Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Nebeska konjica
Montros
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1964; Vojna biblioteka: knj. 37, tiraž: 3000 primeraka;
4.87 €
550.00 din.

Francuski revolucionarni ratovi i Napoleonovi ratovi
Petar Tomac
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1965; Vojna biblioteka: knj. 38, tiraž: 4000 primeraka;
12.83 €
1450.00 din.

Vojna strategija
Sokolovski
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1965; Vojna biblioteka: knj. 55, tiraž: 5000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Logika u komandovanju i rukovođenju
Stanislav Juzef Sokolovski
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1979; Vojna biblioteka: knj. 147
6.64 €
750.00 din.

Savremeni ratni brodovi
Branko Perović
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1972; Vojna biblioteka: knj. 77
4.42 €
500.00 din.

Budući rat
K. Ružeron
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1952; Vojna biblioteka: knj. 3
2.65 €
300.00 din.

Vojna nastava u svetlu narodne teorije
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1969; Vojna biblioteka: knj. 61, tiraž: 2700 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Tokovi, procesi i protivrečnosti rata
Luka Despenjić
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1970; Vojna biblioteka: knj. 66, tiraž: 3000 primeraka;
3.98 €
450.00 din.

Teorijski problemi savremene vojne nastave
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1968; Vojna biblioteka: knj. 56, tiraž: 2500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Infracrveni zraci u vojnoj tehnici
Branko Rakočević
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1966; Vojna biblioteka: knj. 46, tiraž: 2000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Protivvazdušna odbrana
Branko B. Obradović
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 8, tiraž: 3000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Psihološka razmatranja o rukovođenju u Armiji
Tomislav Kronja
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1966; Vojna biblioteka: knj. 45, tiraž: 4000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Sociologija vojske
Ježi Vjatr
Izdavač: Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1987; Vojna biblioteka: knj. 160
3.10 €
350.00 din.

Borbena upotreba helikoptera
I.I. Andruhov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1973; Vojna biblioteka: knj. 115, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
U teško vreme
Popelj
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1967; Vojna biblioteka: knj. 52
Obavesti me!
Pomorska strategija
A.T. Mahan
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1960; Vojna biblioteka: knj. 11
Obavesti me!
Kibernetika u vojsci
Gončarenko
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1966; Vojna biblioteka: knj. 61, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Geografska karta
Vladimir Gintovt
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1959; Vojna biblioteka: knj. 18, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Hipoteza 'X'
Anonimni talijanski pisac
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1937; Vojna biblioteka: knj. 2
Obavesti me!
Prvi svetski rat 1914
Milan Zelenika
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1962; Vojna biblioteka: knj. 30
Obavesti me!
Razvoj taktike sovjetske armije 1941-1945
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1962; Vojna biblioteka: knj. 39, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Razvoj sovjetske operativne veštine
Semjonov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1965; Vojna biblioteka: knj. 56, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Strategija
Svečin
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1956; Vojna biblioteka: knj. 17, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Izabrana dela - I deo
Mao Ce Tung
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1957; Vojna biblioteka: knj. 9
Obavesti me!
Vojni štabovi
Hitl
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1959; Vojna biblioteka: knj. 25
Obavesti me!
Prognoziranje u vojsci
J.V. Čujev, J.B. Mihajlov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1980; Vojna biblioteka: knj. 150
4.42 €
500.00 din.

Osnove komandovanja jedinicama
D.A. Ivanov, V.P. Saveljev, P.V. Šemanski
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1972; Vojna biblioteka: knj. 83, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Napoleonovi ratovi
Kamon
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1957; Vojna biblioteka: knj. 19
Obavesti me!
Mozak vojske
Šapošnjikov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1964; Vojna biblioteka, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Tenkovi i tenkovske jedinice
Grupa sovjetskih autora
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1984; Vojna biblioteka
Obavesti me!
Ratni memoari
Maršal Žofr
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1956; Vojna biblioteka, tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Od Šarnhorsta do Šlifena
Fridrih fon Kohenhauzen
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1936; Vojna biblioteka
Obavesti me!
Biološka sredstva u ratu
Izdavač: Vojnoizdavački zavod JNA, Beograd 1958; Vojna biblioteka
Obavesti me!
Veliki vojskovođi
Fridrih fon Kohenhauzen
Izdavač: Geca Kon, Beograd 1937; Vojna biblioteka: knj. 5
Obavesti me!
O moralno-političkom faktoru i patriotsko-političkom radu I
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1961; Vojna biblioteka
Obavesti me!
Štabovi u ratu i miru
Rajko Tanasković
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1972; Vojna biblioteka: knj. 74
Obavesti me!
Taktika atomskog rata
Mikše
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1957; Vojna biblioteka: knj. 21, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Strategija juče, danas i sutra
Švarc
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1968; Vojna biblioteka: knj. 74, tiraž: 3500 primeraka;
Obavesti me!
Značaj i snaga manevra
Peko Dapčević
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 15
Obavesti me!
Rakete
Danilo Cerović
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 6, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Razmišljanja o principima ratovanja u atomskim uslovima
Aleksandar Vojinović
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 10, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Kana
Šlifen
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1953; Vojna biblioteka: knj. 5
Obavesti me!
Borbena primena raketa
B.T. Surikov
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1967; Vojna biblioteka: knj. 2, tiraž: 5000 primeraka;
Obavesti me!
Razmatranja o moralnoj snazi armije
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1968; Vojna biblioteka: knj. 58, tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Uvod u strategiju
Bofr
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1968; Vojna biblioteka: knj. 72, tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Istorijski osvrt na ulogu artiljerije u združenom boju
Milivoje Stanković
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 7, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Tenkovi u prošlosti i budućnosti
Milan Pavlović
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1959; Vojna biblioteka: knj. 12, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Razorni eksplozivi
Dušan Mušicki
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Beograd 1966; Vojna biblioteka: knj. 44, tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Forsiranje planinskih reka
Borivoje Rockov, Franc Smole
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1958; Vojna biblioteka: knj. 9, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Zbirka članaka iz strategije I
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1961; Vojna biblioteka: knj. 40, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
O vojnoj veštini 1-2
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1960; Vojna biblioteka: knj. 23, 24
Obavesti me!
Zadržavajuća odabrana
Jovo D. Vuković
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1957; Vojna biblioteka: knj. 3, tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Odbrana u NOR
Pero Morača
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1959; Vojna biblioteka: knj. 13, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Vojna istorija
Petar Tomac
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1959; Vojna biblioteka: knj. 11, tiraž: 2500 primeraka;
Obavesti me!
Pouke iz rata u Koreji
K. Ružeron
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1953; Vojna biblioteka
Obavesti me!
Evolucija taktičkih ideja
Lika
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1954; Vojna biblioteka: knj. 10, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Pregled ratne veštine
Žomini
Izdavač: Prosveta, Beograd 1952; Vojna biblioteka: knj. 2
Obavesti me!
Tenkovski rat
Ajmansberger
Izdavač: Vojnoizdavački zavod, Vojno delo, Beograd 1957; Vojna biblioteka: knj. 18
Obavesti me!
O ratu
Klauzevic
Izdavač: Vojno delo, Beograd 1951; Vojna biblioteka
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com