Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Terori i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941-1944
Venceslav Glišić
Izdavač: Rad, Beograd 1970; biblioteka Monografije: knj. 2
Obavesti me!
Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu
Josip Mirnić
Izdavač: Institut za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad 1974; biblioteka Monografije: knj. 6
Obavesti me!
Prkos u plamenu - monografija sela Prkosa na Kordunu
Dušan Korać
Izdavač: NIRO Radničke novine, Zagreb 1989; biblioteka Monografije, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Terra Sigillata u Gornjoj Meziji
Ljiljana Bjelajac
Sa posvetom autora
Izdavač: Arheološki institut, Beograd 1990; biblioteka Monografije: knj. 23
Obavesti me!
Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji
Dušan Mrkobrad
Izdavač: Savez arheoloških društava Jugoslavije, Muzej grada Beograda, Beograd 1980; biblioteka Monografije: knj. 6
Obavesti me!
Baroque Belgrade Transformation 1717-1739
Izdavač: Arheološki institut, Muzej grada Beograda, Beograd 2019; biblioteka Monografije: knj. 70
Obavesti me!
Kaluđerske livade
Bisenija Petrović
Izdavač: Muzej grada Beograda, Beograd 2006; biblioteka Monografije: knj. 12, tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV stoljeća
Josip Lučić
 
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1979; biblioteka Monografije: knj. 7
Obavesti me!
Bakići, porodica poslednjeg srpskog despota
Nenad Lemajić
Sa posvetom autora
Izdavač: Filozofski fakultet, Istorijski arhiv 'Srem', Novi Sad, Sremska Mitrovica 1995; biblioteka Monografije: knj. 36, tiraž: 400 primeraka;
Obavesti me!
Dubrovnik i Ugarska u srednjem veku
Dušanka Dinić-Knežević
Sa posvetom autora
Izdavač: Filozofski fakultet, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad 1986; biblioteka Monografije: knj. 28, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Vaskrs države srpske - Političko-istorijska studija o Prvom srpskom ustanku
Stojan Novaković
Izdavač: Fond Prvi srpski ustanak, Srpska književna zadruga, Aranđelovac, Beograd 2002; biblioteka Monografije: knj. 2
Obavesti me!
Crkvena organizacija u srpskim zemljama (rani srednji vek)
Tibor Živković
Izdavač: Istorijski instut, Službeni glasnik, Beograd 2004; biblioteka Monografije: knj. 45, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com