Katalog -

  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika - Asim Peco

  Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1971, biblioteka biblioteka Univerzitetski udžbenici

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  350rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Srpski jezik i srpski jezici - Miloš Kovačević

  Izdavač: Srpska književna zadruga, BIGZ, Beograd 2003, biblioteka Filološka biblioteka

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  350rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Sociologija jezika - Joshua A. Fishman

  Izdavač: Svjetlost, Sarajevo 1978

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  500rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Lingvistika i poetika - Roman Jakobson

  Izdavač: NOLIT, Beograd 1966, biblioteka biblioteka Sazvežđa

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  1.250rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  O rečima – Kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske leksike - Milka Ivić

  Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 2005, biblioteka Biblioteka XX vek, tiraž: 750 primeraka

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  300rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Lingvomarginalije - Božo Ćorić

  Izdavač: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd 2009, biblioteka biblioteka Književnost i jezik

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  750rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Srpski dijalektološki zbornik XXXIV – Rečnik timočkog govora - Jakša Dinić

  Izdavač: SANU, Beograd 1988

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  950rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Jezici - Ranko Bugarski

  Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1993, biblioteka Biblioteka Sveznanje Matice srpske

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  300rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Pogled u lingvistiku - Dubravko Škiljan

  Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1980

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Enciklopedijski rečnik – Nauka o jeziku 1-2 - Osvald Dikro, Cvetan Todorov

  Izdavač: Prosveta, Beograd 1987, biblioteka Biblioteka XX vek, tiraž: 3000 primeraka

  Društvene nauke | Lingvistika, Filologija

  950rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga