Katalog -

  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 10

  Bezbednost – Časopis Republičkog sekretarijata za unutračnje poslove Socijalističke Republike Srbije -

  Izdavač: Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Srbije, Beograd 1982, biblioteka godina XXIV

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  CIA i američki sindikalni pokret - Džordž Moris

  Izdavač: Kultura, Beograd 1967

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  300rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Vojska Jugoslavije - Slavoljub Ranđelović

  Izdavač: Novinsko-izdavački centar Vojska, Beograd 1999

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  450rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Alahovi ratnici – Balkanska baza globalnog džihada - Milovan Drecun

  Izdavač: Izdanje autora, Beograd 2008

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  750rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Kriminalistička tehnika - Kamenko Jovanović

  Izdavač: Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd 1981

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  400rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Medicinska kriminalistika - Sava Gorkić

  Izdavač: Privredna štampa, Beograd 1981, tiraž: 2000 primeraka

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  750rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Forenzička psihijatrija - Borislav Kapamadžija

  Izdavač: Dnevnik, Medicinska knjiga, Novi Sad-Beograd-Zagreb posle 1945., tiraž: 1500 primeraka

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  650rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Secret Servants – A History of Japanese Espionage - Ronald Seth

  Izdavač: Farrar, Straus and Cudahy, New York 1957

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  600rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Špijuniranje iz kosmosa - Đurica Labović

  Izdavač: Zoran Sarić, Beograd 2000, tiraž: 800 primeraka

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  300rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  The Mossad – Israel*s Secret Intelligence Service - Denis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau

  Izdavač: The New American Library, 1979

  Bezbednosne i obaveštajne službe | Literatura o vojsci

  300rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 10