Katalog -

  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 11

  Skupoća, ekonomsko-socijalna studija - Bogdan Marković

  Izdavač: S.B. Cvijanović, Beograd 1920

  Društvene nauke | Ekonomija

  650rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Problemi novca - Aleksandar Jovanović

  Izdavač: Trud, Beograd pre 1945.god.

  Društvene nauke | Ekonomija

  400rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Nauka o finansijama II – budžet - Milan Todorović

  Izdavač: Geca Kon, Beograd 1933

  Društvene nauke | Ekonomija

  1.200rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  O uslovima uspeha – pisma srpskoj trgovačkoj omladini - Čedomilj Mijatović

  Izdavač: Štamparija Mlada Srbija, Beograd 1939

  Društvene nauke | Ekonomija

  750rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Karteli - Wendell Berge

  Izdavač: Kultura, Beograd 1953

  Društvene nauke | Ekonomija

  250rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Analiza bilansa - Paul Gerstner

  Izdavač: Štamparija Drag. Gregorića, Beograd 1933

  Društvene nauke | Ekonomija

  1.250rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Psihologija u menadžmentu - Abraham Maslov

  Izdavač: Adizes, Novi Sad 2004

  Društvene nauke | Ekonomija

  1.200rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  Proces kreiranja novca - Gradimir Kožetinac

  Izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd 1989, tiraž: 1000 primeraka

  Društvene nauke | Ekonomija

  750rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Ponašanje potrošača - Branko Maričić

  Izdavač: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakultet, Beograd 2005

  Društvene nauke | Ekonomija

  1.250rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Razumevanje potrošača - Chris Rice

  Izdavač: Grmeč, Beograd 2001

  Društvene nauke | Ekonomija

  450rsd

  Detalji
  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 11