Katalog -

  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 12

  Der Traum von Ninive – Das Grosse Abenteuer der Archaologie - Arnold C. Brackman

  Izdavač: Meyster Verlag GmbH, Wien, Munchen 1981

  Arheologija | Društvene nauke

  650rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  The Bull of Minos – The Story of the Great Archaeological Discoveries in Crete and Greece - Leonard Cottrell

  Izdavač: Pan Books Ltd, London 1955

  Arheologija | Društvene nauke

  300rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  .

  An introduction to Prehistoric Archeology - Franks Hole, Robert F. Heizer

  Izdavač: Holt, Rinehart and Winston, 1969

  Arheologija | Društvene nauke

  400rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME

  Jedan kasnoantički portret iz Moštanice kod Vranja - Milan Jovanović

  Izdavač: Vranjski glasnik, Vranje 1967

  Arheologija | Društvene nauke

  250rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Maske na tarakotama iz Vinče, Skiti u Vinči - Miloje Vasić

  Izdavač: Srpska akademija nauka, Beograd 1957

  Arheologija | Društvene nauke

  300rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Petnaest godina rada praistorijskog odeljenja Narodnog muzeja - Draga Garašanin

  Izdavač: Narodni muzej, Beograd 1959, tiraž: 500 primeraka

  Arheologija | Društvene nauke

  300rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Novi Pazar: ilirsko-grčki nalaz - Đ. Mano-Zisi, LJ.B. Popović

  Izdavač: Narodni muzej, Beograd posle 1945. god.

  Arheologija | Društvene nauke

  750rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Izložba arheoloških iskopina NR Kine – Stara umetnost Kine -

  Izdavač: Narodni muzej, Beograd 1974

  Arheologija | Društvene nauke

  350rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU

  Umetnost Kopta (Iz zbirke državnog muzeja – Berlin) -

  Izdavač: Narodni muzej, Beograd 1970

  Arheologija | Društvene nauke

  400rsd

  Detalji
  DODAJ U KORPU
  .

  Rimska sitna bronzana plastika u Narodnom muzeju - Milivoje Veličković

  Izdavač: Narodni muzej, Beograd 1972

  Arheologija | Društvene nauke

  750rsd

  Detalji
  OBAVESTI ME
  Prikaži: sa prodatim knjigama / bez prodatih knjiga

  Strana: 1 od ukupno: 12