Katalog -

  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 8

  U krvavom krugu – Tito i raspad Jugoslavije - Pero Simić

  Izdavač: Filip Višnjić, Beograd 1993

  Josip Broz Tito

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Jovanka Broz – Život na dvoru - Nataša Marković, Dragan Vlahović

  Izdavač: Akvarijus, Beograd 1990, biblioteka biblioteka Misterije politike

  Josip Broz Tito

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Velika obmana – Blago i raskoš Josipa i Jovanke - Dragan Vlahović, Slavoljub Kačarević

  Izdavač: ABC Product, Beograd 1990, biblioteka Biblioteka Otkrića

  Josip Broz Tito

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Tito-Staljin – Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola (dvojezično izdanje srpsko-rusko) -

  Izdavač: Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007, tiraž: 500 primeraka

  Josip Broz Tito

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Istorijska misija pokreta nesvrstavanja - Josip Broz Tito

  Izdavač: Radnička štampa, Beograd 1980, biblioteka biblioteka Politička škola

  Josip Broz Tito

  250rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Self-Management (sa Titovim potpisom) - Josip Broz Tito

  Izdavač: STP, Beograd 1983

  Josip Broz Tito

  1.200rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Koga je Tito tukao i ubio - Filip Radulović

  Izdavač: Štamparija Grafoss, Beograd 2004, biblioteka biblioteka Balkanska noć

  Josip Broz Tito

  350rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Tito i umetnici -

  Izdavač: Muzej 25. maj, Beograd 1978, tiraž: 3000 primeraka

  Josip Broz Tito

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Ilustrovana biografija Tito (1892-1982) – Od Kumrovca do kuće cveća (dvojezično izdanje srpsko-englesko) - Miroslav Mladenović

  Izdavač: Subnor, Beograd 2007, tiraž: 500 primeraka

  Josip Broz Tito

  750rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Svetac i magle - Pero Simić

  Izdavač: JP Službeni list SCG, Beograd 2005

  Josip Broz Tito

  400rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 8