Katalog -

  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Kosovo je grdno sudilište - Janko Vujinović

  Izdavač: Prosveta, Književne novine, Jedinstvo, Beograd, Priština 1989, biblioteka biblioteka VII vek

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  300rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Gradili su modernu Srbiju (sa posvetom autora) - Jovan V. Nikolić

  Izdavač: Beoknjiga, Beograd 2006

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  450rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate - Slavoljub Đera Petrović

  Izdavač: DTA, Beograd 2007, tiraž: 100 primeraka

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  350rsd

  Detalji

  Test knjiga 33 - Platon Kulakovski

  Izdavač: Balkanološki institut, SANU, Beograd 2001, biblioteka biblioteka Zlatno slovo, tiraž: 200

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  350rsd

  Detalji

  Test knjiga 27 - Imanuel Kant

  Izdavač: Matica srpska, Nolit, Beograd-Ljubljana-Zagreb 2001, biblioteka biblioteka Esej i književna kritika, tiraž: 1000

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  120rsd

  Detalji

  Testni unos knjige - Petar Konjović

  Izdavač: NOLIT, Beograd 2001, biblioteka edicija ProRok, tiraž: 10

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  100rsd

  Detalji

  Patton: Ordeal and Triumph - Ladislas Farago

  Izdavač: Dell Publishing Co., 1972

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  350rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Sećanja – Moj život uz Če Gevaru - Aleida Marć

  Izdavač: Geopoetika, Beograd 2007

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  400rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Nikola Pašić u Narodnoj skupštini 1-3 - priredila Latinka Perović

  Izdavač: Službeni list SRJ, Beograd 1997, tiraž: 500 primeraka

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  2.450rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Uzničke uspomene - Stjepan Radić

  Izdavač: Matica hrvatska, Zora, Zagreb 1971

  Biografije, memoari, dnevnici | Društvene nauke | Istorija

  600rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga