Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika
Aleksandar Belić
Izdavač: Prosveta, Beograd 1950;
6.64 €
750.00 din.

Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance
Pavica Mrazović, Zora Vukadinović
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci 1990; tiraž: 1200 primeraka;
10.62 €
1200.00 din.

Glagoli na -ati sa dvojakom prezentskom osnovom
Branislav Milanović
Izdavač: Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd 1977;
11.06 €
1250.00 din.

Jezični savjetnik s gramatikom
Slavko Pavešić
Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb 1971;
6.64 €
750.00 din.

Derivaciona fonetika imenica i prideva u južnoslovenskim jezicima
Milan Stakić
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1988; biblioteka Monografije: knj. 64
6.64 €
750.00 din.

Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika
grupa autora
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1979;
6.64 €
750.00 din.

Gramatika crkvenoslovenskog jezika za učenike bogoslovije
B. Ćirković
Izdavač: Bez naziva izdavača, Beograd 1949;
5.75 €
650.00 din.

Sintaksa savremenog srpskog jezika
P. Piper, I. Antonić, V. Ružić, S. Tanasić, Lj
Izdavač: SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska, Beograd-Novi Sad 2005; biblioteka Prilozi gramatici srpskoga jezika, tiraž: 1000 primeraka;
87.61 €
9900.00 din.

Jezičke karakteristike književnih djela Dositeja Obradovića
Herta Kuna
Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970; Odjeljenje društvenih nauka: knj. 21
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika staroga slovenskoga jezika po A. Leskinu
Ljub. Stojanović
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd 1895; 2. izd
11.06 €
1250.00 din.

Gramatika i stilistika književnog jezika
T. Maretić
Izdavač: Knjižara Lav. Hartmana, Zagreb 1899;
12.83 €
1450.00 din.

Savremeni srpskohrvatski jezik 1-2
M. Stevanović
Izdavač: Naučno delo, Beograd 1969, 1970; tiraž: 1000 primeraka;
19.91 €
2250.00 din.

 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com