Izdavač: Trigraph, London 1982;
3.54 €
400.00 din.

U znaku D (Politički profil Savezne Republike Njemačke)
Anton Rupnik
Izdavač: Globus, Zagreb 1981; Plava biblioteka
3.54 €
400.00 din.

История и культура Древней Индии
Izdavač: Издательство Московского университета, Moskva 1990;
6.64 €
750.00 din.

Istorije 1-2
Polibije
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1988; Antička književnost, tiraž: 5000 primeraka;
34.96 €
3950.00 din.

Stari svijet 1-3
Luigi Pareti, Paolo Brezzi, Luciano Petech
Izdavač: Naprijed, Zagreb 1967; Historija čovječanstva - Kulturni i naučni razvoj
13.27 €
1500.00 din.

The Cham Albanians of Greece
edited by Robert Elsie, Bejtullah Destani
Izdavač: I.B. Tauris, London-New York 2013;
61.50 €
6950.00 din.

Istorija Vizantije
Šarl Dil
Izdavač: Edicija, Beograd 2010;
3.54 €
400.00 din.

Strategeme - Umeće življenja i preživljavanja kineskog naroda
Haro fon Zenger
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 2001; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Былое и думы
А.И. Герцен
Izdavač: Государственное издательство Художественной литературы, Leningrad 1946;
6.64 €
750.00 din.

One World and India
Arnold Toynbee
Izdavač: Indian Council for Cultural Relations, Calcutta 1960;
26.11 €
2950.00 din.

Vizantijska civilizacija
Luj Breje
Izdavač: NOLIT, Beograd 1976; Književnost i civilizacija
12.83 €
1450.00 din.

The River War
Vinston Čerčil
Izdavač: A Four Square Book , London 1964;
8.41 €
950.00 din.

Civilizacija klasične Evrope
Pierre Chaunu
Izdavač: Jugoslavija, Beograd 1977; biblioteka Velike civilizacije, tiraž: 3500 primeraka;
34.87 €
3940.00 din.

An Advanced History of India
R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri, Kalikinkar Datta
Izdavač: Macmillan and Company Limited, St Martin's Press, London, New York 1956;
6.64 €
750.00 din.

Galski rat, Građanski rat
Gaj Julije Cezar
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1988; Antička književnost
5.31 €
600.00 din.

The Growth of Civilisations
Arnold Toynbee
Izdavač: Oxford University Press, London 1962; A Study of History: knj. 3
4.42 €
500.00 din.

A Forgotten Kingdom
Sir Leonard Woolley
Izdavač: Penguin Books Ltd., Harmondsworth 1955; A Pelican Book
5.75 €
650.00 din.

Istorija staroga sveta
Mihail Rostovcev
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1990;
6.64 €
750.00 din.

Francuska revolucija 1789-1799
Bernardina Melkior Bone
Izdavač: Vajat, Beograd 1990;
5.75 €
650.00 din.

Der Jugurthinische krieg
Gaius Sallustius Crispus
Izdavač: Paul Neff, Stuttgart 1868;
17.26 €
1950.00 din.

Trijumf hrišćanstva
Radivoj Radić
Izdavač: Službeni glasnik, Zavod za udžbenike, Dan Graf, Beograd 2012;
2.65 €
300.00 din.

Vreme katedrala
Žorž Dibi
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2007; Istorijska biblioteka , tiraž: 1000 primeraka;
13.27 €
1500.00 din.

Istorija starog vremena i druga dela staroruske književnosti
priredio Andrij Lavrik
Izdavač: Dereta, Beograd 2009; Biblioteka Istorijska merenja, tiraž: 500 primeraka;
6.19 €
700.00 din.

Istorija starih Grka do smrti Aleksandra Makedonskog
Miloš Đurić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1990; 6. izd., tiraž: 1500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Istorija KGB
Aleksandar Sever
Izdavač: Logos, Beograd 2009; Mala istorijska biblioteka, tiraž: 500 primeraka;
5.31 €
600.00 din.

O istorijskoj nauci
Jirgen Koka
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1994; biblioteka Istorijska misao
10.62 €
1200.00 din.

Nastanak i učvršćivanje reformacije
Žan Delimo
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 1998; Istorijska biblioteka , tiraž: 1000 primeraka;
15.49 €
1750.00 din.

Umetnost i društvo u srednjem veku
Žorž Dibi
Izdavač: Clio, Beograd 2001; biblioteka Agora
14.60 €
1650.00 din.

 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
123...9>

idi na stranu:
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com